reklama

Nižší DPH lze použít na sociální byty

Brusel - Předpisy EU umožňují trvale používat sníženou sazbu daně z přidané hodnoty (DPH) u výstavby a oprav bytů a obytných domů, pokud je přítomen sociální aspekt.

Právě tohoto ustanovení hodlá využít česká vláda po roce 2007, až vyprší přechodné období, které si ČR vyjednala pro veškerou bytovou výstavbu v přístupové smlouvě.

Zboží a služby, na které lze uplatnit sníženou (nejméně pětiprocentní) sazbu DPH, jsou vypočítány v tzv. příloze H ke směrnici o DPH; je to celkem 17 položek. Devátá z nich zní: dodávky, výstavba, obnova a změny bytů a domů poskytované jako součást sociální politiky.

Je na členských státech, jakou úpravu v domácích předpisech zvolí a jak do ní vtělí sociální aspekt, řekla ČTK mluvčí EK Maria Assimakopuluová. Zásadně platí, že nemůže jít o luxusní byty nebo vily. Komise bude podle ní pouze zkoumat, zda legislativa není v rozporu s jinými předpisy EU a zda je v ní sociální prvek zachován; případně úpravu porovná s tím, co platí
v jiných zemích, které sníženou sazbu za tímto účelem využívají.

Jsou to podle téhož zdroje Francie, Belgie, Řecko, Španělsko, Itálie a Lucembursko. Například ve Francii je základním kritériem cena bytu, v jiných případech jeho rozloha. Za hledisko lze považovat také státní nebo veřejné dotace na výstavbu, jako je příspěvek ke stavebnímu spoření. V Praze se podle českých zdrojů uvažuje o kombinaci více kritérií.

ČR má na přípravu příslušného předpisu čas do konce příštího roku, kdy uplyne přechodné období. Není také zcela vyloučeno, že se jí podaří prosadit nižší sazbu pro veškerou bytovou výstavbu, až se bude v polovině roku 2007 EU zabývat celkovou revizí politiky v oblasti DPH.
 
Pokud jde o opravy a úpravy bytů a domů, může je ČR po roce 2007 zatěžovat nižší sazbou podle tohoto receptu. Do roku 2010 však má možnost také využít tzv. přílohu K k příslušné směrnici, která umožňuje dočasně používat nižší DPH na služby s vysokým podílem lidské práce, mezi něž také patří opravy a úpravy bytů, tentokrát bez "sociálního" omezení.

Platnost přílohy K ovšem skončila v prosinci a bude prodloužena jen tehdy, vysloví-li s kompromisní dohodou z minulého týdne souhlas Polsko; má na to čas do úterního večera. Zatím ji podpořilo 24 zemí včetně Česka a Kypru, které ji původně odmítly.

Pokud by Polsko řeklo "ne", snížená sazba pro služby náročné na lidskou práci platit nebude, stejně jako nevstoupí v platnost trvalá výjimka umožňující držet v nižší sazbě dálkové dodávky tepla a teplé vody. Také zde má ČR přechodné období do roku 2008 a usilovala o jeho prodloužení. Nabídka trvalé výjimky byla na zasedání ministrů financí minulé úterý odpovědí na její naléhání.

Podle nejmenovaného činitele EK se ČR a Polsko zbytečně zaměřily na prodloužení přechodných období a neuvědomovaly si, že stejného nebo podobného výsledku mohou dosáhnout i aplikací platné legislativy. "Teprve posléze zjistily, jak příloha H funguje. Nebyly si toho zcela vědomy," uvedl.

V příloze H jsou například uvedeny potraviny s výjimkou alkoholických nápojů, dodávky vody, léky, osobní veřejná doprava, knihy, vstupné do divadel a kin, ubytování v hotelích či pohřby žehem. Státy si mohou ze seznamu bez omezení vybrat, které položky zatíží nižší daní. Na ty ostatní se bude vztahovat základní sazba, nejméně 15procentní, v ČR 19procentní.

Nakazí jeden člověk celou tramvaj? Epidemiolog vysvětluje šíření viru aerosolem | Video: Kristýna Pružinová, Blahoslav Baťa, Martin Krepindl
reklama
reklama
reklama