reklama

Schizofrenik může být nebezpečný. Existuje nový lék!

Často se říká, že lidé nejdou k psychiatrovi ze strachu před negativní reakcí okolí. Ve skutečnosti je to spíš proto, že jak oni sami, tak jejich blízcí si nechtějí připustit, že u nich nejde jen o projevy zvláštnosti a nestandardní chování - zvlášť když "normy" pro chování a volbu životního stylu přestaly platit.

Foto: Isifa/Thinkstock

Často se říká, že lidé nejdou k psychiatrovi ze strachu před negativní reakcí okolí. Ve skutečnosti je to spíš proto, že jak oni sami, tak jejich blízcí si nechtějí připustit, že u nich nejde jen o projevy zvláštnosti a nestandardní chování - zvlášť když "normy" pro chování a volbu životního stylu přestaly platit.

Představu, že typickými projevy schizofrenie je rozdvojení osobnosti, již vědci dávno opustili, ve společnosti ji ovšem stále můžeme zaslechnout. Co to tedy vlastně schizofrenie je a jak se léčí?

Puberta nebo duševní nemoc? 

Nemoc se objevuje většinou v mladém věku. "V tomto období počátku onemocnění se řada mladých lidí stává členy různých náboženských sekt a hnutí, kde hledají vysvětlení toho, čemu nerozumí. Podněty a vjemy z okolí se začínají měnit, okolní svět jim připadá cizí, zvláštní, a různé události si začínají dávat do různých souvislostí," vysvětluje jedno z nebezpečí MUDr. prof. PhDr. Rudolf Kohoutek, CSc z  Pedagogické fakulty Masarykovy University v Brně.

První projevy nemoci, jako je úzkost, podrážděnost, vztahovačnost, nesoustředěnost apod. jsou v tomto věku mnohdy mylně přičítány postpubertálním projevům. Obtíže pozvolna narůstají, až vyústí v propuknutí nemoci, o kterém se zpravidla dozvíme z médií, jako o dalším napadení schizofrenikem. Rodina a blízcí jsou tedy první, kdo může včas odhalit první příznaky nemoci.

Schizofrenie se hlásí předem

Schizofrenie nevzniká ze dne na den, příznaky nemoci se projevují i několik měsíců před jejím akutním propuknutím. Onemocnění může vzniknout v dětství, ale také ve starším věku - onemocnět tedy může kdokoliv z nás.

Schizofrenie se vyskytuje poměrně často. Tato nemoc se objeví asi u 1-1,5 % populace, což znamená, že onemocní přibližně jeden člověk ze sta. Onemocnění se vyskytuje stejně často u mužů a žen, rozdíl je pouze v začátku onemocnění: u mužů nejčastěji mezi 15 a 25 lety a u žen nejčastěji mezi 25 až 35 lety.

První fáze nemoci

  • Začínají všude kolem sebe vidět zvláštní souvislosti
  • Jsou nedůvěřiví a úzkostní a z toho může vznikat neklid a nespavost
  • Přirozené události z jejich okolí mohou vnímat již jako ohrožující a mající zvláštní význam
  • Nejen okolní svět, ale i vnitřní prožívání jim připadá jako cizí
  • Mají pocit, že v okolí se mnoho změnilo, jakoby se každá událost a každý předmět vztahoval k nim osobně
  • Okolnosti se jeví jako schválně zinscenované

Bludy a halucinace mohou vést k násilí

Brzy se však projeví obtíže s takovou intenzitou, že plně prostoupí život pacienta a výrazně jej ovlivňují. Pro takového člověka je pak velmi obtížné rozhodnout, co je skutečné a co nikoliv. Klasickými příznaky schizofrenie jsou bludy a halucinace - nemusí to být zelení mužíci, stačí představa, že dotyčnému někdo ubližuje.

Nemocní mají často pocit, že se v jejich okolí vyskytují lidé, kteří usilují o jejich život, představy, že jiné osoby mohou číst jejich myšlenky a ovlivňovat tak jejich život. Pacienti často slyší divné hlasy, či vidí neexistující věci, události a osoby.

Doporučujeme: Nepořádek jako životní styl? Příznak duševní nemoci >>

Pod vlivem těchto projevů pak nemocní i jednají, což jim působí mnohé problémy. Často pak slýcháme o násilných činech, které schizofrenici spáchali. Je pochopitelné, že násilný čin, ať již pachatel trpí psychickou poruchou či nikoliv, vyvolá přirozeně u veřejnosti šok a snahu označit viníka. Schizofrenie je pak v mnohých případech označována jako jakési alibi násilníků a pachatelé trestných činů, kterým byla prokázána schizofrenie, jsou hromadně odesíláni do léčeben a uznáni za nepříčetné.

Nový typ léků na schizofrenii

Jednoznačná příčina vzniku schizofrenie není dosud známá, vlivy, které se podílí na jejím propuknutí, jsou dědičnost a psychosociální faktory, zejména prostředí, ve kterém pacient vyrůstá. Přesto jde o nemoc, která se dá léčit! Mnohým případům by se tak dalo předejít.

Donedávna byla k dispozici v dlouhodobě působících formách pouze starší, konvenční antipsychotika. Většina odborníků nyní dává přednost účinnějším atypickým neboli novým antipsychotickým lékům.

Při včasném odhalení a správném způsobu léčby mohou pacienti žít běžným životem. Ideální forma léčby je injekční formou, jejíž hlavní výhodou je až trojnásobně snížené riziko nového propuknutí nemoci.

Poslední novinky v léčbě

Vývoj jde ovšem ještě dál a nově byl představen lék - injekce s prodlouženým uvolňováním, která se aplikuje jednou měsíčně. Výhodou je také zlepšení dlouhodobě negativních symptomů schizofrenního onemocnění  - zlepšení motivace pacientů, zlepšení soustředění, jednodušší udržení denního režimu.

Čtěte také: Nechte se vést. Získáte duševní rovnováhu >>

Nová generace léků má navíc výrazně mírnější nežádoucí účinky, jako například vliv na pohyb. Možnost docházet na injekce pouze jednou měsíčně navíc snižuje riziko stigmatizace pacienta a větší šanci vrátit se do běžného života.

Důležité proto je vnímat lidi ze svého okolí a v případě, že jejich chování a projevy jsou nestandardní, začít uvažovat o návštěvě odborníka. Určitě je to lepší, než pozdě litovat.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

Aromaterapie? To je cesta k duševní pohodě!

Nejlepší sex? Čeká vás po padesátce!

Horoskop na únor: Co vás čeká v následujících 28 dnech?


Chystá vláda super úřad na sledování lidí? Je to klíč k řešení epidemie? | Video: Martin Veselovský, DVTV
reklama
reklama
reklama