reklama
 

Ženy na vedoucích pozicích jsou u nás pořád vzácností

Téměř polovina absolventek vysokých škol jsou ženy, ale na šéfovských místech se objevují jen velmi málo. Proč tomu tak je?

Foto: iStock

V průměru za stejnou práci pořád bereme o 22 % méně peněz než muži. Mít dítě znamená ohrozit svou kariéru, protože stále neexistuje dost flexibilních úvazků, jeslí nebo otců, kteří se víc zapojí do chodu rodiny.

Tenhle "ženský úděl" je v kontrastu vůči všem západním trendům. Téma žen na vedoucích pozicích, rovnosti, spravedlivého rozdělení v péči o děti a domácnost mezi partnery, rezonuje ve většině evropských zemi a v Severní Americe. 

Čekání na rovnost

Pouze v sedmnácti zemích světa je hlavou státu žena, v ministerských křeslech jich sedí v průměru jen osmnáct procent. V globálním měřítku dostává ženská polovina světa zaplaceno necelé dvě třetiny toho, co dostávají muži na stejných pozicích. Uvádí to zpráva Světového ekonomického fóra (WEF) s titulem The Global Gender Gap Report 2018. Ten se zaměřil na rozdíly v postavení mužů a žen ve čtyřech hlavních sférách - ekonomika, vzdělání, zdraví a politika. Česká republika se v loňském roce ze sto čtyřiceti devíti srovnávaných zemí světa umístila až na osmdesáté druhé příčce. V roce 2006 byla ČR přitom padesátá třetí ze sto patnácti.

Nyní se nacházíme za zeměmi jako například Ekvádor, Kolumbie či Kamerun. Svět si na vyrovnání rozdílů mezi pohlavími bude muset počkat minimálně sto osm let, varuje zpráva WEF. Největší propast je v ekonomické sféře. Na její přemostění si údajně počkáme přes dvě století.

Ženy, které nepomáhají jiným ženám

Americká politička s českými kořeny Madeleine Albrightová s oblibou říká, že v pekle je zvláštní místnost pro ženy, které nepomáhají jiným ženám. Toto rčení může dobře vyjádřit problematiku předsudků, se kterými se ženy potýkají na pracovišti. Jiné úspěšné ženy, které si musely projít velmi náročnou cestu za svým úspěchem, nechtějí být nápomocné svým mladším kolegyním.

Ke komu vzhlížet?

Kvůli tomu, že je velmi málo žen na vedoucích pozicích, u nás ještě dostatečně nefungují vazby mezi zkušenější ženou-mentorkou, která by byla ochotná předat své dovednosti mladší kolegyni. Chybí nám vzory, protože na svou Michelle Obamovou (právnička, bývalá americká první dáma), Susan Wojcickiovou (CEO YouTube) či Sheryl Sandbergovou (provozní ředitelka Facebooku) stále čekáme.

Zapomeňte na stereotypy

"Vy chodíte do práce? Tak se nedivte, že je vaše dítě zase nemocné," to jsou běžná slova některých českých pediatrů, které sezonní nachlazení ratolestí svádí na matčinu kariéru. Bohužel v boji s takovými stereotypy nás čeká ještě hodně práce. Pokud se rozhodnete skloubit kariéru s rodinou, nejste špatná matka. Naopak, studie dokazují, že děti žen, které nerezignovaly na svou kariéru, jsou cílevědomější a spokojenější. Ovšem to neznamená, že když budete na mateřské a věnovat se dětem, že je na tom něco špatného. Naopak, vykonáváte velmi záslužnou a společností dost neoceňovanou roli. Ovšem to je na jiný článek.

Kam se obrátit, když to chcete jinak

Najděte si podporu v organizaci, která má za cíl dostat víc žen na vedoucí pozice. Jednou z takových je společná iniciativa BpS - Byznys pro společnost, národního koordinátora Charty diverzity a Vodafonu: "Women in Leadership Platform". "Iniciativou Women in Leadership Platform, kterou spoluzakládáme, chceme upozornit na témata, jako jsou například zastoupení žen ve vedoucích pozicích, platová rovnost nebo vytváření podmínek, které ženám umožní kariérní růst. Rovné příležitosti pro všechny bez ohledu na pohlaví, věk, zdravotní omezení nebo orientaci jsou pro nás velmi důležité. Ruku v ruce s tím jde vytváření takového právního prostředí, ve kterém se každý bude cítit dobře a bude moci být sám sebou," řekla Jana Vychroňová, HR Business Partner u Vodafonu.

Božská Taylor a vyzývavá Selena. Jinak byly ceny AMA přehlídkou divnosti | Video: Reuters
reklama
reklama
reklama