reklama

Snář - výklad snů online

Tabák

kouřit v dýmce: rozvaha vám přinese štěstí

šňupat: rozlučte se s mládím, ale nermuťte se

rozsypat: ztratíte někoho, kdo je vám velice drahý

žvýkat: máte ohavné zvyky

Tabatěrka

sousedské povídání

Tábor

vojenský: špatné časy

ve volné přírodě: prožijete příjemné hodiny

Tabule

psát na ni křídou: bude málo potravin

vidět ji: mobilizace

Tabulka

břidlicová: nevěřte paměti, poznávejte vše

nalézt břidlicovou tabulku: necudné myšlenky

Tah

loterijní: ztroskotané naděje

ptáků: vaše přání se splní

Takt

udávat: dovedete s lidmi zacházet a získáte je pro své plány

Taktovka

mávat s ní: budete mnohým vládnout

Talíř

vidět: je pro vás kdesi přichystána dobrá služba

Tančírna

nacházet se v ní: potupa

Tančit

máte mrštnou povahu, která se dovede přizpůsobit všem změnám života

doma: vážná známost

lehce a hezky: dobrý zdar

neobratně: zdar namáhavé práce

sám: při volbě mezi dvěmi lidmi zvolíte špatně

vidět: budete postaveni před volbu mezi dvěma lidmi

na provaze: riskantní předsevzetí

s pohledným partnerem: neopodstatněná žárlivost ze strany partnera

jiné učit: brzká romance

upadnout během tance: nemoc či zranění

vidět tančící: potřebujete odpočinek a klid

valčík: brzy učiníte vyznání lásky

Taneční mistr

zábavy

placený: máte dobré manýry

Tanečník

příjemná známost

z povolání: pro ženu ztráta peněz

Tango

tančit nebo vidět druhé tančit: uděláte hloupost, nemusíte jí ale litovat

Tapeta

vidět ji: přijdete na věci, které před vámi lidé tají

Těhotná

vidět sebe těhotnou: pro pannu jde o výstrahu před jejím milým, jenž chová nečisté úmysly, pro vdanou ženu možnost porodit dvojčata

