reklama

Pravidla moderní etikety: Jak se chovat slušně, když je vše dovoleno

Kvůli neuvěřitelnému pokroku moderních technologií, nepřebernému počtu možností a neustálým inovacím máme úplně jiný život než naši předci. Pravidla chování se proto musí změnit. Co dodržovat a co už je příliš zastaralé?

Foto: Profimedia.cz

Společenské konvence se mění rychlostí světla. Na jedné straně obdivujeme distingovanost britské královské rodiny, na straně druhé toužíme po svobodě a rovnoprávnosti.

Už nejsme svázáni přísnými pravidly, jak co dělat. Nedochází také ke společenskému znemožnění, když něco porušíte. Dokonce ani když budete zírat část večera na displej svého telefonu, vaši společníci vám to odpustí. Přesto chovat se vybraným způsobem si teď možná přejeme více než dřív, protože žijeme ve velkém chaosu.

A zase ten komunismus

Všímáte si, že ve filmech pro pamětníky se to hemží samými "rukulíbám, milostivá", zatímco dnes, když vám někdo šlápne na nohu a omluví se s úsměvem, jásáte nadšením? Bohužel, totalitní režimy měly velmi negativní dopad na lidskou morálku, tím pádem i na dobré mravy. Čím hlouběji na východ pojedete, tím zamračenější a v běžném kontaktu nezdvořilejší lidi potkáte. Když v Rusku pozdravíte ve výtahu, dívají se na vás ostatní s údivem, proč to děláte.

Staré dobré časy

Ne, po těch se nám opravdu stýskat nemusí. Právě díky výše zmíněným filmům si je romantizujeme a přemýšlíme v klišé, například že "tehdy byli ještě muži pravými gentlemany a ženy dámami". Ženy byly ale odkázané na ekonomickou i citovou milost a nemilost svého manžela, jako s profesionálkami se s nimi nepočítalo. Takže, dnes nám sice nikdo ručku nelíbá, ale můžeme se aspoň stát tím, kým doopravdy chceme.

Jakými pravidly se řídit teď?

Většina z nás se chce chovat dobře. Tak, aby si o nás ostatní mysleli, že jsme lidé na úrovni. Jednoduchá rada je, nakládejte s emocemi a časem ostatních tak, jak si přejete, aby se ti druzí stavěli k vám. 

1) Choďte včas, nebo se umějte omluvit.

2) Nevyžadujte odpověď na e-mail nebo zprávu okamžitě.

3) Pokud někomu potřebujete dát negativní zpětnou vazbu, dělejte tak mezi čtyřma očima.

4) Etiketa je často vyjádřením laskavosti. Posilujte tu svou v nejrůznějších situacích.

5) Zapamatujte si jméno člověka, se kterým se seznamujete. Pomůže vám jednoduchý trik - zopakujte ho při představování. Například: "Já jsem Mirka". "Těší mě, Mirko".

6) Nepomlouvejte. Je to naprosto zbytečně strávený čas.

7) Slovem "děkuji" nemůžete nikdy plýtvat.

8) Pokud jste byli v restauraci spokojeni, dávejte spropitné. Zhruba 10 procent od konečné ceny účtu. V případě, že se vám něco nelíbilo, vysvětlete proč.

9) Snažte se věnovat více ostatním okolo než svému telefonu.

10) Jestli víte, že jste pozvaní někam, kam nechcete nebo nemůžete dorazit, omluvte se rovnou.

Blažek: Přišli jsme o 250 milionů, nikdo smoking nepotřebuje. Pro záchranu udělám vše | Video: Daniela Drtinová
reklama
reklama
reklama