reklama

Politoložka: Role první dámy je plná přežitků. Má opustit svůj život a reprezentovat

Nové role se po inauguraci 9. března neujme jen zvolený prezident Petr Pavel, ale také jeho manželka Eva. Od první dámy máme značná očekávání, přestože není její pozice definovaná zákonem, placená ani volená. Zrcadlí v sobě řadu rozšířených genderových stereotypů. "Je to neplacená práce, jíž ženy vykonávají velký objem napříč společností," vysvětluje politoložka Kateřina Kňapová pro Aktuálně.cz.

Eva Pavlová se stane první dámou. Na výkon své role však nebude mít vlastní finance ani institucionální zakotvení.
Eva Pavlová se stane první dámou. Na výkon své role však nebude mít vlastní finance ani institucionální zakotvení. | Foto: ČTK

Kde se vlastně vyvinula role první dámy, jak ji známe dnes? Tuším, že jsme tento koncept převzali ze Spojených států.

Role první dámy v aktivnějším pojetí, jak ji známe dnes, se skutečně zformovala ve Spojených státech. Ale prezentace konkrétní dámy vždy velmi záleží na národním kontextu i na osobnosti té které ženy. Zároveň si můžeme všimnout, že první dáma v postsovětském prostoru se bude chovat trochu jinak než ta v západních zemích, kde je aktivnější role žen ve veřejném prostoru tradičněji zakotvená. Pozice první dámy jako taková je ale do značné míry konstrukt genderově stereotypní.

V jakém ohledu?

Je to funkce neplacená a závislá na tom, jaký bude prezident a jak ji institucionálně zakotví. Pár let nazpět se toto řešilo ve Francii, kdy Brigitte Macronová otevřela debatu, zda by nedávalo smysl, aby ona jakožto první dáma měla institucionálně zakotvený sekretariát a vlastní finanční prostředky, čímž by výkon její funkce nezávisel pouze na libovůli prezidenta. Tato diskuse u nás teď probíhat nebude, byť například v prvním volebním období prezidenta Zemana měla Ivana Zemanová sekretariát první dámy, který se ale později zrušil, protože nebyla aktivní první dámou.

Z tohoto hlediska je škoda, že nezvítězila Danuše Nerudová, protože bychom mohli sledovat, jak by se s tím popasoval Robert Neruda a jestli by u něj, úspěšného právníka, nastalo to, co se od první dámy očekává - že opustí svůj dosavadní život, zůstane po boku manželovi a bude reprezentovat. Je nicméně třeba poznamenat, že i to už není v současnosti pravidlem. Příkladem může být první dáma Spojených států Jill Bidenová, která stále učí na vysoké škole.

Danuše Nerudová se prezidentkou sice nestala, ale před volbami jsme mohli vidět několik debat prvních dam a pána. Otázka, jak by se mu říkalo, se přitom řešila opravdu hodně, často se jej na to ptali i novináři.

Svět poznáváme prostřednictvím jazyka, a když pro něco nemáme pojmenování, nedokážeme to konceptuálně uchopit, takže je to logické. Na druhou stranu to reflektuje i náš nezvyk a to, že se stále jedná o neobvyklou pozici, pro níž nám chybí slova. I proto se diskuse tak moc točila kolem toho pojmenování. Kdysi jsem četla výzkum veřejného mínění z 20. nebo 30. let v Československu, v němž lidé odpovídali na to, jaký by měl být ženský tvar od slova ministr. Vítězily ministra a ministerka, ačkoliv dnes nám tato slova nejdou přes pusu. Ministryně, slovo, které dnes vnímáme jako běžné, byla asi až na třetím místě.

Vzdal by se Robert Neruda kariéry kvůli neplacené funkci?

Zmiňovala jste genderové stereotypy spojené s touto funkcí. Existují ještě nějaké další kromě toho, že první dáma nedisponuje vlastními financemi a její úřad je do značné míry závislý na libovůli prezidenta?

Je to neplacená práce. To, že ženy vykonávají velký objem neplacené práce, je přitom problém, který prostupuje napříč celou společností. Jedná se jak o práci v domácnosti, tak i v mezilidských vztazích a o mentální zátěž žen. Na druhou stranu je pravda, že si první dámu nevolíme. Je proto otázka, z čeho by měla plynout legitimita případné finanční odměny pro první dámu.

