reklama

Jak správně reklamovat? Nenechte se podvést

Určitě se vám už také někdy stalo, že jste nedostali dárek, který jste si přáli. Nebo jste chtěli vrátit pokažené zboží, ale narazili jste na odpor prodejce. Na co máte v takové chvíli nárok?

Foto: Isifa/Thinkstock

Chcete u prodejce vyměnit nebo vrátit zboží, ale on vám odmítl vrátit peníze s tím, že nejprve musí projít reklamací a opravou. Na co máte v takové situaci právo?

Pokud se vám zboží jakýmkoli způsobem, na který se vztahuje reklamace, rozbije, první, co udělejte je, že se obrníte trpělivostí. Většinou totiž platí, že prodejce má právo dvakrát zboží reklamovat, tedy pokusit se ho opravit, a teprve při třetí reklamaci by vám měl vrátit peníze nebo zboží vyměnit za nové. Neplatí to však vždy. Kdy můžete požadovat výjimku?

"V ustálené soudní praxi se dovozuje, že právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od smlouvy z důvodu opětovného výskytu vady můžeme uplatnit při oprávněné reklamaci třetí stejné vady, která byla již dvakrát opravována a znovu se na zboží vyskytla," vysvětluje Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení dTestu, a dále upozorňuje: "Do reklamačního protokolu je však bezpodmínečně nutné uvést, že si přejeme reklamaci vyřešit tímto způsobem."

Právo na výměnu a vrácení

Občanský zákoník totiž říká, že pokud zboží nemůžeme řádně používat v důsledku opakovaného výskytu vady po opravě nebo má-li zboží větší počet vad, pak máme právo na dodání nové věci bez vad, výměnu její součásti, ale i na odstoupení od kupní smlouvy.

Větším počtem vad se rozumí situace, kdy se na zboží vyskytují alespoň tři vady současně, přičemž každá z nich musí bránit řádnému užívání věci, nebo pokud se na zboží postupně vyskytnou čtyři různé odstranitelné vady. 

Nenechte se oblafnout

O opětovném vyskytnutí vady po opravě mluvíme tehdy, jestliže se na zboží objeví stejná vada, která byla v rámci uznané reklamace už dvakrát opravována. Není přitom podstatné, jak byla vada odstraňována. Rozhodující jsou stejné projevy vady. Za opravu lze přitom považovat i výměnu součástky či příslušenství věci.

Prodejci používají různé způsoby, jak zákazníka přesvědčit, že na odstoupení od kupní smlouvy nárok nemá. Častým nešvarem prodávajících je argument, že nelze odstoupit od smlouvy, pokud se reklamace týká jen příslušenství výrobku.

"Takové tvrzení ale nemá oporu v zákoně. Naopak je ze znění zákona patrné, že se nerozlišuje mezi tím, zda se vada vyskytla na věci samotné nebo na jejím příslušenství. Nároky z vadného plnění se vztahují k zakoupenému zboží jako celku. Tvrzení podnikatele, že v případě výměny nebo opravy příslušenství spotřebitel nemá právo na odstoupení od kupní smlouvy nebo na dodání nové věci, nemusí být tedy správné," podotýká Lukáš Zelený. 

Vznik práva na odstoupení od kupní smlouvy z důvodu opětovného výskytu vad, případně práva na dodání nové věci je podmíněný tím, že vada mimo výše uvedené brání bezproblémovému užívání prodané věci.

 

Bezdětná: Neplodnost je tabu, těžko hledáte pochopení. Měla jsem deprese i bolesti | Video: Daniela Drtinová
reklama
reklama
reklama