reklama

Nepravidelný tep: Číhá na vás mrtvice

Zkuste se někdy zaposlouchat do tepu svého srdce. Pokud není pravidelný, měli byste hodně zpozornět. Fibrilace síní, nejčastější srdeční arytmie, bývá nejčastějí příčinou mrtvice.

Foto: Profimedia.cz

JAK POZNÁTE FIBRILACI SÍNÍ?

Projevuje se

  • svíravou bolestí u srdce a za hrudní kostí, která vystřeluje do ramene, krku nebo ruky
  • nepravidelným bušením srdce, rychlejším tepem, sníženou výkonností při zátěži, nadměrným pocením a zadýcháváním se
  • náhlou slabostí, plným ochrnutím nebo ztuhlostí poloviny těla, problémy s řečí, artikulací nebo neschopností porozumět.

Zkuste se někdy zaposlouchat do tepu svého srdce. Pokud není pravidelný, měli byste hodně zpozornět. Fibrilace síní, nejčastější srdeční arytmie, bývá nejčastějí příčinou mrtvice. 

Umírá na ni více žen než mužů. Mozková mrtvice byla v ČR v roce 2007 příčinou úmrtí 4 666 mužů a 6 974 žen, takže stále patříme k zemím s nejvyšším počem v rozvinutém světě. Přitom Češi vědí o možnostech prevence mozkové mrtvice málo.

Myslete předem

„Vzhledem k závažnosti klinického průběhu cévní mozkové příhody a ke stále omezeným možnostem příčinné léčby, která zatím nedokáže zajistit úplné vyléčení u většiny pacientů, je nutno klást velký důraz na primární prevenci vzniku cévních mozkových příhod," upozorňuje primář neurologického oddělení Nemocnice Jihlava MUDr Ondřej Škoda.

Většina  (84 procent) ví, že příčinou mrtvice je ucpání cévy v mozku. Téměř tři čtvrtiny lidí  také ví, že se projevuje smyslovými poruchami, například vidění a řeči.  Ale jen každý třetí člověk ví, že proti mozkové mrtvici lze bojovat preventivní léčbou, jak ukázal loňský průzkum společnosti Factum Invenio. 

Jedním  typem mrtvice je hemorrhagická mozková příhoda, která nastane protržením cév a způsobí krvácení do mozku.

Druhým typem je ischemická příhoda, jejíž riziko pětinásobně zvyšuje fibrilace síní. K fibrilaci síní dochází při nepravidelném stahování horních oddílů srdce. Jelikož se síně během fibrilace nedostatečně vyprazdňují, krev jimi neprotéká uspořádaně a vzniká nebezpečí vytvoření krevní sraženiny.  K ischemické mozkové příhodě může dojít v případě, že se krevní sraženina ze srdeční síně dostane do mozku.

Zákeřná artymie

Fibrilace je pravděpodobnou příčinou 15-20 % z 15 milionů cévních mozkových příhod, ke kterým dojde na celém světě za jeden rok. Pokud někdy pociťujete příznaky popsané v boxu vlevo, nechte se rozhodně vyšetřit, aby se mohlo začít se správnou léčbou, snižující riziko mrtvice.

Pacienti s diagnózou fibrilace síní tvoří populaci ve vysokém ohrožení cévní mozkovou příhodou, zejména její těžkou formou. 

„Na vzniku CMP se podílí především rizikové faktory jako zvýšený krevní tlak, kouření, cukrovka nebo zvýšený cholesterol. Významné riziko představuje nejčastější porucha srdečního rytmu, tzv. fibrilace síní. Při ní se může vytvořit krevní sraženina (trombus) v srdeční předsíni. Tento trombus pak může být „vmeten" do mozku, zastavit zde proud krve, a vést k odumření části mozku s tragickými následky.  Fibrilace síní přitom u nás postihuje nejméně 200 000 lidí. Fibrilace síní je příčinou 1/5 CMP," vysvětluje prof. MUDr. Richard Češka, CSc. z Centra preventivní kardiologie, 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN.

Příčiny a projevy

Mozková mrtvice přichází náhle a projevuje se slabostí až ochrnutím nebo poruchou citlivosti poloviny těla, poruchou řeči a vidění. U pacienta dochází k náhlé nevysvětlitelné závrati, případně náhlým pádům ve spojení s dalšími neurologickými příznaky. Může se objevit slepota, bolest hlavy, na začátku zvracení, porucha vědomí nebo epileptické záchvaty

Cévní mozkové příhodě lze předejít, například ovlivněním rizikových faktorů. Patří sem například včasná diagnostika a léčba vysokého krevního tlaku, vyloučení kouření (i pasivního), zlepšení dietního režimu, léčba případné vysoké hladiny cholesterolu, prevence nadváhy (obezita vede k vysokému krevnímu tlaku a dalším srdečním chorobám), pravidelné cvičení a správná léčba cukrovky.

„Vznik CMP při fibrilaci síní je možné ovlivnit jednak samotnou léčbou této arytmie, jednak prevencí vzniku tromboembolických komplikací," vysvětluje kardiolog MUDr. Robert Čihák, vedoucí lékař oddělení arytmologie z kliniky kardiologie v IKEM.

V současné době je k prevenci fibrilace síní nejčastěji podávána léčba antagonisty vitaminu K (vitamin K antagonists, VKAs), označovanými také jako perorální antikoagulancia a kyselinou acetylsalicylovou.

Prošli jste se srdcem?

Koncem minulého týdne proběhly Dny prevence POMOC (POstavme se Mrtvici a Onemocnění Cév), během kterých si lidé mohli zjistit své riziko a poradit se s odborníky. Zájemci se mohli projít unikátním nadměrným nafukovacím modelem srdce (3,5 x 6 m). Do posledních detailů tak mohliprozkoumat jednotlivé detaily nejdůležitějšího lidského orgánu, který v sobě může v případě fibrilace síní skrývat i krevní sraženinu - tromb.

Akce se realizovala ve spolupráci s Českou internistickou společností, pacientskou organizací ICTUS, která pomáhá lidem po prodělané mozkové mrtvici s návratem do plnohodnotného života, a se společností Bayer. „Organizaci ICTUS jsme založili, protože máme vlastní zkušenosti s cévní mozkovou příhodou. Prošli jsme si celým léčebným a následným rehabilitačním procesem a dokážeme tak objektivně posoudit, co v České republice chybí a co je potřeba postiženým nabídnout," říká zakladatel organizace a webových stránek www.ictus.cz Jan Dohnálek.

Zahrada Na Valech na Pražském hradě: Návštěvníci tu najdou pyramidu i etruské motivy | Video: TV Architect

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!

reklama
reklama
reklama