reklama

BLOG Fandimámám: Když doma není bezpečno

Domácí násilí má mnoho podob, mnoho kombinací, stejně jako má ten, kdo ho páchá, více tváří a více motivů. Proto je tak těžké uvěřit, když ani oběť nevěří. Proto je tak těžké odhalit to, co se skutečně za zavřenými dveřmi děje. Proto je tak těžké přesvědčit a pochopit sebe a druhé. Proto je tak těžké odejít. Často ale jiná možnost nezbývá, protože jde o život.

Foto: Shutterstock.com
Fandi mámám: Blog pro mámy (nejen) samoživitelky

Fandi mámám: Blog pro mámy (nejen) samoživitelky

V roce 2016 rozjely dvě moderátorky a hlavně mámy Žaneta Slámová a Petra Květová Pšeničná dobročinný projekt FANDI MÁMÁM. Jejich cílem bylo pomoci maminkám samoživitelkám a jejich dětem v jejich aktuální tíživé situaci, a to zajištěním materiální pomoci. Chtěly také změnit vnímání postavení samoživitelek ve společnosti tak, aby se na
ně lidé nedívali skrz prsty, ale aby je společnost spíš oceňovala za to, že zvládají péči o své děti samy. Od té doby pomáhají každé tři měsíce dalším maminkám samoživitelkám, a to již nejen materiálně, ale i poradensky.
A protože se všechny mámy, ať jsou samoživitelky, nebo ne, při péči o děti potýkají se stejnými radostmi i starostmi a rády své pocity a zkušenosti sdílejí, čímž si mohou vzájemně pomáhat a motivovat se, rozhodly se Žaneta s Petrou založit blog Fandi mámám. Do něj budou o životě maminek (nejen) samoživitelek psát ony i ostatní mámy, které se na projektu Fandi mámám podílejí. Vítejte na blogu, kde si mámy vzájemně fandí a inspirují se!

Se svým příspěvkem se pouštím na "tenký led". Přesto tak činím. To proto, že v příbězích maminek z Fandi mámám se domácí násilí objevuje velmi často. Nezřídka bývá důvodem rozpadu partnerského vztahu a rodiny. Maminky, které se mu dokážou postavit a ochránit sebe a své děti, si zaslouží nejen pozornost a pomoc, ale také ocenění, že se po letech vzepřely, sebraly odvahu a odešly, byť často ani nevěděly kam, a co je čeká. Právě příběhy odvahy a zdárného konce dodávají těm ostatním vnitřní sílu a odhodlání udělat další krok. Znám mnoho žen i mužů "na rozcestí".

Je prokázané, že domácí násilí samo od sebe neodezní ani neustane, pokud ten, kdo uplatňuje fyzickou sílu, psychické ponižování a výhrůžky, sociální izolaci a ekonomický útlak, nezmění své chování. K tomu vede velmi dlouhá cesta, na které bez odborné pomoci prakticky nelze uspět. Mnoho obětí domácího násilí volí nejzazší možnost - odchod, protože prostě už nic jiného nezbývá. Momentální ohrožení je příliš vysoké.

Právní řád nabízí účinná, avšak krátkodobá řešení, například za asistence policie v podobě vykázání agresora či oznámení trestného činu. Vyžaduje-li to bezprostředně situace, je třeba kontaktovat lékaře. Protože v některých případech dochází k domácímu násilí i po opuštění společné domácnosti, a protože zdravotní a psychické následky u obětí a svědků přetrvávají, je dobré spojit se se specializovanou poradnou - Intervenčním centrem, kde jsou zdarma poskytovány služby psychologické, sociální a právní. Centra fungují napříč Českou republikou v síti nestátních neziskových organizací a kromě nabídky ambulantního setkání, realizují i terénní program. Známá je také Dona linka a Bílý kruh bezpečí, které pomáhají obětem domácího násilí již řadu let. Azylové bydlení představuje další možnost pomoci v případě, že žena nemůže využít bydlení u příbuzných nebo přátel.

Vždy mě trápí, když jsou svědky domácího násilí děti. Mají vztah k oběma rodičům, často nechápou co a proč se děje. Jsou vtaženy do hry, kterou nemohou ovlivnit. Těžko odhadovat, s jakými vnitřními pocity se perou, co prožívají v okamžiku slovního nebo fyzického napadání rodičů a jaká poselství a šrámy na duši si s sebou do života odnášejí. Možná až čas jejich rodičům nejlépe ukáže, jak rodinnou situaci tehdy snášely. To už je ale velmi pozdě.

Možná se právě teď i vy potýkáte s tíživou situací. Možná nemáte dostatek podpory ani víry, že by se situace mohla zlepšit. Proto tady je projekt Fandi mámám. Je to projekt, za nímž stojí ženy, kterým není osud ostatních lhostejný. Přečtěte si příběhy ostatních maminek, maminek samoživitelek, které se rozhodly bojovat za sebe i své děti, na: Fandimamam.cz - příběhy maminek. Zároveň můžete ale i podpořit jednotlivé maminky, a to třeba i opakovaně na: Pomoc Fandi mámám

Text: Martina Macková

Zahrada Na Valech na Pražském hradě: Návštěvníci tu najdou pyramidu i etruské motivy | Video: TV Architect

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!

reklama
reklama
reklama