reklama

Krásným studentkám se po přechodu na online výuku zhoršil prospěch, ukázala studie

Atraktivní studentky přestaly po přechodu na online výuku těžit ze své krásy, ukazují výsledky studie Lundské univerzity ve Švédsku. U pohledných mužů však výzkum podobný efekt nezaznamenal, jejich známky zůstaly stejné i při distanční výuce.

Atraktivním studentkám se po přechodu na online výuku zhoršil prospěch. U krásných mužů se však přechod na distanční kurzy neprojevil.
Atraktivním studentkám se po přechodu na online výuku zhoršil prospěch. U krásných mužů se však přechod na distanční kurzy neprojevil. | Foto: Shutterstock

Autor studie Adrian Mehic k experimentu přizval 307 studentů technických oborů z jeho domovské univerzity. Sledoval vliv jejich vzhledu na studijní výsledky jak při prezenční, tak při distanční výuce. Předměty některých studentů se během pandemie přesunuly do online prostředí s tím, že obsah přenášek a seminářů zůstal stejný, upřesnil web PsyPost. Atraktivitu jednotlivých studentů nechal autor výzkumu hodnotit 74 dobrovolníků. 

I když studenty vyučující během distanční výuky motivovali, aby měli zapnuté kamery, nebylo to povinné. Mehic navíc předpokládá, že interakce přes video není tak silná jako ta osobní. 

Výsledky studie naznačují, že zatímco při osobní výuce ze svého vzhledu těží atraktivní studenti ve všech předmětech, v případě online vyučování mají krásnější posluchači výhodu jen v neexaktních kurzech, jako je ekonomika nebo byznys. U exaktních předmětů jako matematika nebo fyzika se privilegium vzhledu neprojevuje, protože bývají častěji zakončeny jen testem. 

Mehic dále zjistil, že ženy profitují ze svého vzhledu při online výuce méně - těm atraktivním se zhoršily známky. Oproti tomu na výsledky krásných mužů nemá přechod na distanční vyučování vliv. "Alespoň mně proto připadá, že mužům krása například zvyšuje sebevědomí a jejich privilegium tak není diskriminační, kdežto v případě žen se o diskriminaci jedná," myslí si autor studie. 

Pracoval s několika hypotézami, proč tomu tak je. Předpokládá například, že krásní muži jsou vytrvalejší a mají větší vliv na své spolužáky. Atraktivní lidé mají navíc obecně vyšší sebevědomí a lepší sociální dovednosti, které mohou více uplatnit právě v neexaktních vědách. "V této oblasti jsou ale potřebné další výzkumy," upozorňuje Mehic. 

Na téma privilegií krásných lidí již vznikla celá řada studií. Potvrdilo se například, že atraktivnější lidé vydělávají více peněz a jsou spokojenější se svým životem. Už jako dětem se jim také dostává více pozornosti ze strany rodičů i učitelů. 

Zatím však není jasné, zda tyto výhody atraktivních lidí plynou spíše z toho, že jim ostatní připisují dobré vlastnosti, nebo z toho, že jsou díky svému vzhledu sebevědomější a dosahují lepších výsledků. 

"Jsem rád, že se toho Iveta nedožila." Seriál o Bartošové to od blízkých schytal | Video: Michaela Lišková
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama