reklama

Prohlášení Povodí Moravy k Vranovu

Kompletní text vyjádření Povodí Moravy s.p. k situaci na Vranovské Přehradě (zdroj: www.pmo.cz )

1) Byla vranovská řrehrada řripravená na příval vody?

Z důvodu očekávání mimořádné hydrologické situace a zvýšených průtoků byla hladina nádrže Vranov dne 25.3.2006 na kótě 340,36 m n.m., což znamená aktuální celkový volný objem v nádrži cca 57,4 milionů m3 a předpuštěný objem tvořil 41,5 % objemu nádrže. Nádrž byla předpuštena víc než kdykoli před tím. Za normálního stavu je celkový volný objem 11 milionu m3.

2) Pokud ano, proč je tam nyní taková situace a proč hrozí záplavy?

Starostové a místní lidé tvrdí, že Povodí Moravy sice vypustilo přehradu, nicméne když začala voda narůstat, nezrychlili jste odtékání vody, a proto nastala tato situace... Rozhodujícími faktory pro vývoj povodňové situace na VD Vranov a související postup Povodí Moravy, s.p. byly zásoby vody ve sněhu, vytvořený volný prostor v nádrži Vranov a klíčovým podkladem pak prognózy vývoje CHMÚ. Dle prognózy z úterka 28.3.2006 byla předpovězena kulminace prítoku do nádrže ve výši 300 m3/s. Tato skutečnost dávala předpoklad pro transformaci přítoku do nádrže na neškodný odtok z nádrže do výše 210 m3/s a v souladu s tímto byla i prováděna manipulace. Tento vývoj byl 29.3.2006 upřesnen nejprve v poledních hodinách na 330 m3/s a když odpoledne 29.3.2006 došlo k překročení předpovídaného přítoku do nádrže, zabezpečilo Povodí Moravy zvýšení odtoku z nádrže na maximálně technicky možný. Téhož dne byla v podvečer vydána další prognóza, která již počítala s kulminací 420 m3/s kolem půlnoci z 29.3.na 30.3.2006. Po vyhodnocení aktuální situace bylo zřejmé, že bude výrazně překrocen neškodný odtok z nádrže. Z tohoto důvodu Povodí Moravy doporučilo hejtmanovi Jihomoravského kraje zahájit přípravu evakuace ohrožených
částí obcí.

3) Pod Vranovskou přehradou se prý opravuje další přehrada. Místní lidé chápou, že průtok nemohl být rychlý, aby ji
nebo pracovní stroje nepoškodil, ale údajně se tam dlouho nic nedělo, přestože vše nasvědčovalo tomu, že nastane
mimořádná situace...

Ano, pod vodním dílem Vranov ve Znojme probíhá oprava vodního díla Znojmo, která hlavně spočívá ve zkapacitnění bezpečnostního přelivu. Je dobré si uvědomit, že bez tohoto zkapacitnění přelivu by bylo obtížné převádět případné povodňové průtoky přes vodní dílo Znojmo, jak se ukázalo v roce 2002. Díky tomuto provedenému opatření se podařilo provést povodňové průtoky přes nádrž i nyní. Tato oprava neměla žádný vliv na zvýšení odtoku z Vranova. A dle původních prognóz a předpovedí vše nasvědčovalo tomu, že VD Vranov ztransformuje přítoky na neškodný odtok. Co se týče staveniště, tak v úterý 28.3.2006 dopoledne bylo vyklizeno z důvodu očekávaných možných zvýšených přítoků od Vranova.

4) Jaký je současný stav na Vranovské přehradě a okolí?

Manipulace je prováděna dle manipulačního řádu pro využití v maximální míře neovladatelného prostoru nádrže k transformaci kulminačního průtoku do nádrže (neovladatelný prostor celkem 10 mil m3/s). A to z důvodu snížení přítoku do VD Vranov a z důvodu povodňových průtoků pod vodním dílem.

5) Myslíte si, že Povodí Moravy situaci dostatečne zvládlo?

Na přítoku do nádrže Vranov se jedná o pětiset letou (Q500) povoden s mimořádným průběhem. A v takto mimořádné situaci jsme využili všech nástrojů a prostředků, které máme k dispozici, aniž bychom byli něčím limitováni, čímž jsme udělali vše pro zmírnění následků povodně. Je nám jasné, že po bitve se objeví mnoho generálu.

6) A co spolupráce?

Zástupci Povodí Moravy byli a jsou po celou dobu v kontaktu s příslušnými povodňovými komisemi a pomáhají při řešení tohoto mimořádného stavu v ohrožených lokalitách. Zasedání krizového technického štábu na Povodí Moravy se účastnil hejtman Jihomoravského kraje, který pomohl při řešení nastálé situace.

Blažek: Přišli jsme o 250 milionů, nikdo smoking nepotřebuje. Pro záchranu udělám vše | Video: Daniela Drtinová
reklama
reklama
reklama