vidět těhotnou: signál budoucího štěstí

vysmívat se těhotné: velký smutek a starosti v rodině

být těhotná: přání se splní

vidět těhotnou: příslib hmotného štěstí

Tekutina

cmrndat ji: budete mít močové těžkosti

Tele

vidět: budete vyvádět nerozumné kousky

vidět zápasit: uzdravení se z nemoci

zlatému teleti se klanět: chamtivost

Telefon

jste hovorný na nepravém místě

Telegraf

odloučení bude jen krátké a brzy dostanete dobrou zprávu

Telegram

dostat: jednejte rozvážně, slepá horlivost

Tělo

mít černé: veřejná neúcta

čistit: zdraví a spokojenost

churavé: ztráta majetku

lehce tlustý člověk: větší schopnost do podnikání

úplně nahé: nevinnost

vidět vlastní tlusté: zvětšení majetku

zbodané nebo pihovaté: zbohatnete ve zlatě podle počtu pih

Temnota

brzy zjistíte, kde je východisko

nacházet se v ní: octnete se v nouzi

vyjít z ní na světlo: vysvobození z velkého nebezpečí

Teploměr

vidět: potírejte svou nesamostatnost a pomozte si sám

Terasa

návštěva přátel

Tesák

vidět lovecký: půjdete na lov

Tesař

dosáhnete svého cíle

Těsnost

cítit: chvíle úzkosti

Těsto

zadělávat: obzvláštním taktem ve styku s ostatními můžete zabránit mrzutostem

Teta

vidět ji: dědictví

mluvit s ní: rodinná

Tetřev

slepota v lásce

Tchán

vidět ho: dobrý výsledek

Tchoř

vidět ho: ošklivá nemoc

Tchyně

naleznete pomoc v nouzi

Ticho

hádka

Tiskař

vidět ho: musíte překonat zlomyslnost svých bližních

Tisknout

něco: vystříhejte se tajemství

Tkadlec

vidět ho při práci: přírůstek majetku

Tlačenice

vidět ji: veselý klid odzbrojí vaše nepřátele

Tlapa

zvířecí: někdo vám chce učinit násilí

Tloustnout

sám: bohatství

Tlumok

zavazovat: nastávající cesta

Tlustý

mít tlusté děti -

být: nečekané bohatství

Tma

nejistota, zrada, úklady, zdlouhavá nemoc

být v ní: nutně potřebujete radu jiných

být v ní a nemoci najít cestu: dočasné zhoršení životních podmínek

být v ní s mnoha lidmi: protistátní spiknutí

být v ní v podzemní kobce nebo sklepení: můžete očekávat útok na vaši osobu

ustupující tma a objevující se světlo: šťastný obrat a celkové zlepšení situace

ztratit se v ní: znamení těžkých životních situací, které se vás dotknou

Topas

podzim života

Topit se

vidět někoho, jak se topí: vítězství nad nepřítelem

sám: blahobyt, štěstí

Topol

cesta bez přítěže

Toulec

vidět ho se šípy: jste v nebezpečí, že ztratíte svobodu

Továrna

vidět ji malou: práce, ale méně počestnosti

vidět ji velkou: zdar a štěstí

vidět ji: výnosný obchod, zdar v podnikání

mít ji: dobré obchody

Trafika

vidět ji: zůstaňte v rámci svých možností

Trakař

vidět: dbejte o své zdraví

rozbitý: svízelnou cestou se dostanete k cíli

táhnout: pomalu, ale jistě se lepší vaše příjmy

Trám

záchrana v nouzi

Trápit

lidi: neštěstí ve všem

zvířata: budete mít bolest

Tráva

ležet na ní: výlet

sedět na ní: láska

sekat ji: budoucí štěstí

vidět ji: mějte se na pozoru před lichvářem

Trepky

nedejte se svést a zneužít

dostat darem: hlouposti se vyhýbejte a neodpovídejte jí, neboť její řeč není vaší řečí

vyšívat: spokojenost

Trest

obdržet: budete bohatě odměněn

Trh

zisk

Trní

člověk mizerné povahy

být jím opleten: dostanete se do rukou zlých lidí

chodit jím a bodnout se do nohy: náhlá smrt

být jím píchnut: ukončení známosti

ovocné: vyhubování

načervenalé: zlé ženy

Trojúhelník

nešťastné rodinné poměry

Trosky

něčeho: neočekávejte zisk

Trpaslík

vidět ho ze sádry: nešťastný úmysl

Trubice

používat foukací trubici: neštěstí

Truhla

váš obchod bude prosperovat

Trůn

sedět na něm: leží před vámi štěstí

Třást se

musíte být opatrný

Třešeň

pěkné počasí

Třešně

černé: nevítaná návštěva

kyselé: lehká nemoc

sladké: dobrá budoucnost

Tři

číslo: mnoho štěstí

Třináctka

pro někoho neštěstí, pro jiné štěstí

Třtina

velký majetek

rozhojnila se na louce: rozhojní se i majetek

mít jí mnoho: radost a majetek

Tuk

jíst: nemoc

vařit: ztráta, pohroma

Tulák

vidět ho: brzy opustíte svůj dům

Tulipány

chybu musíte vlídně pokárat a přiznat se k ní důstojně

Tunel

vidět: budete poučen, co znamená být slušný

Túra

dělat horskou túru: namáhavé překonání velkých těžkostí

za deště: přijdou starosti

Turek

vidět ho: budete zapleten do nepříjemného dobrodružství

Turista

těžké strasti

Tužka

vidět ji: dobré zprávy

červená: budete mít vydání

Tvář

bez nosu: smrt

bledá: nemoc nebo úmrtí

vidět hezkou v zrcadle: splněné přání

mýt: žal

mít ošklivou: hodně starostí

vidět ošklivou ve vodě: nepřátelství

mít pěknou: hodně radosti

vidět pěknou ve vodě: dlouhý život

hubená: truchlivost, lítost

tváře tlusté, červené: dobré vyhlídky

zakrývat: špatné zprávy

Tygr

vidět ho: zlé vášně

krmit ho: budete podporovat zlé vášně

Tykev

dávat jiným jíst její jádra: budete podváděn

jíst její jádra: budete podvádět

mít ve svém domě: připojíte se k vlivnému člověku a zbohatnete

jíst z nich zelí: je-li někdo nemocen, uzdraví se

vidět zralé nebo nezralé: práce bez výdělku

Tyrkys

vidět: vaše naděje se splní

reklama
Nejnovější
reklama