reklama

Centrum právní pomoci pro oběti korupce

Česká pobočka celosvětové sítě Transparency International dnes otevírá Právní protikorupční poradenské středisko.

Při příležitosti Mezinárodního dne boje proti korupci otevírá TI středisko, na které se mohou obracet občané, kterých se přímo nebo nepřímo dotýká korupční jednání a kteří mají zájem proti korupci vystoupit nebo nemají jinou možnost, jak se domoci ochrany.

"Vycházíme tak vstříct poptávce občanů, kteří se na nás často obraceli s různými korupčními otázkami a žádali pomoc," říká Michal Štička, vedoucí střediska.

Poslechněte si vedoucího centra Michala Štičku.

Středisko bude poskytovat dva druhy pomoci - základní a rozšířenou. "Základní znamená, že občanům poradíme, kam, na jaké instituce a jak se mají obrátit. Rozšířená pomoc znamená pomoc se zpracováním žádostí, trestních oznámení a tato pomoc by měla být i dlouhodobější," vysvětluje Štička. Pomoc budou v centru poskytovat právníci.

TI si podle svých slov chce také otestovat, jak budou státní orgány na činnost centra reagovat. "Jsme připraveni i zveřejňovat připomínky ke stávajícím normám, pokud v nich najdeme nějaké nedostatky," uvádí TI.

Spolu s otevřením centra vydává Transparency International i příručku právní obrany ve všech oblastech, kde se občané mohou s korupcí setkat. Příručka je ode dneška přístupná i na stránkách organizace.

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama