reklama

BLOG Fandimámám: Nejčastější mýty o vymáhání alimentů, díl I.

Řeč právníků je pro běžného smrtelníka jen stěží pochopitelná a z různých nedorozumění pak vzniká celá řada mýtů a polopravd. To platí i v oblasti vymáhání alimentů. Rozhodli jsme se proto sepsat tento článek, abychom vás upozornili alespoň na ty mýty, které se objevují nejčastěji a které mají nejzávažnější dopad na situaci dětí i rodičů.

Foto: Fandi mámám: Blog pro mámy (nejen) samoživitelky
Fandi mámám: Blog pro mámy (nejen) samoživitelky

Fandi mámám: Blog pro mámy (nejen) samoživitelky

V roce 2016 rozjely dvě moderátorky a hlavně mámy Žaneta Slámová a Petra Květová Pšeničná dobročinný projekt FANDI MÁMÁM. Jejich cílem bylo pomoci maminkám samoživitelkám a jejich dětem v jejich aktuální tíživé situaci, a to zajištěním materiální pomoci. Chtěly také změnit vnímání postavení samoživitelek ve společnosti tak, aby se na
ně lidé nedívali skrz prsty, ale aby je společnost spíš oceňovala za to, že zvládají péči o své děti samy. Od té doby pomáhají každé tři měsíce dalším maminkám samoživitelkám, a to již nejen materiálně, ale i poradensky.
A protože se všechny mámy, ať jsou samoživitelky, nebo ne, při péči o děti potýkají se stejnými radostmi i starostmi a rády své pocity a zkušenosti sdílejí, čímž si mohou vzájemně pomáhat a motivovat se, rozhodly se Žaneta s Petrou založit blog Fandi mámám. Do něj budou o životě maminek (nejen) samoživitelek psát ony i ostatní mámy, které se na projektu Fandi mámám podílejí. Vítejte na blogu, kde si mámy vzájemně fandí a inspirují se!

Mýtus č. 1: K alimentům mi pomůže trestní oznámení.

Rodiče řešící problémy s alimenty se nejčastěji obracejí na policii. Dle zkušeností našich klientek je však přístup mnoha policistů k řešení otázek výživného velmi liknavý. Policisté se často snaží najít důvody, proč neplacení výživného neřešit, a odvolávají se zejména na projevení snahy ze strany dlužníka. Nic takového však naše právo nezná a například skutečnost, že dlužník uhradil 200 Kč namísto 2000 Kč, není důvodem k odložení případu.

Pokud policie případ neodloží a začne se jím zabývat, je s neplatičem zahájeno trestní řízení. Obžalovaný má možnost projevit tzv. účinnou lítost, která ho zbaví odpovědnosti za trestný čin. Podmínkou ale je, že musí před vynesením rozsudku uhradit celou dlužnou částku.

To se v praxi bohužel příliš často neděje a drtivá většina řízení pak končí odsouzením obžalovaného k podmíněnému trestu a v případě recidivy i k odnětí svobody. Dalším častým omylem je také to, že rozsudek trestního soudu má vliv na běh promlčecí lhůty. To ale není pravda. Tento rozsudek slouží skutečně pouze k potrestání dlužníka. K přerušení běhu promlčecí lhůty je tedy potřeba využít jiných nástrojů.

Mýtus č. 2: Výživné se nepromlčuje

V praxi se bohužel velmi často setkáváme se samoživiteli, kteří se domnívají, že se výživné nepromlčuje vůbec a s vymáháním dluhu není třeba spěchat. To bohužel není pravda. Realitou je, že se nepromlčuje právo na výživné jako takové. To znamená, že i když o stanovení výživného rodič několik let nepožádá, může tak později kdykoliv učinit, a to za předpokladu, že dítě stále nárok na výživné má.

Samotné výživné stanovené soudem je již běžnou pohledávkou a nárok na jednotlivé měsíční platby se po třech letech promlčuje. Jedinou výjimkou je rozhodnutí soudu, ve kterém je stanovena jednorázová částka, kterou má dlužník uhradit do určitého data. Takový nárok se pak promlčuje až po deseti letech. Je však ještě potřeba zdůraznit, že takovým rozhodnutím nemůže být rozsudek trestního soudu, a to i přesto, že je v něm uvedena celková dlužná částka.

Chcete i vy začít řešit neplacení alimentů a domoci se toho, na co má vaše dítě právo? Podívejte se na www.alimentydetem.cz a neváhejte se na nás obrátit.

Město duchů na Urale. Žilo tu 30 tisíc lidí, teď si ho příroda bere zpátky | Video: Rádio Svobodná Evropa
reklama
reklama
reklama