reklama

Dítě mluví od dvou měsíců. Víte, kdy vám začne rozumět?

Bude to máma, táta, bába? Ty nekonečné dohady, jaké slůvko řekne naše dítě jako první! Řeč je pro nás prostě hodně důležitá. Kdy s ní ale dítě začíná? Možná vás to překvapí, ale už pár týdnů po narození.

Foto: Isifa/Thinkstock

Bude to máma, táta, bába? Ty nekonečné dohady, jaké slůvko řekne naše dítě jako první!

Zapisujeme si do deníčku, kdy to bylo a co jsme z té změti zvuků vlastně vylovili. Později nás baví svými zkomoleninami a neuvěřitelnými slovními spojeními. Řeč je pro nás prostě hodně důležitá. Kdy s ní ale dítě začíná? Možná vás to překvapí, ale už pár týdnů po narození.

Ta nejprimitivnější komunikace

Vzpomínáte na první poporodní křik a pláč miminka? Zpočátku z něj mnoho nevyčteme, ale poměrně brzy začíná dítě křikem vyjadřovat jednotlivé druhy nepříjemných pocitů. Každá máma brzy rozezná křik z hladu od křiku z bolesti. Zachází-li s dítětem podle toho, pomáhá mu tím jeho křik dále rozlišovat, a tak tento nejprimitivnější slovník obohacovat a zpřesňovat.

Od broukání ke žvatlání

Koncem šestého týdne si dítě, které je v teple, suchu a nemá hlad, začíná broukat. Nastává tzv. předřečové období. Broukání je zpočátku poměrně jednoduché. Obsahuje samohlásky a různé zvuky, které souvisejí se sáním a polykáním. K samohláskám se později přidávají další zvuky a začínají se objevovat i některé souhlásky. Kolem druhého měsíce si dítě již dlouze a složitě povídá.

Broukání ustává v té době, kdy dítě začíná vlastní zvuky vyvolané pohybem úst kontrolovat sluchem a srovnávat je se zvuky, které slyší z okolí. Ty potom začíná reflexně napodobovat. Přechází tak od samovolného broukání do stadia žvatlání. Provádí tak vlastně průpravná cvičení mluvidel pro pozdější schopnost artikulovat a daří se mu to tím snáze, čím jsou vydávané zvuky bližší jeho artikulačním schopnostem.

Proč miminko pláče? Je mu smutno, nebo opravdu trpí?

Mluvení předchází porozumění

Dlouho předtím, než dítě začne k dorozumění používat vlastní mluvu, už samo rozumí velkému množství slov. Žvatláním se snaží slyšená slova napodobit, reaguje na ně pohybem, smíchem nebo projevy nevole a má výraznou radost, když na jeho hlasové projevy okolí svou řečí reaguje odpovídajícím způsobem.

V tomto okamžiku se začíná projevovat chuť dítěte komunikovat, kterou bychom měli co nejvíce udržovat a podporovat. Dítě si tak zvyká navazovat s okolím kontakty pomocí řeči. Melodie lidské řeči a ostatní múzické faktory jako síla, hlasitost a rytmus, které se při mluvení uplatňují, jsou důležitým informačním činitelem - mají také sdělovací význam. Melodie řeči je první prvek, který dítě napodobí podle řeči svého okolí a který si rychle osvojí.

Soutěž o první slůvko

První slova bývají jednoslabičná nebo dvouslabičná a zpočátku jsou tvořena opakováním stejných slabik: tata, mama, baba, pipi. První slůvka říká dítě pomalu, často se mu rozpadají na slabiky oddělené kratičkou pauzou, kterou nahrazuje ty hlásky, jež se mu ještě nedaří vyslovit. Dvouleté batole dokáže v delším slově rozlišit nejvýše dvě slabiky, na které také slova obvykle zkracuje. Nerozeznává ještě všechny hlásky a ve slovech je nahrazuje hláskami, které zná. Už jde ale o komunikaci, která postihuje jeho základní potřeby a emoce. V dalších letech bude následovat zejména rozšiřování slovní zásoby a základní tvoření vět.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

Oplodnění v přímém přenosu: Video, které vyráží dech!

V nebi je krásně! Příběhy těch, kteří tam byli...

Jaké vánoční ozdoby letos letí?

Rozvoj slovní zásoby

  • 1.-2. rok: slovní zásoba názvů osob, zvířat a věcí i činností (hlavně podstatná jména a slovesa) výrazně vzroste
  • 2.-3. rok: dítě má vytvořen nejzákladnější slovník výrazů, je schopno se dorozumět a začíná mluvit podle gramatických principů
  • 3.-4. rok: dítě se snaží o samostatné vyjadřování a zvídavost projevuje četnými otázkami (co je to? proč?). O sobě samém ještě hovoří ve třetí osobě. Teprve až spojí oslovení se svou osobou, začne užívat zájmeno já.

--------------------------------------------------------------------------------

Jak na vady řeči?

Objevila jsem, co mám v medicíně dělat. Zdraví někdy není v nabídce, říká paliatrička | Video: Daniela Písařovicová

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!

reklama
reklama
reklama