reklama

Heterosexuální páry toto neumí. Ženy lesbičky si rozdělují domácí práce férověji

Přestože jsou lidé z komunity LGBTQ poněkud zranitelnější, co se týče například ekonomické nestability, je zde minimálně jedna oblast, ve které mají queer páry, a zejména pak queer ženy výhodu nad ženami z heterosexuálních vztahů.

Foto: iStock

Výzkum, publikovaný na konci minulého roku, zaznamenal u LGBTQ párů mnohem spravedlivější rozdělení úkolů v domácnosti a rodičovství než u lidí v heterosexuálních partnerských vztazích. Pandemie koronaviru a doba strávená většinou doma prohloubila rozdíly mezi pohlavími nejen v práci, ale i v domácnosti.

Již před pandemií ženy vykonávaly více domácích prací, včetně péče o děti, než muži. Statistiky mezinárodní Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj ukazují, že v Norsku tyto činnosti představují 3,5 hodiny neplacené práce denně pro ženy a tři hodiny pro muže. V Indii se jedná až o šest hodin u žen a o méně než jednu hodinu u mužů.

Během pandemie výzkumy v zemích včetně Německa, Argentiny a USA zjistily, že tento rozdíl přetrvává, a dokonce se zvětšuje. Muži sice uvedli, že se rodičovství a domácím pracím věnují více než dříve, ale i tak to bývají podle výzkumu ženy, které pomáhají dětem během výuky a s domácími úkoly, ačkoliv oba z rodičů pracují z domova.

Rozdělení podle schopností u netradičních rodin jde lépe

Většina studií, které zkoumají páry z období koronavirové pandemie, má ale určitá omezení. Když se totiž zmiňuje o ženách, obvykle míní pouze ty ženy, které jsou v partnerství s muži. To je součást delší historie vyloučení netradičních rodin. Dřívější studie z let 2005 až 2015 však naznačují, že páry stejného pohlaví mají tendenci rozdělovat si domácí práce podle schopností, preferencí a času spíše než v duchu tradičních genderových rolí. 

Podle BBC to demonstruje i případ lesbického páru, Američanky Kary a Britky Jo. Vzaly se v roce 2017 krátce poté, co se seznámily prostřednictvím on-line skupiny zaměřující se na vzájemnou podporu žen, trans a non-binárních lidí, kteří se ke své orientaci či genderu přihlásili později ve svém životě. Nyní žijí společně ve Velké Británii se 14letým Oscarem, biologickým synem Jo z předešlého vztahu. Po společném sestěhování Kara a Jo zjistily, že se jejich zájmy skvěle doplňují. Kara je domácí kutilka a má ráda zábavné DIY projekty. Jo se zase vyžívá například ve vaření a v praní prádla. Obě teď pracují především z domova a v pomoci Oscarovi při on-line výuce se spravedlivě střídají. Když je toho na jednu z nich moc, zkrátka za ni zaskočí partnerka.

Tato férová dělba práce, kterou demonstruje zmíněný lesbický pár, není samozřejmostí pro všechny ženy během pandemie. Zároveň má tato  britská netradiční rodina ve srovnání s mnoha jinými nejen LGBTQ rodinami klíčovou výhodu: obě ženy mají práci, kterou lze alespoň do jisté míry provádět na dálku. Mnoho lidí z LGBTQ komunity se během pandemie potýkalo se ztrátou pracovního místa, což ještě prohloubilo jejich předchozí ekonomické sociální vyloučení.

Rodiny všeho druhu - heterosexuální nebo queer - zkrátka potřebují externí podporu v podobě stálé práce, zajištění zdravotní péče a péče o děti, aby byla možnost rovnocenného rozdělení domácích prací vůbec možná.

Vynášení koše počesku 

Se zajímavou studií na rovnost genderu v rámci domácích prací, která byla uskutečněna pomocí on-line dotazníků v Česku, Slovensku a Maďarsku, přišla v lednu tohoto roku i společnost Ikea. Vychází z ní, že v domácnostech párů, které mají zaměstnání, stráví domácími pracemi ženy o půl hodiny až hodinu denně déle než jejich drahé polovičky mužského pohlaví. Přitom to jsou právě muži, kteří se spíše než ženy klaní k názoru, že česká společnost je rovnoprávná pro obě pohlaví. Pouze v jedné z deseti domácností má domácí práce na starosti čistě jenom muž sám. Českých domácností, ve kterých se o domácí práce partneři dělí, je zhruba jedna třetina.

Ze zmíněného českého průzkumu také vychází, že domácím pracím, jako je například žehlení, dominují v heterosexuálních párech ženy. Konkrétně se jedná o 85 žen ze 100. V jedenácti případech se o tuto činnost pár střídá a pouze ve čtyřech případech žehlí více muži. Podobně na tom je i praní prádla či mytí oken. Ženy se více věnují i vaření, celkovému úklidu či vysávání.

Otázkou tedy zůstává, zda existuje nějaká domácí práce, kterou vykonává více mužů než žen. Ano, podle průzkumu společnosti Ikea jde konkrétně o vynášení odpadků. V 50 případech ze 100 se pár ve vynášení koše střídá. V dalších 34 případech však vykonává tuto činnost muž.

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama