reklama
 

Pozitivní a negativní hodnota elektroodpadu

Skoro každý dnes již vnímá jako samozřejmou součást chodu domácnosti recyklaci skla, papíru nebo plastů. Stejné by to mělo být u zpětného odběru elektrozařízení.

Komerční sdělení - Toto je komerční sdělení. Žena.cz neovlivňuje jeho obsah a není jeho autorem.
Kolektivní  systém EKOLAMP se specializuje na sběr a recyklaci vysloužilých světelných zdrojů a svítidel
Kolektivní systém EKOLAMP se specializuje na sběr a recyklaci vysloužilých světelných zdrojů a svítidel | Foto: komerční článek

Například i u tak běžných věcí denní potřeby, jakými jsou žárovky, zářivky nebo svítidla. Pomáhají s tím tzv. "kolektivní systémy". Tedy soukromé firmy, které si mohou založit výrobci a dovozci elektrických nebo elektronických zařízení (např. právě osvětlovacích zařízení). Kolektivní systémy pak za ně plní jejich povinnosti týkající se zpětného odběru a recyklace elektrozařízení, jež jim ukládá zákon o odpadech.

I elektroodpad může mít svoji cenu

Jak již bylo řečeno, elektroodpad může být občas zajímavým zdrojem druhotných surovin a jako takový mít i pozitivní ekonomickou hodnotu. Tuto pozitivní hodnotu má v situaci, kdy výnos z prodeje surovin vyseparovaných z elektroodpadu pokryje, nebo dokonce převýší náklady na sběr, svoz a ekologické zpracování elektroodpadu. Tak je tomu zejména u malých domácích spotřebičů, mobilních telefonů, počítačů nebo dalších zařízení z oblasti IT a telekomunikací. To jsou typické příklady elektroodpadu s tzv. pozitivní ekonomickou hodnotou.

To se ovšem netýká např. právě zářivek a jiných světelných zdrojů. Zářivky jsou elektrozařízení s tzv. negativní ekonomickou hodnotou. Náklady na jejich sběr a recyklaci jsou enormní a většina kolektivních systémů o ně proto nejeví zájem. A proto právě podle míry sběru zářivek lze poznat opravdu odpovědný a kvalitní kolektivní systém.

V praxi se bohužel setkáváme s tím, že pod dojmem boje některých kolektivních systémů a recyklátorů o elektroodpad s tou pozitivní hodnotou, si stále některé subjekty myslí, že i použité zářivky obsahují zlato nebo nějaké jiné cenné kovy a chtěli by nám je prodávat. Jsou pak velmi překvapeni, když jim běžná odpadová firma sdělí, že nedostanou nic. Naopak, že za odvoz a likvidaci zářivek si musí připlatit 20 Kč za kus. Oproti tomu kolektivní systém jim zajistí svoz a recyklaci zdarma. Více se dozvíte na stránkách www.ekolamp.cz.

Petr Číhal

Autor je obchodním ředitelem společnosti Ekolamp

reklama

Komerční tip

reklama