Další rovinu genderových stereotypů jsem si pracovně nazvala jako "žena po boku". Očekáváme, že muž se stane prezidentem, zatímco jeho manželka zanechá svého života a bude jej podporovat. Vzdal by se Robert Neruda své úspěšné právní praxe a šel na plný úvazek vykonávat roli prvního gentlemana? Takto otočené se nám to možná zdá trochu zvláštní. Opět to odpovídá celospolečenskému trendu: je častější, že žena svou kariérní dráhu přizpůsobuje spíše kariérní dráze muže, než naopak.

Pak je také zvykem, že se první dáma věnuje charitativní činnosti.

Ano, to je obsahová rovina genderových stereotypů. Od první dámy očekáváme, že se bude věnovat charitativní činnosti, zabývat se tématy znevýhodněných skupin, potřebných a podobně. To jsou témata stereotypně vnímaná jako ženská. Zároveň se sebou ale budu polemizovat. Jsou to totiž většinou témata tak celospolečensky důležitá, že je zásadní opustit jejich rámování coby ženských. Společenská soudržnost je důležité téma pro nás všechny a pro přežití demokracie.

Eva Pavlová několikrát zmínila, že se chce věnovat problematice samoživitelek. To je taktéž celospolečenské téma. A poslední bod souvisí s tím, že vnímáme ženy spíše jako krásné objekty a že se výrazně zaměřujeme na vzhled a styl prvních dam, byť je nutné podotknout, že v případě Petra Pavla se jeho oblek do určité míry také řešil.

Nedělat manželovi ostudu

Dívala jsem se na výstupy týkající se budoucí první dámy a v jednom bulvárním médiu jsem se dočetla, že Eva Pavlová nebude ve svých šatech "dělat manželovi ostudu". Má toto rámcování vliv na to, jak tuto funkci vnímáme?

Kdysi jsem četla diplomatickou příručku z 90. let, v níž se psalo, jak se má chovat manželka velvyslance na recepci. Závěrem dlouhého odstavce stálo, že má hlavně dobře vypadat a nemluvit. To mě nesmírně rozzuřilo, protože je to jednak stereotypní a jednak to neřeší, jak se mají chovat manželé velvyslankyň. Takové rámcování tento stereotyp jen potvrzuje. Myslím, že můžeme řešit, jak to komu slušelo, estetická dimenze má i v politice přece jen své místo, ale řešit, zda žena někomu dělá nebo nedělá ostudu, z ní činí objekt.

Mohou všechny tyto stereotypy obsažené v roli první dámy vést k utvrzování těch, které ve společnosti již existují?

Do určité míry ano, ale nevnímala bych to fatálně. Zkusme perspektivu otočit. Pokud bude Eva Pavlová tematizovat problémy, které souvisí se stavem rovnosti žen a mužů, jako je samoživitelství, může se stát důležitou "influencerkou", která bude toto téma více vnášet do politické debaty, zvlášť pokud by se mu věnoval i prezident. Navíc není vyloučeno, že by svou zkušenost z vysoké politiky mohla přetavit ve vlastní politickou činnost. Z bývalé první dámy Hilary Clintonové se také stala ministryně zahraničí a kandidátka na prezidentku. Eva Pavlová je navíc už nyní zastupitelkou.

Zeptám se čistě subjektivně. Je podle vás čas pojetí úřadu první dámy nějakým způsobem reformovat?

Určitě. Jsme ve 21. století a role první dámy v sobě obsahuje spoustu přežitků. Nejen, že první dáma nemá plat, ale ani rentu, kterou prezidentovi zaručuje zákon. Možná by stálo za úvahu, zda trvale nevyčlenit kancelář první dámy nebo z ní neudělat alespoň samostatnou položku v rámci rozpočtové kapitoly.

Video: Politici nemají stejnou zkušenost jako matky, tvrdí senátorka Šípová (10.8.2022)

O dopravě rozhodují převážně muži. Domnívám se, že nemají stejnou zkušenost, jako matky. Měli by víc využívat data a průzkumy, které jsou dostupné. | Video: Daniela Písařovicová
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama