reklama

BLOG Fandi mámám: Jak na výživné, když rodič tají příjmy?

Majetkové poměry rodičů jsou spolu s odůvodněnými potřebami dítěte hlavním kritériem, ke kterému soud přihlíží při stanovení výše výživného. Jak ale postupovat v případě, že povinný rodič v řízení o určení výše výživného tvrdí pouze minimální příjem?

Ilustrační foto
Ilustrační foto | Foto: Shutterstock
Fandi mámám: Blog pro mámy (nejen) samoživitelky

Fandi mámám: Blog pro mámy (nejen) samoživitelky

V roce 2016 rozjely dvě moderátorky a hlavně mámy Žaneta Slámová a Petra Květová Pšeničná dobročinný projekt FANDI MÁMÁM. Jejich cílem bylo pomoci maminkám samoživitelkám a jejich dětem v jejich aktuální tíživé situaci, a to zajištěním materiální pomoci. Chtěly také změnit vnímání postavení samoživitelek ve společnosti tak, aby se na
ně lidé nedívali skrz prsty, ale aby je společnost spíš oceňovala za to, že zvládají péči o své děti samy. Od té doby pomáhají každé tři měsíce dalším maminkám samoživitelkám, a to již nejen materiálně, ale i poradensky.
A protože se všechny mámy, ať jsou samoživitelky, nebo ne, při péči o děti potýkají se stejnými radostmi i starostmi a rády své pocity a zkušenosti sdílejí, čímž si mohou vzájemně pomáhat a motivovat se, rozhodly se Žaneta s Petrou založit blog Fandi mámám. Do něj budou o životě maminek (nejen) samoživitelek psát ony i ostatní mámy, které se na projektu Fandi mámám podílejí. Vítejte na blogu, kde si mámy vzájemně fandí a inspirují se!

Při stanovování výše výživného hraje klíčovou roli finanční situace obou rodičů. V praxi však můžeme často narazit na situaci, kdy jeden z rodičů - zpravidla podnikatel - není ochoten v řízení prokázat své skutečné příjmy, a to s cílem dosáhnout vyměření nižšího výživného. Aby se předešlo podobným situacím, byla do § 916 občanského zákoníku zavedena tzv. právní domněnka o výši příjmů. 

Tato domněnka stanoví, že v případech, kdy rodič odmítá prokázat své příjmy, nebo se je dokonce úmyslně snaží utajit, předpokládá se, že jeho průměrný měsíční příjem činí 25násobek životního minima jednotlivce. V roce 2023 se tato částka v součtu rovná 121 500 Kč. Soud následně stanoví rozsah vyživovací povinnosti na základě takto určeného fiktivního příjmu. Domněnka o výši příjmu má proto v řízení o určení výživného zcela zásadní roli v motivaci rodičů prokazovat řádně své příjmy. Pokud je totiž příjem rodiče nižší než tato částka, hrozí mu, že v případě nedostatečného doložení výše jeho skutečných příjmů bude výživné vyměřené z (třeba i podstatně) vyšší částky, než jaké jeho příjmy opravdu dosahují. 

Dříve byla tato právní domněnka aplikována pouze na příjmy rodičů, kteří neměli příjmy ze závislé činnosti - tedy zejména na příjmy podnikatelů. V současné době je však již tato možnost uplatnitelná ve všech případech, a to bez ohledu na původ příjmů. 

Důležitou roli dále hrají i celkové majetkové poměry obou rodičů. Kromě příjmu mohou být hodnoceny i další faktory, jako například vlastnictví nemovitostí, automobilu a další. Tato perspektiva tak soudu umožňuje spravedlivěji zohlednit celkové podmínky rodiny. 

Autor: advokát JUDr. Lukáš Duffek z advokátní kanceláře ROWAN LEGAL, která s organizací Fandi mámám dlouhodobě spolupracuje.

"Ti lidé nechápou, o co jde." Filozof Kroupa varuje před ukrajinskou kapitulací | Video: Tým Spotlight
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama