reklama

Dětem chybí větší kontakt s mužským vzorem: Jak zapojit tatínky více do výchovy

Ženy mají tradičně blíže k výchově dětí, ale řada z nich chápe, že ke správnému vývoji dítěte je potřeba ženský i mužský vzor. Když se tak rozhlédnete, většina současných dětí vstupuje do toho mužského světa později, než je vhodné.

Video: Žena.cz

Nejdříve jsou děti doma s maminkou, pak ve školce s paní vychovatelkou, pak ve škole s paní učitelkou a teprve na některých středních školách je poměr učitelů a učitelek vyrovnaný.

Tatínka v lepším případě vídají večer po práci a o víkendech. V tom horším případě ho vídají pouze o víkendu nebo vůbec. Děti bývají také ve výrazně menším kontaktu než dřív s dědečky a dalšími muži v rámci rodiny. Chodí-li děti aspoň sportovat, mohou poznat trenéra nebo vedoucího zájmového kroužku, který může částečně sloužit jako mužský vzor.

Dítě sice ví, jak vypadá muž, zná určité jeho projevy, ale z čistě mužského světa toho moc nezná. Potkává se totiž s muži dost málo, a navíc často za přítomnosti žen. Aniž by si to dítě uvědomovalo, jeho svět, a tudíž jeho návyky, přesvědčení a zvyky, formovaly z větší části ženy

Výchova kluků v Čechách

V sobotu 16. března 2019 (9:30 - 16:30) v Divadle Metro v Praze se bude konat konference na téma Výchova kluků. Hlavní snahou konference je upozornit na to, co je v dnešní době tak důležité - kultivovat v sobě mužskou i ženskou stránku. Chceme podpořit muže, aby byli součástí dětství a dospívání kluků. Aby muži předávali klukům mužské hodnoty, vzorce chování, učili a ovlivňovali kluky svým příkladem. Aby kluci dospěli v plnohodnotné muže, stojící na vlastních nohách, se zdravým sebevědomím a jednou byli i oni "správným" tátou. A maminky pak tato konference nechá víc nahlédnout do chlapeckého a mužského světa, kdy maminky budou moci lépe porozumět svým klukům, možná i svým mužům.

U kluků má nepřítomnost muže a mužského vzoru výrazný vliv na vývoj v dětství, v dospívání, ale i na jeho dospělost. Kluci si přirozeně hrají se zbraněmi, auty a stavebnicemi, jsou tak přirozeně připraveni hlavně na roli poskytovatele přístřeší, potravy a zázemí, ale na další aspekty rodinného života často připraveni nejsou. Mohou tak mít obavy, že to s dětmi nezvládnou.

Máma si odpočine, je tu taky táta!

Domnívám se, že téměř každý muž je schopen se o děti v základu postarat. Maminku samozřejmě nahradit nedokáže, a ani nemá. Ale umožnit jí, aby si oddechla, vyrazila na víkend pryč a odpočinula si od domácího stereotypu, to by zvládnout mohl. Pokud je maminka doma, zabavit děti, aby se mohla věnovat domácnosti, to dokáže taky. Dokáže to uspokojivým, často dokonce vynikajícím způsobem. Potenciál je přítomen, jde jen o to ho rozvinout.

Vidím, že v současnosti se víc a víc mužů zajímá o to, aby vedle svého pracovního života plnili i aktivní mužskou roli v životě rodiny, byli aktivním tátou, který zajišťuje rodinu finančně, ale má i další roli.

Jak se mohou tatínkové zapojit do výchovy

Pokud si táta uvědomuje, že je důležité, aby s dětmi trávil nějaký čas, je určitě mnoho variant, jak to zvládnout. Pokud začne od miminka, má to nejjednodušší. Pochovat miminko, byť ze začátku pod dohledem, zvládne každý. Pak se přidá ježdění s kočárkem, což muže baví, protože to připomíná ovládání dopravního prostředku. Začíná se tak vytvářet pouto, které je pro obě strany přínosné, protože je obohacuje a vytváří se tak citová vazba. Jakmile dítě začne reagovat - úsměvem, vstřícnými pohyby, tak je táta lapen a je často ochoten trávit s dítětem více času, než by si dříve dokázal představit. Stává se, že neví, co s dítětem dělat. Ale často stačí, aby byl jen přítomen. Dítě o něm ví, cítí ho a to mu stačí.

www.vychovakluku.cz

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama