reklama

Prohlášení premiéra Jana Fischera ke jménům ministrů

TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ DESIGNOVANÉHO PŘEDSEDY VLÁDY ČR JANA FISCHERA
 
Praha, 1. 5. 2009
 
1) V předem zveřejněném termínu jsem dnes ráno telefonicky seznámil prezidenta republiky se svými resortními nominacemi.
 
2) Při jejich výběru jsem vycházel především z návrhů politických stran a odborností kandidátů.
 
3) V průběhu uplynulých týdnů jsem předsedům politických stran opakovaně avizoval, že u některých jimi navrhovaných kandidátů mám pochybnosti.
 
4) Protože předsedové stran neprojevili ochotu o jiných jménech diskutovat, přičemž veřejně opakovaně deklarovali, že je výběr členů vlády mojí odpovědností, nominoval jsem na tři resorty z patnácti kandidáty, kteří podle mého úsudku splňují odborné předpoklady a jsou rovněž zárukou dobré práce vlády jako celku.
 
5) Za situace, kdy politické strany vyjadřují nesouhlas s takto navrženou vládou, jsem připraven vyvolat jednání, které by vedlo k východisku z daného stavu.
 
 
Jan Fischer, designovaný předseda vlády

Hospoda v Obecním domě bere dech. Prozkoumejte další "neznámé" části ikonické stavby | Video: TV Architect
reklama
reklama
reklama