reklama
 

BLOG Fandimámám: Oběti domácího násilí si musí připravit bezpečnostní plán

Domácí násilí má různé formy a může na sebe brát podobu fyzického nebo psychického týrání. Jeden jeho aspekt ale vždy zůstává stejný – nikdy neskončí ze dne na den, protože by se agresor dobře vyspal nebo vyřešil svoje problémy v práci. Takže lidé, kteří se stali oběťmi domácího násilí, ať se jedná o ženu, dítě, muže nebo seniora, musí začít svoji situaci řešit.

Foto: Canva.cz
Fandi mámám: Blog pro mámy (nejen) samoživitelky

Fandi mámám: Blog pro mámy (nejen) samoživitelky

V roce 2016 rozjely dvě moderátorky a hlavně mámy Žaneta Slámová a Petra Květová Pšeničná dobročinný projekt FANDI MÁMÁM. Jejich cílem bylo pomoci maminkám samoživitelkám a jejich dětem v jejich aktuální tíživé situaci, a to zajištěním materiální pomoci. Chtěly také změnit vnímání postavení samoživitelek ve společnosti tak, aby se na
ně lidé nedívali skrz prsty, ale aby je společnost spíš oceňovala za to, že zvládají péči o své děti samy. Od té doby pomáhají každé tři měsíce dalším maminkám samoživitelkám, a to již nejen materiálně ale i poradensky.
A protože se všechny mámy, ať jsou samoživitelky nebo ne, při péči o děti potýkají se stejnými radostmi i starostmi a rády své pocity a zkušenosti sdílejí, čímž si mohou vzájemně pomáhat a motivovat se, rozhodly se Žanetou s Petrou založit Blog Fandi mámám. Do něj budou o životě maminek (nejen) samoživitelek psát ony, i ostatní mámy, které se na projektu Fandi mámám podílejí. Vítejte na blogu, kde si mámy vzájemně fandí a inspirují se!

Co tedy dělat?

Nejtěžší bývají situace, když ohrožená osoba zůstane na vše sama. Proto je nutné najít člověka, kterému bude oběť domácího násilí důvěřovat. Je třeba kontaktovat intervenční centra, poradny pro rodinu i manželství, krizová centra, které mají zkušenosti s řešením podobných situací. Ohrožená osoba také musí kontaktovat policii a v případě zranění - ano, modřiny se také počítají - je zapotřebí podstoupit lékařské vyšetření.

Ohrožená osoba by ale neměla nečinně čekat na další útok a měla by si připravit bezpečnostní plán.

Jak sestavit bezpečnostní plán?

Připravte si důležitá telefonní čísla - známí, policie, intervenční centrum, atd. Vysvětlete svoji situaci rodině, přátelům, sousedům, kteří by vám v případě potřeby mohli pomoci. Rozhodně si připravte možné únikové cesty v případě násilného jednání. Vyberte si místo, kam se během konfliktu můžete uchýlit. Domluvte se také s lidmi, kterým důvěřujete, na znamení v případě ohrožení.

Co si dát do bezpečnostního zavazadla?

  • doklady (průkaz totožnosti, rodný list, průkaz zdravotního pojištěnce apod.)
  • důležité dokumenty (k účtům, k bytu, pracovní smlouvy, rozhodnutí soudu apod.)
  • léky, věci denní potřeby pro sebe a případně pro děti (oblečení, hygienické potřeby, hračky)
  • klíče od obydlí, peníze, kreditní kartu, jízdenky

Zvažte také možnost, že zavazadlo schováte i mimo obydlí na místě, kde se k němu můžete snadno dostat.

Kam se obrátit?

Ohrožené osoby, které čelí domácímu násilí, se musí obrátit na některou z následujících institucí, kterou budou informovat o svých potížích. Může se jednat o policii, přestupkové oddělení obecního úřadu, intervenční nebo krizové centrum, manželskou poradnu, azylový dům, linku důvěry nebo o nemocnici, záchrannou službu i lékaře.

Charitativní projekt Fandi mámám pomáhá i maminkám, které domácí násilí zažily na vlastní kůži. Ohrožené osoby vždy musí svoji situaci začít řešit, ale nemusí na to být samy. Existují totiž profesionálové, kteří obětem mohou pomoci, ale musí se nejdříve o problémové situaci dozvědět.

Text: Olga Ross

I když pochází z umělecké rodiny a sama se věnuje od dětství výtvarnictví, vystudovala na vysoké škole mediální obor a pracuje jako redaktorka a editorka. Neziskové organizaci www.fandimamam.cz pomáhá, protože ji vychovala maminka samoživitelka a věří, že na citaci "Stáváš se navždy zodpovědným za to, cos k sobě připoutal" z pera francouzského spisovatele Antoina de Saint-Exupéryho je nutné pamatovat obzvlášť při zakládání rodiny a případném rozvodu.

Kim Kardashian a holý pupík Emily Ratajkowski. Začíná oscarová afterparty | Video: Reuters
reklama
reklama
reklama