reklama

Rudolf Pernický

Rudolf Pernický vystudoval vojenskou akademii v Hranicích na Moravě, kde započal svoji vojenskou kariéru službou u 108. pluku dělostřelectva. Po obsazení Československa německou armádou emigroval, prošel Cizineckou legií a dostal se do Anglie, kde v roce 1942 prodělal speciální parašutistický výcvik zaměřený na činnost na území tehdejšího Protektorátu Čechy a Morava.

Puk, jak znělo jeho krycí jméno, pak dva roky jako instruktor připravoval krajany na práci v protektorátu. Do skutečné akce se dostal až na sklonku roku 1944, kdy byl spolu s rotmistrem Leopoldem Musilem zařazen do výsadku s krycím názvem Tungsten. Měli za úkol zajišťovat místa, kam by spojenecká letadla mohla shazovat materiální pomoc českému odboji. Na konci války se Pernický dostal do boje, když velel okresu Nové Město a pomáhal bránit samoty před nájezdy stahujících se Němců.

Po válce zůstal v armádě, začal studovat Vysokou školu válečnou a oženil se. Jeho plány mu však zkřížil únor 1948. Jako většina vojáků, kteří přišli do republiky ze "špatné světové strany", byl po komunistickém převratu zatčen, zbaven hodnosti, všech vyznamenání a za velezradu odsouzen ke 20 letům vězení.

Postupně prošel komunistickými žaláři na Opavsku, Slavkovsku, Jáchymovsku, věznicí v Leopoldově i kárným táborem Bytíz na Příbramsku. Po 12 letech byl amnestován a začal se živit jako dělník nebo topič.

Po pádu komunismu byl rehabilitován a povýšen do hodnosti generála. V letech 1990 až 1992 byl předsedou Konfederace politických vězňů.#reklama

Letos 28. října prezident Václav Klaus na Pražském hradě udělil Pernickému za jeho hrdinství v boji proti nacismu nejvyšší české vyznamenání, Řád bílého lva.

O několik dní později ocenilo tohoto rodáka z Krhové u Valašského Meziříčí (narodil se 1. července 1915) také město Valašské Meziříčí. Udělilo mu čestné občanství, jež měl symbolicky převzít v lednu 2006.

Melanie slaví 50 let. Tady jsou její největší maléry v úřadu první dámy USA | Video: Reuters, Associated Press
reklama
reklama
reklama