reklama

Umí čeština dostatečně popsat emoce? Najděte ta nejlepší slova

Znáte ty situace, kdy potřebujete velmi podrobně popsat své pocity, ale všechna slova, která vás napadají, nejsou úplně přesná?

Foto: iStock

Chtěli byste například jedním slovem popsat situaci, kdy se ráno brzy vzbudíte, vyjdete ven, a slyšíte zpěv ptáků? Švédové takové slovo mají - gökotta. Portugalština nabízí slovo cafune, které označuje něžné prohrábnutí vlasů milované osoby.

V norštině najdeme například slovo pro pivo, které si člověk vychutná venku za prvního teplého dne v roce - utepils. Štěstí zkrátka popisujeme skrze řadu slov, pomocí kterých své pocity vyjadřujeme a sdělujeme druhým.

Jenže co když v našem jazyce neexistuje slovo, kterým bychom naše pocity dokonale vystihli? Co když právě to slovo, které nám ve slovní zásobě chybí, existuje například ve švédštině nebo svahilštině? Možná se vám přece stává, že bědujete, že například angličtina má pro něco dostatečně přesný výraz, který je ale nepřeložitelný.

Touhle problematikou se začal zabývat profesor Tim Lomas, který přednáší pozitivní psychologii na University of East London. Když poprvé na tak přesná slova narazil v jiných jazycích, bylo mu líto, že je nemají všechny jazyky, a tím pádem i všichni lidé. Podle něj by to pomohlo některé emoce lépe prožívat a samozřejmě i lépe vysvětlovat. 

Začal proto přemýšlet, jak by se to dalo napravit a spustil vlastní projekt s názvem "pozitivní lexikografie", který shromažďuje nepřeložitelná slova z různých jazyků související se štěstím a pojmem wellbeing. Cílem projektu je takových slov vygenerovat co nejvíce, z co nejširšího počtu jazyků. Seznam prozatím obsahuje 216 nepřeložitelných slov. 

Přispět do něj můžete až do konce srpna i vy prostřednictvím platformy www.futurebakery.cz, která se dohodla na spolupráci s profesorem Lomasem. Jde o to najít taková česká slova, která dokonale vystihují nějaký pozitivní pocit, situaci nebo emoci, ale do jiných jazyků jsou nepřeložitelná. Cílem projektu je takových slov vygenerovat co nejvíce, z co nejširšího počtu jazyků, a tak by čeština neměla být výjimkou.

Odměnou pro nálezce nejzajímavějších českých slov/výrazů bude přispění do projektu s celosvětovým dopadem, který pomůže všem lidem hledajícím správný výraz pro vyjadření svých pocitů. Zároveň ti, kdo do projektu vložili tři slova, která se poté oficiálně dostanou do pozitivní lexikografie, získají symbolickou odměnu ve výši tří tisíc korun jako poděkování za investovaný čas. Zajímavé, ne?

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama