reklama

BLOG Fandimámám: Matky mají povinnosti, otcové práva

Můj příběh není nic výjimečného, ale je důležité o těchto věcech mluvit a psát. Ač je naším právním systémem deklarována rovnost mezi mužem a ženou a také rovná práva a povinnosti obou rodičů vůči jejich dětem, v praxi to vypadá jinak. Stručně by se to dalo shrnout tak, že matky mají povinnosti a otcové mají práva.

Foto: Profimedia

Tomu také odpovídá moje zkušenost se soudem o zvýšení alimentů z listopadu 2022. V únoru 2022 napadlo Rusko Ukrajinu, což spustilo celou řadu reakcí a událostí, v jejichž důsledku vzrostly ceny energií, tím pádem i ceny zboží a služeb a začala ekonomická krize.

Jako samoživitelka, matka tří dětí, jsem na novou situaci a prudce zvýšenou míru výdajů reagovala vyzváním otce k dohodě o zvýšení alimentů. Můj exmanžel si své děti k sobě za celou dobu od rozvodu nevzal ani jednou, tíha nákladů tedy spočívala výhradně na mně a na výši částky, kterou otec posílal. Otec se odmítl podílet vyšší částkou, tak jsem podala návrh na zvýšení alimentů u soudu - považuju za naprosto samozřejmé, že na výchově a výživě dětí se přece musí podílet oba rodiče dětí. Zmýlila jsem se.

Fandi mámám: Blog pro mámy (nejen) samoživitelky

Fandi mámám: Blog pro mámy (nejen) samoživitelky

V roce 2016 rozjely dvě moderátorky a hlavně mámy Žaneta Slámová a Petra Květová Pšeničná dobročinný projekt FANDI MÁMÁM. Jejich cílem bylo pomoci maminkám samoživitelkám a jejich dětem v jejich aktuální tíživé situaci, a to zajištěním materiální pomoci. Chtěly také změnit vnímání postavení samoživitelek ve společnosti tak, aby se na
ně lidé nedívali skrz prsty, ale aby je společnost spíš oceňovala za to, že zvládají péči o své děti samy. Od té doby pomáhají každé tři měsíce dalším maminkám samoživitelkám, a to již nejen materiálně, ale i poradensky.
A protože se všechny mámy, ať jsou samoživitelky, nebo ne, při péči o děti potýkají se stejnými radostmi i starostmi a rády své pocity a zkušenosti sdílejí, čímž si mohou vzájemně pomáhat a motivovat se, rozhodly se Žaneta s Petrou založit blog Fandi mámám. Do něj budou o životě maminek (nejen) samoživitelek psát ony i ostatní mámy, které se na projektu Fandi mámám podílejí. Vítejte na blogu, kde si mámy vzájemně fandí a inspirují se!

Jak už je v České republice obvyklé, velká skupina otců část příjmů nepřiznává, jejich oficiální status (nezaměstnaný/nemajetný) je v rozporu s tím skutečným (pracující na černo/za vodou) a soud v našem případě vycházel skutečně jen z předloženého návrhu - neprověřoval otcovy majetkové poměry. Překvapilo by vás, kdybyste se u soudu poprvé doslechli, že je váš exmanžel nezaměstnaný (ale ještě se nestihl registrovat na ÚP, půjde hned po skončení stání) a poté, co soud doporučí stáhnout žádost z důvodu otcovy nezaměstnanosti, vám druhý den exmanžel napíše, že si děti (opět, jako po celý uplynulý rok) nevezme, protože přece chodí do práce? Mě exmanželův podvod nepřekvapil. Ale postoj soudu byl pro mě zdrcující.
Máte podobné zkušenosti? Pojďme o tom více mluvit. Ono se to tak nějak všeobecně ví, ale kde není žalobce, není soudce. Pojďme na tuto problematiku více poukazovat.

Dovětek:
V organizaci Fandi mámám pomáháme samoživitelkám a jejich dětem především materiální pomocí.

Přes jednotlivé příběhy se snažíme poukazovat i na problematiky samoživitelství, se kterými se potýkají právě a především maminky samoživitelky. Nezůstáváme ale jen u zviditelňování témat, ale také se aktivně zapojujeme do poradenské pomoci. Na našem webu tak najdete rozcestník pomoci, který nabízí řešení životních situací.

https://www.fandimamam.cz/rozcestnik-fandi-mamam/

Autorka: samoživitelka Helena

Autorka dovětku: Žaneta Slámová, spoluzakladatelka Fandi mámám

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama