reklama

Stav TBC na českých plicích

Tuberkulózou je v současné době infikována asi třetina světového obyvatelstva - to je 1,9 miliardy lidí. S ohledem na globalizaci a propojenost celého světa se nelze divit, že zůstává velkou hrozbou i pro vyspělé země. Včetně nás.

Tuberkulózou je v současné době infikována asi třetina světového obyvatelstva - to je 1,9 miliardy lidí. S ohledem na globalizaci a propojenost celého světa se nelze divit, že zůstává velkou hrozbou i pro vyspělé země. Včetně nás.

Loni v ČR onemocnělo 662 osob, což je méně než v roce 2009. V minulém roce bylo diagnostikováno zatím jen 10 rezistentních forem TBC, ale celkový počet léčených případů u nás stoupá.

Bez očkování

Je dobré myslet na to, že bylo zrušeno plošné očkování dětí proti TBC, připomíná prof. MUDr.Vítězslav Kolek, DrSc předseda České aliance proti chronickým respiračním onemocněním a přednosta Kliniky plicních nemocí a tuberkulózy FN Olomouc.

Vakcinace se dnes provádí, jen pokud:

-jeden nebo oba z rodičů dítěte nebo sourozenec dítěte nebo člen domácnosti, v níž dítě žije, má aktivní TBC

-dítě nebo člen domácnosti se narodilo nebo souvisle pobývalo/pobývá aspoň 3 měsíce v zemi s výskytem TBC větším než 40/100 000 obyvatel (seznam zemí vydává ministerstvo zdravotnictví)

-dítě bylo v kontaktu s nemocným s TBC

-O to důležitější je věnovat pozornost projevům, jako je kašel, dušnost, hubnutí a únava, zvýšená teplota a pocení ve spánku.

Dejte si pozor

Infekce se předává buď prostřednictvím kapénkové nákazy, kdy se bakterie šíří běžným kýcháním či kašláním, nebo její vznik podpoří nezdravý životní styl.

Nebezpečné v tomto smyslu jsou například workoholismus, permanentní stres, nesprávné stravovací návyky, chronický alkoholismus nebo vyčerpání. A samozřejmě styk s rizikovými skupinami - bezdomovci, cizinci ze zemí s vysokým výskytem TBC, drogově závislí, HIV nemocní a osoby z nápravných zařízení.

Nová rizika

"Jako každá infekce i tuberkulóza mění svou podobu. I při poklesu v rozvinutých zemích narůstají nová rizika," upozorňuje profesor Kolek. Jsou to

1) Především narůstá výskyt rezistentních forem mykobakterií. Odhaduje se, že ze všech případů TBC je až 440 000 vyvolaných rezistentními kmeny a vysoce rezistentní TBC se již vyskytla v 58 zemích.

2) Stoupá význam vzájemných vztahů mezi TBC a HIV pozitivitou a nemocí AIDS. HIV pozitivní jedinci mají padesátkrát větší šanci onemocnět TBC a tato nemoc je jedním z hlavních zabijáků u AIDS. V roce 2009 bylo 380 000 úmrtí na TBC u HIV pozitivních nemocných.

3) Dalším problémem je světová migrace obyvatel. Na výskytu TBC v rozvinutých zemích se stále více podílí cizinci (imigranti) ze zemí s vysokým výskytem nemoci, bezdomovci a narkomani."

Může být hůř

Česká republika patří již delší dobu mezi země s vůbec nejnižším výskytem TBC a počet tohoto onemocnění v posledních letech téměř trvale klesá asi o 7 % ročně. Náš stát však leží na hranici zemí, kde je situace mnohem horší a kde kontrola vázne.

Za posledních deset let se například v Rusku počet onemocnění TBC zdvojnásobil - dnes je to téměř 200 000 osob ročně. V EU bylo zjištěno 65 000 nemocněných.

Počet onemocnění tuberkulózou celosvětově stoupá průměrně ročně o 0,4%, nejvíce v subsaharské Africe a právě v zemích bývalého Sovětského svazu.

Prokop: "Neviditelné" aspekty českého selhání. Za best in covid nemůže jen Babiš | Video: Kristýna Pružinová, Martin Krepindl, Blahoslav Baťa
reklama
reklama
reklama