reklama

Mozek jde opravit po nemoci i úrazu. Zvládnete to sami

Myslíte, že v dospělosti už v mozku jen ubývá šeda kůra a že zkátka "lepší to už nebude"? Omyl. Mozek můžeme vlastními silami měnit, stále vylepšovat a dokonce i uzdravit ze závěžných nemocí. Tento jev se jmenuje neuroplasticita.

Foto: Isifa / Thinkstock

Myslíte, že v dospělosti už v mozku jen ubývá šedá kůra a že zkátka "lepší to už nebude"? Omyl. Mozek můžeme vlastními silami měnit, stále vylepšovat a dokonce i uzdravit ze závažných nemocí. Tento jev se jmenuje neuroplasticita.

Starýho psa novým kouskům nenaučíš - tak nějak by se dal popsat názor na fungování mozku. Nejnovější výzkumy neurobiologů ho však kompletně popírají. Mozek je daleko flexibilnější, než jsme si kdy mysleli.

Historie pohledu na vývoj mozku

Až donedávna se předpokládalo, že mozek se vyvíjí pouze v dětství a poté je jeho vývoj ukončen, a pokud dochází ke změnám, tak pouze k těm negativním, které způsobuje stárnutí.
 
Na základě vědeckých výzkumů s využitím nejmodernějších přístrojů funkční magnetické rezonance však došlo k zásadnímu obratu v pohledu na vývoj mozku. Výsledkem výzkumů bylo zjištění, že mozek je flexibilní - neuroplastický a k jeho vývojovým změnám dochází po celý život.

Co je neuroplasticita mozku

Mozek se mění a prochází neustálou optimalizací tak, jak se přizpůsobuje okolním podmínkám své existence. Mozek je zároveň schopen reagovat na svá poškození (např. při mozkové mrtvici či po úrazu) a přesunout svoje funkce z poškozených oblastí do nepoškozených částí mozku; například přenést kognitivní funkce z jedné mozkové hemisféry do druhé. Oproti původním předpokladům se v mozku tvoří i nové neurony.

Doporučujeme: Téma: Mozek

Na změny v mozku mají vliv naše dennodenní aktivity, způsob myšlení i zvyky. Veškeré aktivity a zvyky tak zapříčiňují rozvoj, nebo atrofii příslušné části mozku. A to po celý život.

Vytvořené synapse - propojení neuronů v mozku - si můžeme představit jako vyšlapané cestičky v trávě, které odpovídají našim myšlenkovým schématům, zvykům i aktivitám. Když je na základě nějakého podnětu změníme a vydáme se jiným směrem po nové cestě, vyšlapeme si postupně nové cestičky (vznikají nové synapse) a ty původní nepoužívané zarůstají, až zaniknou.

Vlivy na změny mozku

Vědecké výzkumy uskutečněné v posledních 20 letech prokázaly, že změny mozkur ovlivňuje prostředí i vlastní aktivity. Když vědci prostřednictvím magnetické rezonance sledovali vybrané houslisty, zjistili, že mají více vyvinutou oblast mozku, která je spojená s komplexním pohybem prstů. Tato změna se lišila podle intenzity cvičení a kvality hraní jednotlivých houslových hráčů.
 
Výzkum prokázal, že největší nárůst příslušných oblastí šedé mozkové kůry vykazují profesionální hudebníci. Adaptace mozku na hraní však může mít i svou negativní stránku. Když hudebník při hře na nástroj často používá dva prsty společně, mozkové mapy vytvořené pro tyto dva prsty se někdy sloučí tak, že hudebník pak nemůže pohybovat jedním prstem bez druhého. Tento stav se nazývá "fokální dystonie."

