reklama

DOKUMENT: Prohlášení k pochodu neonacistů

Občanská iniciativa žádá zrušení pochodu neonacistů v Přerově

Přerov, 1. 4. 2009 - Občanská iniciativa „V Přerově neonacisty nechceme!" žádá město Přerov, aby přezkoumalo skutečný důvod konání Pochodu proti rasismu, který na sobotu 4. dubna 2009 ohlásila Dělnická strana.

Důvodem akce je podle oznamovatele to, že sami občané města Přerova žádají představitele této strany o pomoc. Dle názoru iniciativy je skutečným důvodem svolání akce podněcování rasové nesnášenlivosti. Občanská iniciativa proto město žádá, aby tento pochod rozpustila ihned po jeho zahájení.

Původní oznamovatel akce se od ní distancoval a v současné době k pochodu zve na svých stránkách radikální hnutí Autonomní nacionalisté. Obě organizace jsou veřejnosti známé hlavně v souvislosti s pouličními nepokoji na sídlišti Janov v Litvínově. Neonacisté si tentokrát vybrali Přerov, trasa pochodu má vést ulicemi, které jsou ve velké míře osídleny Romy.

„Z pozvánek na přerovskou akci je zcela patrné, že skutečným cílem shromáždění je podněcování nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod," říká Michal Majer, ředitel občanského sdružení KAPPA-HELP. 

Jako důkaz svého tvrzení předkládá občanská iniciativa pozvánky, které na pochod Přerovem zvou na internetových stránkách www.odpor.org  a www.nacionaliste.com.

V nich se mluví mimo jiné o tom, že „Cikánské etnikum si po staletí vývoje vyvinulo reflex parazita, který vyniká schopností nalézt slabé místo ve zdravém organismu." V textu se hovoří o integraci jako o předzvěsti katastrofy, autoři operují s termíny jako „geneticky zakódovaný parazitický reflex".

Skutkovou podstatu trestné činu podněcování rasové nesnášenlivosti splňuje podle mínění občanské iniciativy „V Přerově neonacisty nechceme!" také videopozvánka umístěná na webu www.nacionaliste.com, která jednoznačně odkazuje na myšlenky internacionálního nacionálního socialismu, tzn. 14 slov Davida Lanea.

„Magistrát by se měl řídit judikátem nejvyššího správního soudu, který rozhodoval v kauze pochodu v den Křišťálové noci, podle kterého je nejen možné ale i žádoucí zkoumat kromě ohlášeného také skutečný účel shromáždění. Pokud by tomu tak nebylo, tak výklad zákona by byl velice formální. A výše zmíněné pozvánky, jednoznačně směřující k rozněcování rasové nesnášenlivosti, k tomuto přezkoumání jasně vybízí," říká Richard Kořínek, ředitel pobočky Člověka v tísni v Přerově.

„Při řešení celé záležitosti tedy městu doporučujeme, aby se neprodleně spojilo se soudními znalci v oblasti extremismu, jako je například Vysoká škola bezpečnosti v Brně," doplňuje ho Dita Palaščáková, ředitelka občanského sdružení Zeměkoule.

„Z výše uvedených důvodů požadujeme, aby město bylo připraveno ve spolupráci s Policií ČR tuto akci rozpustit a aby tím, že akci nechají proběhnout, nepřispívali k „plíživé legitimizaci extremismu" v naší zemi," uzavírá Richard Kořínek.

Dětství v normalizaci? Smradlavé tácy a slzející soudružky, vzpomíná Čvančarová | Video: Martin Krepindl, Jakub Zuzánek, Blahoslav Baťa
reklama
reklama
reklama