reklama

Pojišťovny a povodně v ČR 1997 2002

Praha - Největší škody přinesla povodeň v roce 2002. Tuzemské pojišťovny přišla na zhruba 33 miliard korun.

Pán se psem v Lounkách.
Pán se psem v Lounkách. | Foto: Ludvík Hradílek

Základní fakta o likvidaci škod z povodní pojišťovnami

1997
Povodně v červenci roku 1997 lze hodnotit jako přírodní katastrofu. Postihly 34 okresů na Moravě a ve východních Čechách. ČAP zpracovávala průběžně statistiky o pojistných událostech a vyplacených plněních. Ke dni 30.9.1998 (tj. 14 měsíců po povodních) bylo z celkových 117 tisícům nahlášených pojistných událostí vyřízeno z 96,2 procent. Ve finančním vyjádření to znamená, že z celkových odhadovaných nákladů na pojistná plnění, které činily 9,7 miliardy korun, bylo ke stejnému datu vyplaceno 8,9 miliardy korun. Povodně se týkaly 23 členských pojišťoven České asociace pojišťoven (ČAP). Celkové škody způsobené povodněmi přesáhly 62,6 miliardy korun a došlo k 60 obětem na životech.

1998
V roce 1998 (také v červenci) postihly povodně z přívalových dešťů některé lokality na Rychnovsku ve východních Čechách. Celkový počet pojistných událostí byl odhadnut na 3670 a v hodnotě činil odhad pojistných plnění 570 milionů korun. Do dvou měsíců od začátku povodní vyplatily pojišťovny téměř 50 procent uvedené částky. Celkové škody způsobené povodněmi představovaly 1,8 miliardy korun.

2000
Počátkem března 2000 postihly povodně severní a východní Čechy. Ze 33 členů ČAP se tyto škody týkaly klientů 17 pojišťoven. Ke dni 15. června.2000 bylo nahlášeno 7494 pojistných událostí, z nichž bylo vyřízeno 6514, tj. 86,9 procent. U zbývajícího počtu ještě probíhalo šetření pojišťoven. Celková odhadovaná pojistná plnění činila ke stejnému datu 1,9 miliardy korun. Z této částky bylo pojištěným vyplaceno 1062 milionů korun, tj. 54,9 procent včetně záloh.

2002
Srpnové povodně ve střední a východní Evropě, jejichž pojištěná hodnota převyšuje 3 miliardy USD, byly největší světovou přírodní katastrofou tohoto roku. Tato povodeň přinesla klientům pojišťoven i u nás doposud největší škody. Poslední odhady k 30. červnu.2004 hovořily o přibližně 80 tisících pojistných událostí, jimž odpovídaly odhadované škody ve výši téměř 35 miliard korun Celkové škody způsobené povodněmi přesáhly 73 miliardy a došlo k 13 obětem na životech.


 

Děsuplný Flegr a zlehčující Šmucler. Debatu o covidu je třeba změnit, říká psycholog | Video: Kristýna Pružinová, Martin Krepindl
reklama
reklama
reklama