reklama

BLOG Fandi mámám: Nechat si pomoci chce odvahu

Představte si, že by váš životní příběh někdo zveřejnil na webu s žádostí o pomoc. Jak byste se cítili? Hrdě? Nebo se styděli? My bychom ve Fandi mámám chtěly, aby maminky samoživitelky, které se přihlásí do našeho projektu, byly pyšné na to, že to nevzdaly a pečují o své děti, ať už je jejich příběh jakýkoliv! Protože nic není černobílé!

Foto: Fandi mámám: Blog pro mámy (nejen) samoživitelky
Fandi mámám: Blog pro mámy (nejen) samoživitelky

Fandi mámám: Blog pro mámy (nejen) samoživitelky

V roce 2016 rozjely dvě moderátorky a hlavně mámy Žaneta Slámová a Petra Květová Pšeničná dobročinný projekt FANDI MÁMÁM. Jejich cílem bylo pomoci maminkám samoživitelkám a jejich dětem v jejich aktuální tíživé situaci, a to zajištěním materiální pomoci. Chtěly také změnit vnímání postavení samoživitelek ve společnosti tak, aby se na
ně lidé nedívali skrz prsty, ale aby je společnost spíš oceňovala za to, že zvládají péči o své děti samy. Od té doby pomáhají každé tři měsíce dalším maminkám samoživitelkám, a to již nejen materiálně, ale i poradensky.
A protože se všechny mámy, ať jsou samoživitelky, nebo ne, při péči o děti potýkají se stejnými radostmi i starostmi a rády své pocity a zkušenosti sdílejí, čímž si mohou vzájemně pomáhat a motivovat se, rozhodly se Žaneta s Petrou založit blog Fandi mámám. Do něj budou o životě maminek (nejen) samoživitelek psát ony i ostatní mámy, které se na projektu Fandi mámám podílejí. Vítejte na blogu, kde si mámy vzájemně fandí a inspirují se!

Jsou to právě tři roky, co jsme založily projekt Fandi mámám. Ze začátku jsme neměly žádné velké ambice. Chtěly jsme prostě pomoci maminkám v našem okolí, které zůstaly na své děti samy. A to nejen těm, co jsou na tom ekonomicky úplně nejhůř a jsou třeba v hmotné nouzi, ale i těm, které to zvládají celkem bez problémů. Každá máma toho má totiž někdy až nad hlavu, a to ani nemusí být samoživitelka. A psychická podpora je někdy stejně důležitá jako ta ekonomická, jelikož když ve vás někdo věří, snáze se vám pak žije a potýká s věcmi, které v životě přicházejí.

Když jsme začaly zveřejňovat první příběhy maminek samoživitelek na našem webu www.fandimamam.cz, potýkaly jsem se často s tím, že se maminky buď styděly o svých osudech mluvit, nebo se bály odsouzení, komentářů, toho, co si lidé řeknou, co si pomyslí, co napíšou.

Když pak namísto odsouzení přišla podpora, a to nejen ta materiální, ale i právě psychická, jako slova povzbuzení, soucítění, pochopení a podpory, mělo to a má pokaždé na maminky samoživitelky obrovský vliv. Tedy podle toho, co nám samy říkají. Měly pocit, že jim někdo věří, někdo jim chce pomoci, někdo je chápe, a to bohužel často více než třeba členové vlastní rodiny.

Často se nám stává, že se dárci, kteří maminky podporují, stanou dlouhodobými dárci, kteří třeba posílají maminkám oblečení po svých dětech nebo je vezmou na kafe a popovídají si, napíšou povzbudivý mail, a tohle všechno má pak blahodárný vliv na to, že maminky se lépe vypořádávají s obtížnými situacemi. My se teď takové dárce plánovitě pro maminky samoživitelky snažíme najít a můžete se jimi stát i vy: www.fandimamam.cz/dlouhodobe-darcovstvi

Dodnes se setkáváme s maminkami samoživitelkami, které se zdráhají do projektu Fandi mámám přihlásit právě kvůli tomu, že se stydí nebo že si myslí, že někdo jiný by si zasloužil pomoci více. Mají pocit, že nechat si pomoci je nějak stigmatizuje.

A tohle chceme změnit, protože kdyby byly maminky samoživitelky brány jako hrdinky a dostatečně podporovány, nebylo by třeba jim pomáhat a ony by se nemusely stydět, ale naopak by na sebe byly pyšné!

A proto bychom vás chtěly za celý tým Fandi mámám vyzvat, maminky samoživitelky, přihlaste se do našeho projektu a pojďte s námi změnit pohled společnosti na samoživitelky zveřejněním vašeho příběhu. A pokud nějakou maminku samoživitelku hrdinku znáte, řekněte jí o nás!

Přihlásit se je jednoduché: www.fandimamam.cz/formular1

Lockdown je jediná šance. To, k čemu směřujeme, je smutné a tragické, říká Levínský | Video: Martin Veselovský
reklama
reklama
reklama