reklama

Prohlášení ministerstva k nucené správě

Dnes, 10. listopadu, v ranních hodinách rozhodlo Ministerstvo zdravotnictví o uvalení nucené správy nad Všeobecnou zdravotní pojišťovnou (VZP).

Cílem této nucené správy je stabilizace financí VZP, urychlené vylepšení jejího hospodaření, provedení hloubkové kontroly jejího hospodaření a následně zajištění takového rozvoje VZP, aby se stala nejkvalitnější a nejefektivněji fungující zdravotní pojišťovnou v ČR.

K uvedenému účelu byl jmenován nucený správce dr. Antonín Pečenka - náměstek ministra zdravotnictví a jeho nejbližší tým.

Ten je složený z ing. Christopha, ředitele krajské pobočky VZP Karlovy Vary, a ing. Čekala, ředitele pobočky VZP v Praze. Jmenovaní jsou zkušení a velmi kvalitní manažeři a ekonomové, kteří působili na nižších úrovních vedení Všeobecné zdravotní
pojišťovny, jsou dokonale obeznámeni s problematikou a chodem VZP a dlouhodobě projevovali nespokojenost s dosavadním způsobem jejího řízení. Jejich návrhy na ozdravení VZP však nebyly brány v potaz, což má na stavu, v jakém se dnes VZP nalézá, značný podíl.

Důvodem k uvalení nucené správy nad VZP je obava ministerstva zdravotnictví, že další nekontrolované působení současného
managementu VZP by vedlo jen k prohlubování zadlužení VZP a k rozvratu finančních toků mezi zdravotnickými zařízeními a touto pojišťovnou. To by následně zásadním způsobem ohrozilo dostupnost zdravotní péče pro miliony občanů, což nemůžeme v žádném případě připustit. Ministerstvo opírá svoji obavu o zjištěná fakta, která svědčí o tom, že management VZP dlouhodobě a zásadně porušuje zákon o Všeobecné zdravotní pojišťovně, zákon o veřejném zdravotním pojištění a z něho plynoucí závazné normy, což ve svém důsledku přispívá k rychle rostoucímu dluhu VZP.

Ministerstvo zdravotnictví dospělo k názoru, že řešení vážné ekonomické situace Všeobecné zdravotní pojišťovny je nad síly jejího současného vedení, a rozhodlo se mu proto pomoci tím, že jmenovalo nuceného správce a jeho tým.

Uvalení nucené správy nad VZP nebude mít naprosto žádné negativní důsledky na proplácení zdravotní péče a na její poskytování občanům. Naopak! Počítáme s tím, že v nejbližších týdnech a měsících bude docházet k postupnému zlepšování situace a VZP se velmi rychle stane nejlepší zdravotní pojišťovnou v České republice. K tomuto přesvědčení nás opravňuje důvěra v manažerské schopnosti týmu nuceného správce, kterou osobně prokazujeme tím, že jak ministr zdravotnictví David Rath, tak i premiér Jiří Paroubek jsou pojištěni u Všeobecné zdravotní pojišťovny a rozhodně to nehodlají v žádném případě měnit.

I další budoucnost systému financování českého zdravotnictví spatřujeme v soustavě několika zdravotních pojišťoven, které
hospodaří s veřejnými penězi a pod přísnou veřejnou kontrolou tak, aby vložené finanční prostředky pomohly všem občanům co
možná k nejkvalitnější zdravotní péči.

Za ministerstvo zdravotnictví poskytuje MUDr. David Rath

Zahrada Na Valech na Pražském hradě: Návštěvníci tu najdou pyramidu i etruské motivy | Video: TV Architect

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!

reklama
reklama
reklama