reklama
 

Zdravotní bratři: Síla i přístup se hodí. Proč jich je tak málo?

Oslovit muže chce odvahu vždycky. Ale když je muž sestra, to už je oříšek...

Foto: Shutterstock

Honza na tom oddělení, kde dlouho ležel můj muž, zářil jako sluníčko. Všude byl, každého povzbudil, všem rád pomohl. Jediný problém, který všem způsobil, byly rozpaky nad tím, jak ho oslovovat. 

Termín zdravotní bratr oficiálně neexistuje, ale v hovorové češtině se vžil. Pro muže vykonávající profesi všeobecné sestry se v České republice užívá stejný termín, tj. všeobecná sestra a zákon umožňuje používat i pojem všeobecný ošetřovatel.

Už antičtí Řekové…

Zatímco Florence Nightingaleová či Virginie Hendersonová jsou ve světě ošetřovatelství známými osobnostmi, o mužích v rolích zdravotních sester se toho příliš neví. Ačkoli dnes jsou oproti ženám v menšině, vždy tomu tak nebylo.

Naopak, v roli ošetřovatelů v historii dominovali právě oni. Ve starověkém Řecku byli muži pro tuto profesi školeni pod vedením Hippokrata. V Indii v roce 250 před letopočtem byla založena první formální škola ošetřovatelství jen pro muže. Pouze muži byli totiž považováni za dostatečně "čisté" pro tuto práci. V antickém Římě se zpočátku o nemocné starali muži a ženy společně, ale po vzniku vojenských nemocnic přešla péče o pacienty výhradně do mužské kompetence. 

Tak tomu bylo i ve středověku, kdy se zakládaly rytířské řády a takzvaná ošetřovatelská bratrstva, jejichž posláním byla i starost o nemocné v nově vznikajících špitálech. V 19. století jako ošetřovatel působil i slavný americký básník Walt Whitman, který v době války Severu proti Jihu pečoval o tisíce raněných a nemocných. Od té doby se ale ošetřování stávalo stále víc záležitostí žen.  

Holkám se bratři líbí

Doby, kdy v ošetřovatelství převažovali muži nad ženami, se již pravděpodobně nevrátí. Ale jak ukazují dějiny, své oprávněné místo si v této oblasti našli. V současné době pracuje v českých zdravotnických zařízeních přibližně 1858 mužů na pozici všeobecných sester. 

Honza z motolské nemocnice, který mě na úvahu nad zdravotními bratry přivedl, se chtěl, jak sám říká, vyrovnat mámě - všeobecné sestře. "Chvíli jsem uvažoval i nad medicínou, ale pak jsem si řekl, že než o jednoho špatného doktora víc, budu radši užitečný jinak. Viděl jsem a pořád vidím, že jsou situace, kdy se při ošetřování mužská ruka i mužský přístup hodí," vysvětluje. I na oddělení se to projevuje pozitivně.

S trochou ostychu se ptám, jak na jeho povolání reagují při seznamování dívky. Ostych je zbytečný. "Obdivují to," říká Honza přesvědčivě. 

Dnešní muž v roli všeobecné sestry

Obecně patří zdravotnictví mezi výrazně feminizované obory. Podle statistiky pracovaly roce 2013 ve zdravotnictví čtyři pětiny žen, a mezi všeobecnými sestrami a porodními asistentkami tvořily ženy celých 97,8 procent. Nedostatek mužů - všeobecných sester - může být částečně výsledkem genderových rolí a stereotypů.

I v Čechách panuje názor, že všeobecná sestra je ryze ženské povolání. Ve srovnání s mužem vnímá společnost ženu jako více empatickou, s pečovatelskými sklony a vyšší mírou altruismu. Naopak mužům jsou přisuzovány vlastnosti jako bojovnost, agresivita apod.

Zapomeňte na stereotypy

"Je potřeba tyto nastavené předsudky odbourávat. Chtěli bychom mužům věnovat stejný prostor jako ženám, připomínat jejich roli v historii světového ošetřovatelství a celkově zatraktivnit sesterské povolání vykonávané muži, aby jich do oboru mířilo více," říká Martina Šochmanová, prezidentka České asociace sester (ČAS).

Příčinou nedostatku mužů v tomto oboru je jednak nedostatečné finanční ohodnocení, psychická náročnost práce, velká zodpovědnost, přesčasy a práce na směny, která člověku naruší přirozený biorytmus. "Na druhou stranu jde mnohdy o fyzicky velmi náročné povolání, při němž je zapotřebí velká síla, např. při manipulaci s pacienty. Své uplatnění v oboru proto muži určitě naleznou," říká Tomáš Komínek, všeobecná sestra a předseda Přípravného výboru komory nelékařských zdravotnických pracovníků.

Časy se mění

Navíc se dnes i rozšířily kompetence a činnosti, které mohou muži v roli sester vykonávat. Už nejde jen o ošetřování, ale o mnohem kvalifikovanější práci, mnohdy s moderní přístrojovou technikou. "A v neposlední řadě je povolání všeobecné sestry posláním, jakkoli to může znít jako klišé. Faktem zůstává, že prozatím v českém zdravotnictví stále pracují lidé, které tato práce baví a naplňuje. Otázkou je, jak dlouho ještě," pokračuje Tomáš Komínek..

Řešením nedostatku mužů v oboru se zabývá například i Kanada či USA. Kanadská vláda například otevřela nové ošetřovatelské programy, které mají za úkol přilákat do oboru více mužů. V USA zase vznikla speciální organizace pro muže -  Americké shromáždění pro muže v ošetřovatelství a mimo jiné mužům nabízí vzdělávací stipendia.

Náprsenka dokonale kopírující každou křivku. Zendaya ohromila na cenách kritiků | Video: Reuters
reklama
reklama
reklama