reklama

BLOG Fandi mámám: Práce a mateřství – na co všechno jako maminky máte nárok?

Všichni to známe, práce a rodina. Dvě zásadní věci v životě, na které jsme zvyklí a které nás také naplňují. Proto je dobré také vědět, jak si počínat a na co všechno můžete dosáhnout ve svém pracovním životě při současném zachování času na rodinu a vaše blízké.

Ilustrační foto
Ilustrační foto | Foto: Aktuálně.cz

Pracovní pohovor bývá prvním kontaktem s budoucím zaměstnavatelem. Zaměstnavatel se vás nesmí při pohovoru zeptat na cokoli, co se netýká samotného uzavření smlouvy, jako např. na otázky ohledně toho, kdy plánujete jít na "mateřskou" nebo zda máte děti a "kolik už jim je". Obdobné platí i za trvání pracovního poměru. 

Poté, co už jste byla přijata do práce, je nutné si dát pozor na dodržování pracovní doby. Máte však vždy nárok na přestávky v práci, na dovolenou a při překážkách v práci, kterými jsou např. nemoc, návštěva lékaře nebo ošetřování nebo doprovod dítěte, i na uvolnění z práce (náhrada mzdy vám však náleží jen u vybraných překážek). 

Fandi mámám: Blog pro mámy (nejen) samoživitelky

Fandi mámám: Blog pro mámy (nejen) samoživitelky

V roce 2016 rozjely dvě moderátorky a hlavně mámy Žaneta Slámová a Petra Květová Pšeničná dobročinný projekt FANDI MÁMÁM. Jejich cílem bylo pomoci maminkám samoživitelkám a jejich dětem v jejich aktuální tíživé situaci, a to zajištěním materiální pomoci. Chtěly také změnit vnímání postavení samoživitelek ve společnosti tak, aby se na
ně lidé nedívali skrz prsty, ale aby je společnost spíš oceňovala za to, že zvládají péči o své děti samy. Od té doby pomáhají každé tři měsíce dalším maminkám samoživitelkám, a to již nejen materiálně, ale i poradensky.
A protože se všechny mámy, ať jsou samoživitelky, nebo ne, při péči o děti potýkají se stejnými radostmi i starostmi a rády své pocity a zkušenosti sdílejí, čímž si mohou vzájemně pomáhat a motivovat se, rozhodly se Žaneta s Petrou založit blog Fandi mámám. Do něj budou o životě maminek (nejen) samoživitelek psát ony i ostatní mámy, které se na projektu Fandi mámám podílejí. Vítejte na blogu, kde si mámy vzájemně fandí a inspirují se!

Zaměstnankyně, které jsou těhotné, nebo i rodiče pečující o děti mají v určitých případech speciální práva, jako např. nárok na přestávky na kojení, zákaz prací přesčas u těhotných, právo na návrat na původní pracovní pozici po mateřské nebo také možnost úpravy pracovní doby nebo nově i požádat o umožnění výkonu práce z domova. Každou překážku v práci je zaměstnanec povinen zaměstnavateli prokázat. Nicméně jednání zaměstnavatele nemůže být ani v těchto případech šikanózní. Situace, kdy zaměstnavatel zaměstnanci např. vyhrožuje, že ho "vyhodí", pokud se mu nebude každý den hlásit z nemocenské, je nepřijatelná. 

Stejně tak za vykonanou práci máte nárok na odměnu. V pracovním poměru máte vždy nárok alespoň na zaručenou mzdu a samozřejmě na veškeré příplatky, jako např. za práci přesčas, práci v noci, o víkendech či ve svátek, ledaže byste měla mzdu sjednanou ve smlouvě již s přihlédnutím k práci přesčas. V takovém případě vám odměna ani příplatek za práci přesčas nepřísluší. 

Při skončení pracovního poměru z organizačních důvodů nebo ze zdravotních důvodů souvisejících s pracovním úrazem nebo nemocí z povolání pak máte nárok na zákonné odstupné. To vám zaměstnavatel nemůže upřít ani za situace, kdy např. tvrdí, že podnik či provozovnu zavírá. 

Pokud máte pocit, že vás zaměstnavatel na vašich právech krátí, neváhejte se ozvat. O pomoc se můžete obrátit např. na Oblastní inspektorát práce nebo na právníka. 

Kam se obrátit v dalších životních situacích, které vás trápí, najdete na Rozcestníku pomoci Fandi mámám

Autor článku: Mgr. Romana Szuťány z advokátní kanceláře ROWAN LEGAL, která s organizací Fandi mámám dlouhodobě spolupracuje.

"Ti lidé nechápou, o co jde." Filozof Kroupa varuje před ukrajinskou kapitulací | Video: Tým Spotlight
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama