reklama
Michaela Slussareff

Věnuje se výzkumu vlivu digitálních technologií na vývoj a zdraví dětí. O těchto tématech přednáší na Univerzitě Karlově, Ústavu informačních studií a knihovnictví, oboru Studia nových médií. V roce 2022 napsala knihu pro rodiče Hry, sítě, porno. Rodičovský průvodce džunglí digitálního dětství a puberty. Založila iniciativu Digitální zdraví dětí, která je určená rodičům, pedagogům, ale i pediatrům a nabízí jim odpovědi na otázky, jaká nebezpečí, ale i příležitosti digitální technologie dětem přináší a jakým způsobem okolo nich nastavit zdravá pravidla a hranice.

reklama