reklama

Václav Klaus o milostech

V době, kdy Václav Klaus ještě neseděl v prezidetském křesle často kritizoval svého předchůdce Václava Havla, že udílí milostí příliš mnoho a v "nešťastných" případech. Co pronesl na adresu této pretzidentské pravomoci už jako hlava státu?

Prezident Klaus při důstojném aktu jmenování vlády.
Prezident Klaus při důstojném aktu jmenování vlády. | Foto: Ondřej Besperát, Aktuálně.cz

  • "Milost stojí nad spravedlností a v tomto smyslu by měla být čímsi zcela výjimečným. Neměla by spravedlnost opravovat nebo nahrazovat. Milostí by mělo být mnohem méně a neměly by se používat pro případy před výrokem soudu o vině." (Magazín Právo, 30. března 2002)
  • "Považuji za nezbytné omezit počet udělovaných milostí, a to jak změnou legislativy, tak změnou chování prezidenta." (Lidové noviny, 8. ledna 2003)
  • "Dnešní prezident udělování milostí nadužíval a udělil několik milostí velmi sporného typu. Proto si myslím, že není třeba měnit legislativu, ale jednání prezidenta." (iDnes, 10. ledna 2003)
  • "... extendovanou debatu o milostech považuji opravdu trošku za karikaturu vážných debat o fungování prezidenta. Milosti mají být naprostou výjimkou. Považuji za chybu, když jsou extenzívně využívány. Velmi mě zneklidňovalo i to, když milosti obhajoval úředník či úřednice prezidentské kanceláře. Musí být zcela osobním aktem prezidenta a k tomu mu ani žádný úředník nemůže připravovat podklady a materiály. Protože to už z toho dělá další soudní instanci." (Hospodářské noviny, 14. ledna 2003)
  • "Přímo má prezident v legislativním procesu vystupovat jen výjimečně. Podobně je tomu i s tolik diskutovanými milostmi a amnestiemi. I s nimi je třeba šetřit a v žádném případě se nesmí dopustit jejich zpochybňování skrýváním důvodů jejich udělení či argumentováním úředníků prezidentské kanceláře, že prezident důvody těchto výjimečných aktů nemusí uvádět." (Projev Klause jako prezidentského kandidáta, 15. ledna 2003)
  • "Kvůli tomu, že jeden konkrétní prezident udělil několik velmi sporných milostí, by se ale neměl rozbourat institut milostí v naší ústavě." (Lidové noviny, 27. února 2003)
  • "Milost musí být osobním krokem prezidenta a jeho osobní zodpovědností. Žádný úředník prezidentské kanceláře na to nesmí mít žádný vliv." (iDnes, 3. března 2003)
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama