reklama

Zaostřeno na mateřské znaménko: Kontrola před létem nutná

Máte tělo poseto mateřskými znaménky? Tak je ten správný čas nechat se vyšetřit u dermatologa, jestli se někde něco nezměnilo... Bohužel počet melanomů stoupá.

Foto: iStock

Že vy mezi rizikové pacienty nespadáte? Odpovězte si sami na následující otázky. Naším cílem není strašení, ale potřeba upozornit právě na rizikové faktory, které při vzniku kožního nádoru hrají často významnou roli. Zajděte si na kontrolu teď a pak po létě.

Světlá kůže, nádor v rodině a "jiné" znaménko

Měl někdo v rodině kožní nádor, nebo už jste měli v anamnéze diagnostikován kožní nádor? Máte na těle větší množství znamének? Máte světlou kůži, světlé či zrzavé vlasy, modré oči, špatně se opalujete a snadno se spálíte? Našli jste si plošné pigmentované znaménko vetší než 5 mm? Objevilo se vám nové znaménko či pigmentace a má jiný charakter než vaše ostatní znaménka nebo pigmentace na těle (např. hodně tmavé, nepravidelné okraje)? Začalo se vám původně už několik let klidné znaménko měnit? Roste do plochy nebo výšky, nebo mění barvu (stává se skvrnité nebo je hodně tmavé až černé) nebo se začalo olupovat či krvácet? Byli jste v dětství opakované spálení? Chodili jste někdy do solárií?

Dermatoskop určí diagnózu

Pokud jste na některou z otázek odpověděli kladně, byla by vhodná preventivní prohlídka kožním lékařem k vyloučení možnosti kožního nádoru. Kožní lékař vám také může některá znaménka či pigmentace vyšetřit pomocí digitálního dermatoskopu. Digitální dermatoskop je optické zvětšovací zařízení, které prosvítí vrchní vrstvy kůže a zvětší vyšetřované struktury znaménka. Lékař tak detailně vidí strukturální a barevné změny, které nemusejí být pouhým okem patrné.

"Přístroj znaménko také vyhodnocuje sám a analýzu ukládá do své paměti. Znaménko můžeme kdykoliv porovnat s novým nálezem a vyhodnotit, jak se mění v čase. Nepravidelné pigmentové névy je pak možné vyříznout a odeslat na histologii, výrůstky a některé intradermální névy odstraňujeme erbiovým laserem. Ten výrůstek vrstvičku po vrstvičce velmi přesně odpaří, aby se pokožka zahojila stroupkem bez jizvy," vysvětluje korektivní dermatoložka Markéta Majerová z MEDICOM Clinic.

Jedinci se světlou pokožkou, pozor!

Vyšetření mateřských znamének je určeno všem, ale vyšší riziko vzniku melanomu mají jedinci s fototypem I a II s větším počtem znamének na kůži. 10x vyšší riziko vzniku melanomu mají ti, u kterých byl melanom již v minulosti diagnostikovaný či pokud melanomem onemocněl někdo z rodiny. 

"Jedinci s větším počtem znamének a světlou pokožkou jsou vznikem melanomu ohroženi více a měli by se chránit dostatečným UV faktorem. Dodržovat doporučení jako nevystavovat se přímému slunci v poledních hodinách, chránit se oděvem, využívat zastínění a podle denních aktivit se dostatečně přimazávat. Rizikovým faktorem je spálení se v dětství, takže zvýšenou opatrnost musíme věnovat ochraně pokožky našich dětí," dodává Markéta Majerová.

Autorka knihy Zbořeno: Některé demolice v Praze byly bolestné, Transgas byl zjevení | Video: Martin Veselovský
reklama
reklama
reklama