Změny proběhnou i v očích

Zajímavým příkladem přizpůsobení mozku prostředí jsou Mokenové - mořští cikáni. Tito mořští migranti tráví většinu času na lodích mezi břehy Barmy a Thajska a prostředky obživy získávají z oceánů. Mají neobvyklou schopnost podvodního vidění, která více než dvojnásobně převyšuje schopnosti normálních lidí. Jak to dělají? Vědci zjistili, že mozek Mokenů se naučil zúžit oční panenky o 22 % víc, než je běžné. Je zřejmé, že mozek se tak přizpůsobil prostředí, ve kterém Mokenové žijí.

Náš tip:  Co ničí mozkové buňky

Studie provedená se studenty medicíny v roce 2005 zjistila, že k efektům neuroplasticity dochází daleko rychleji, než se dříve předpokládalo. Mozky mediků byly sledovány v době příprav na zkoušky. Během měsíců studia byl zaznamenán nárůst šedé kůry mozkové.

Naděje pro pacienty po mrtvici

Objevy o schopnosti mozkové adaptace mají obrovský význam a začínají se využívat v mnoha oblastech medicíny. Nové poznatky se uplatňují například v inovativních přístupech k léčbě a rehabilitaci pacientů po mozkových příhodách a úrazech hlavy.

Na Univerzitě v Alabamě byla vytvořena nová rehabilitační terapie využívající neuroplastické schopnosti mozku "Constraint - Induced Movement Therapy", neboli nuceně navozená terapie. Jedná se o unikátní souhrn rehabilitačních technik, které výrazným způsobem redukují deficit poškozené končetiny v chronické fázi po cévní mozkové příhodě, u nemocných s roztroušenou sklerózou anebo stavů po traumatickém poškození mozku.

Opravy ve vlastní hlavě

V ČR ji jako první nabízí Sanatorium Klimkovice. Nová metoda přináší neuvěřitelné výsledky již v řádu týdnů i v těch případech, kde dříve byla rekonvalescence málo úspěšná.

Zjištění z výzkumů mozků se začínají využívat i při léčení psychických poruch jako jsou posttraumatická stresová porucha, různé úzkostné poruchy atp. I zde se využívá variability mozku k přeučení nefunkčních mozkových schémat

Vědecká poznání fungování mozku otevírají prostor i pro zcela nový přístup k výuce a vzdělávacímu systému. Všechny nové výzkumy ukazují, že rigidní a na "biflování" založený model vzdělávání je z hlediska fungování mozku zcela nefunkční a nevhodný. Mozek zkrátka potřebuje ke svému učení, aby mu byly nové podněty podávány takovou formou, která mu je blízká. Ukazuje se, že to jak při účení mozek funguje, doposud nejvíce pochopil před pěti stoletími Jan Ámos Komenský.

Změňte mozek, změníte svůj život

Zjištění vědců o mozku mohou být významná i pro každého z nás. Z výzkumů vyplývá, že lidé jakéhokoliv věku jsou schopni se naučit zcela nové věci a formovat nové zvyky. Znamená to, že to co se v životě naučíme, kým se obklopíme, co se rozhodneme dělat, jak přemýšlíme, rozhoduje o tom kým jsme a jaké vidění světa máme. Čím jsme otevřenější novým podnětům a poznáním, tím více rozvíjíme svůj mozek.
 
Ukazuje se rovněž, že aktivním přístupem můžeme odstranit navyklé stereotypy, které nám nevyhovují a jsou pro nás nevýhodné. Prostřednictvím různých psychologických technik je možné změnit ony vyšlapané cestičky v mozku na jiné. Můžeme tak například přeměnit nadměrně úzkostná myšlenková schemata ve více realistická, změnit negativní přístup ke světu v pozitivní, zvýšit svoje sebevědomí atp. Vše záleží jen na nás.
 
Více se dozvíte na webu Za zrcadlem 

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

Mám díru v hlavě. No a co. Hlavně, že žiju!

7 zlodějů životního elánu: Poznej a znič! 

Jak uzdravit vlasy a pleť, radí lékárník i bylinkářka 

Hospoda v Obecním domě bere dech. Prozkoumejte další "neznámé" části ikonické stavby | Video: TV Architect
reklama
reklama
reklama