reklama

Kroky, jak zlepšit znalost jazyků

Národní plán výuky cizích jazyků obsahuje řadu kroků, jimiž chce ministerstvo školství zlepšit jazykové schopnosti Čechů.

- Zvýšit hodinovou dotaci výuky cizích jazyků na základních školách o devět hodin. Povinná výuka jazyků začne již ve třetí třídě, od třetího až do pátého ročníku přibudou tři hodiny. Od šesté třídy budou mít děti o šest jazykových hodin více. Přičemž nejpozději od osmé třídy se musí začít učit druhý jazyk.

- Přidání jedné hodiny výuky cizích jazyků týdně po celou dobu studia na středních odborných školách.

- Zařadit angličtinu do programu přípravy učitelů mateřských škol na pedagogických fakultách a středních pedagogikých školách.

- Zařadit angličtinu do programu přípravy učitelů 1. stupně základních škol na pedagogických fakultách a nabídnout již učícím pedagogům kurzy.

- Dotacemi podporovat výuku málo vyučovaných cizích jazyků (polština, ruština, francouzština).

- Dotacemi podporovat zahraniční výměnné stáže dětí i pedagogů.

- Dotování vzniku učebnic jazyků zaměřených na odborný jazyk.

- Finanční injekce rozpočtům vysokých škol. Má jít o peníze účelově posílané jazykovým katedrám, které se napříkld specializují na méně uživané jazyky.

- Vznik Národního jazykového portálu, který bude umožňovat všem občanům vzdělávat se formou internetových kurzů (e-learning).

- Projekt "vzdělávacích poukázek". Ministerstvo školství chce motivovat firmy, aby cizí řeči více zahrnovaly do podnikového vzdělávání. Úřad hodlá vytvořit dotační program, z něhož by přiděloval firmám peníze na jazykové programy. Do roku 2008 by měl stát rozdat 5 miliónů korun podnikům, které se do příslušného výběrového řízení přihlásí.

- Úleva od DPH. Buzková chce prosadit úlevy pro firmy, které jazykové vzdělávání nabízejí. "Klíčové je zajistit - novelizací příslušných ustanovení daňových zákonů - osvobození od platby pro všechny vzdělávací aktivity v oblasti jazyků. A to bez ohledu na právní formu poskytovatele," píše se v Národním plánu.

Lockdown je jediná šance. To, k čemu směřujeme, je smutné a tragické, říká Levínský | Video: Martin Veselovský
reklama
reklama
reklama