reklama
 

Fakta o VZP

VZP je nejstarší zdravotní pojišťovnou v Česku. Poslanci o jejím vzniku rozhodli zákonem v roce 1991, fungovat začala 1. ledna 1992.

Od počátku je největší pojišťovnou - v současné době je u ní pojištěno téměř sedm milionů klientů. Proplácí za ně přes 80 procent všech plateb za zdravotní péči, která je hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

VZP zajišťuje výběr pojistného a úhradu zdravotní péče svých klientů a další činnosti, které jí umožňuje zákon. Vede registr pojištěnců veřejného zdravotního pojištění, je správcem zvláštního účtu veřejného zdravotního pojištění. Vedle toho poskytuje i cestovní zdravotní připojištění a další druhy zdravotního pojištění. Podílí se na úhradách náročné specializované péče v zahraničí.

Statutárním orgánem VZP je ředitel, kterého na návrh správní rady pojišťovny volí a odvolává Poslanecká sněmovna.

Od července 1999 je ředitelkou VZP Jiřina Musílková.

Ve správní radě sedí deset zástupců státu, které na návrh ministra zdravotnictví jmenuje vláda, deset zásupců pojištěnců volených sněmovnou a deset zástupců zaměstnavatelů pojištěnců, které jmenuje organizace zaměstnavatelů.

V dozorčí radě sedí tři zástupci státu, z nichž po jednom jmenuje a odvolává ministerstvo financí, ministerstvo práce a sociálních věcí a ministerstvo zdravotnictví. Dále tři zástupci pojištěnců, které volí a odvolává sněmovna, tři zástupci zaměstnavatelů pojištěnců, které jmenuje a odvolává organizace zaměstnavatelů, po jednom zástupci pojištěnců pro každou krajskou pobočku; volí a odvolávají je krajská zastupitelstva. V neposlední řadě pak po jednom zástupci zaměstnavatelů pojištěnců pro každou krajskou pobočku; volí a odvolává je organizace zaměstnavatelů.

Pětileté děvče kopíruje celebrity. Zvládne Angelinu Jolie i Serenu Williams | Video: Instagram/Stefani Chaglar

Mohlo by vás zajímat

reklama
reklama
reklama