reklama

Dopis premiéru Paroubkovi

Vážený pane předsedo vlády,

odborná zdravotnická veřejnost zaznamenala, že Vám nejsou lhostejné  problémy českého zdravotnictví. Z jednání, která jste v minulém roce vedl a jichž jsme se také částečně účastnili, jsme nabyli dojmu, že máte zájem na odstranění léty nahromaděných systémových chyb.

Vaše pozdější  rozhodnutí učinit ministrem zdravotnictví prezidenta ČLK, tedy kontroverzního představitele jedné ze zájmových skupin, nás překvapilo. Přesto jsme doufali v  pokračování  politiky jednání a dialogu.

Dialog však nový ministr zdravotnictví nahradil arogancí, zastrašováním a lhaním. Návrhy svých opatření, včetně právních předpisů, připravuje skrytě, nepřipouští jakoukoli odbornou diskusi  a vrchnostensky je prosazuje.

MUDr. David Rath se nedokázal stát odpovědným ministrem všech občanů, pacientů a zdravotníků.  Nadále "kope" pouze za jednu zájmovou skupinu (a ještě ne celou), jako kdyby nikdy neodešel z jejího čela. Dohoda, kompromis a konsensus jsou mu bytostně cizí.

Vážený pane předsedo vlády, z Vašich vyjádření vyznívá, že za partnery například k jednání o úhradové vyhlášce, ale také o dalších neméně závažných otázkách, považujete pouze ministra zdravotnictví, ČLK a LOK. Musíme Vás upozornit, že změny vyhlášky, dohodnuté pouze s těmi, jichž se přímo ekonomicky netýkají, povedou k vyhlášce ještě horší, než je ta dosavadní. Také zdůrazňujeme, že důvodem odmítání úhradové vyhlášky na 1. pololetí 2006 nejsou finanční zájmy zdravotníků, jak se MUDr. Rath snaží přesvědčit veřejnost, ale především špatný věcný záměr, na kterém se ministr osobně podílel. Navýšení úhrad o několik procent nebo slibované zmírnění nesmyslně stanovených regulací není řešením.

Vzhledem k tomu, že jste nereagoval na naše upozornění o dopadech ministrových opatření na pacienty, nezbylo nám nic jiného, než veřejně demonstrovat. Demonstrovat ne za zvýšení mezd, ne za zvýšení úhrad, ale proti pokračujícímu rozkladu ve zdravotnictví, s jasným cílem - chránit naše pacienty.

Ministr Rath politizuje celý problém ve snaze zakrýt vlastní chyby, přestože - na rozdíl od protestujících zdravotníků - byl již členem ODS, LSNS, a nyní usiluje i o členství v ČSSD. To vedlo ke sjednocení naprosté většiny zdravotníků bez ohledu na jejich politické názory a politickou příslušnost. Krizový štáb odmítá obvinění z řízení  jakoukoliv politickou stanou jako zcela nepodložené a vymyšlené. 

Ministr Rath ztratil naši důvěru a proto si Vás, pane předsedo, dovolujeme znovu požádat o zahájení rozhovorů s představiteli níže uvedených organizací. Ti se dohodli, že budou nadále vystupovat jednotně, pod hlavičkou krizového štábu. Proto navrhujeme, aby bylo případné setkání s  Vámi dojednáno s mluvčím krizového štábu a proběhlo za účasti všech níže vyjmenovaných zástupců jednotlivých organizací.

V této souvislosti bychom  Vás rádi seznámili s přesnou formulací našich požadavků, pro které jsme demonstrovali na Staroměstském náměstí a které jsou i obsahem petice podepsané už desítkami tisíc občanů:

1.     Zabránit omezování dostupnosti a kvality zdravotní péče způsobené diletantskými vyhláškami ministra zdravotnictví (například úhradová vyhláška, změna marží lékáren a další), které poškodí občany, zvláště pak chronicky a vážně nemocné pacienty.

2.     Zastavit přípravu zákonů, které mění systém veřejného zdravotního pojištění na centrálně řízené zdravotnictví v podobě jakou mělo před rokem 1989.  Nepřipustit, aby se veškerá moc a peníze dostaly do rukou ministra zdravotnictví.

3.     Vrátit se k celospolečenské a odborné diskusi a rozhodovat o zásadních změnách ve zdravotnictví na základě věcné argumentace a mandátu voličů.

4.      Odvolat z funkce ministra zdravotnictví Davida Ratha, který vnáší chaos do zdravotnictví, ohrožuje pacienty a opovrhuje pravdou i obyčejnou lidskou slušností.

Jsme schopni vysvětlit Vám  dopady  limitů na omezení dostupnosti péče pacientům a důsledky legislativních změn prosazovaných ministrem Rathem. Také bychom Vás chtěli upozornit na široký nesouhlas odborné i laické veřejnosti se způsobem jeho jednání. Jsme připraveni spolu s Vámi hledat cesty jak naplnit naše požadavky a nalézt uspokojivé řešení současné krize ve zdravotnictví tam, kde Váš ministr selhává.

S pozdravem

MUDr. Jiří Pekárek
mluvčí Krizového štábu

Členové Krizového štábu (představitelé protestujících zdravotnických organizací, kteří zastupují více než dvacet tisíc lékařů, sedm tisíc lékárníků, 180 nemocnic a tisíce dalších pracovníků ve zdravotnictví):
MUDr. Jiří Pekárek, prezident České stomatologické komory,
MUDr. Václav Šmatlák, předseda Sdružení praktických lékařů ČR,
MUDr. Jan Jelínek, místopředseda Sdružení praktických lékařů ČR,
MUDr. Pavel Neugebauer, předseda Sdružení praktických lékařů pro děti
a dorost ČR,
MUDr. Pavel Tautermann, předseda Sdružení ambulantních specialistů ČR,
MUDr. Vladimír Dvořák, předseda Sdružení soukromých gynekologů ČR,
PharmDr. Lubomír Chudoba, prezident České lékárnické komory,
MUDr. Eduard Sohlich, MBA, předseda Asociace českých a moravských nemocnic,
Bc. Blanka Misconiová, zástupce krizového štábu nelékařů.

Zahrada Na Valech na Pražském hradě: Návštěvníci tu najdou pyramidu i etruské motivy | Video: TV Architect

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!

reklama
reklama
reklama