reklama

BLOG Fandimámám: 5 klíčů k pomoci

To vím jako dobrovolnice sociální poradny Fandi mámám a také jako matka samoživitelka. Projekt Fandi mámám považuji za profesionální, solidární, férový a důvěryhodný. Dokáže maminky samoživitelky i jejich děti povzbudit k odvaze a odhodlání vydat se novou cestou, nebát se změnit, co nefunguje nebo ubližuje. A o jakou pomoc se konkrétně jedná?

Foto: Fandi mámám: Blog pro mámy (nejen) samoživitelky
Fandi mámám: Blog pro mámy (nejen) samoživitelky

Fandi mámám: Blog pro mámy (nejen) samoživitelky

V roce 2016 rozjely dvě moderátorky a hlavně mámy Žaneta Slámová a Petra Květová Pšeničná dobročinný projekt FANDI MÁMÁM. Jejich cílem bylo pomoci maminkám samoživitelkám a jejich dětem v jejich aktuální tíživé situaci, a to zajištěním materiální pomoci. Chtěly také změnit vnímání postavení samoživitelek ve společnosti tak, aby se na
ně lidé nedívali skrz prsty, ale aby je společnost spíš oceňovala za to, že zvládají péči o své děti samy. Od té doby pomáhají každé tři měsíce dalším maminkám samoživitelkám, a to již nejen materiálně, ale i poradensky.
A protože se všechny mámy, ať jsou samoživitelky, nebo ne, při péči o děti potýkají se stejnými radostmi i starostmi a rády své pocity a zkušenosti sdílejí, čímž si mohou vzájemně pomáhat a motivovat se, rozhodly se Žaneta s Petrou založit blog Fandi mámám. Do něj budou o životě maminek (nejen) samoživitelek psát ony i ostatní mámy, které se na projektu Fandi mámám podílejí. Vítejte na blogu, kde si mámy vzájemně fandí a inspirují se!

Provedu vás pěti oblastmi, které osobně považuji za klíčové. Otevírají člověku nejen oči, ale i srdce.

Pomoc vstát

"Náš největší úspěch není v tom, že nepadneme, ale v tom, že vždy vstaneme, kdykoliv padneme." (Konfucius)

Každý z nás v životě zažil a zažije prohry. Jsou přirozenou součástí běhu událostí. Jinak je však posuzujeme, pokud se nás netýkají či pokud zrovna prožíváme šťastnější období. V těch méně šťastných chvílích dokážou člověkem velmi otřást a přinést mu do života řadu bolesti a nejistoty. Ve Fandi mámám naleznete podporu materiální i nemateriální. Zažijete pocit, kdy se díky pomoci druhých plní vaše přání.

Pomoc vyznat se v tom, co se děje

"Některé překrásné cesty nemohou být objeveny, aniž bychom nebyli ztraceni." (Erol Ozan)

Někdy je to v životě opravdu tak, že velmi silné momenty bolesti postupně vystřídají silné momenty štěstí. A někdy je velmi obtížné to zvládnout. Proto je dobré mít možnost sdílet svá trápení, své starosti. Nechat druhého nahlédnout na to, co se nám děje. Jeho pohled nás může posilnit, vyvést na světlo.

Pomoc najít kontakty a přátele

"Láska je naše nejhlubší spojení." (Mooji)

Ve Fandi mámám vám pomůžeme navázat užitečné kontakty. Poskytneme vám informace o dostupných službách, formách a organizacích pomoci v rámci celorepublikové sítě, příp. v regionu. Pomůžeme vám navázat nové vztahy a pokusíme se obnovit ty původní. Záleží jen na vás.

Pomoc zdolat strach, beznaděj, samotu, stres

"Nikdy ti není dáno přání, aniž by ti současně nebyla dána síla jej splnit. Možná však pro to budeš muset těžce pracovat." (Richard Bach)

V sociální poradně s maminkami často hovořím o pocitech, které vyplývají z těžké momentální sociální anebo rodinné situace, o každodenní existenční nejistotě, o obavách z budoucnosti. Ve Fandi mámám hledáme možnosti, "jak zavřené dveře znovu otevřít".

Pomoc najít ztracené sebevědomí a sebehodnotu

"Nechtěj být člověkem, který je úspěšný, ale člověkem, který za něco stojí." (Albert Einstein)

Hledání smyslu života a našeho místa v něm je v určitých okamžicích obtížnější než v jiných. To když člověk ztrácí víru v sebe. Často se tak děje tlakem zvnějšku, při dlouhodobém napětí ve vztazích, při bezprostředním prožívání ohrožení. Stanovit hranice, postavit se za sebe - i to můžete zvládnout spolu s námi.

Pokud vás zaujaly informace v textu, pak splnil svůj účel. Pokud vás inspirovaly k akci, pak je to ještě lepší. Chcete požádat o pomoc nebo ji poskytnout druhým? Podívejte se www.fandimamam.cz, kde najdete příběhy maminek nebo informace o nás a o tom, jak se do projektu zapojit.

TEXT: Martina Macková

Skrytý poklad naproti Národnímu divadlu. Interiér Akademie věd je impozantní | Video: TV Architect

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!

reklama
reklama
reklama