reklama

Jak se zbavit závislosti na drogách?

Závislost na drogách může pomoci odstranit substituční léčba. Ale ta není pro každého.

Foto: Isifa/Thinkstock

Česká republika se podle průzkumu agentury Bloomberg z roku 2012 stala nejvíce neřestnou a nezdravou zemí na světě v kombinaci zneužití drog, alkoholu, cigaret a hazardu. Počet  závislých stále roste a posunuje se do stále mladších věkových kategorií.

Být čistý neboli vymanit se z područí omamných látek je nesmírně obtížné. Podporou na únikové misi je pro závislé na opioidech substituční terapie. Jenže přeorientování se z jedné látky na druhou nějaký čas trvá. Navíc může být celý proces provázen jistými komplikacemi.

Cílem je abstinence

Cílem substituční léčby je především pomoc pacientovi zbavit se nežádoucího chování spojeného s užíváním drogy a podpora v úsilí o návrat do běžného života. Většinou platí, že čím déle člověk bral návykovou látku a čím dříve začal, tím obtížnější pro něj bývá zvládání léčebného programu.

Doporučujeme: Proč bereme drogy?

Terapie by měla být vždy sestavována individuálně s ohledem na osobnost dotyčného a vzorce jeho drogového chování. Zejména u mladších uživatelů, které se podařilo dobře stabilizovat, je po určité době snaha o postupné vysazování účinné látky a dosažení plné abstinence. Jde-li o chronicky závislou osobu, bývá často úspěchem "pouhá" náhrada drogy za substituci a zlepšení zdravotního stavu i sociální situace.

Společný boj  

V začátcích léčby by měl pacient docházet na kontroly k lékaři předepisujícímu léky ideálně jednou týdně. Vždy je snaha zajistit, aby podání každé dávky proběhlo pod dohledem školené osoby, například v adiktologickém centru. Po stabilizaci stavu a navázání spolupráce je možné režim rozvolnit a domluvit se na schůzkách jednou měsíčně.

Terapie by se nikdy neměla omezit na pouhé předepisování substituční látky, důležité je vždy propojení s celkovou péčí o tělesné a psychické zdraví. Do procesu by měl být zapojen i pacientův praktický lékař a ideálně též psycholog. Výhodné bývá domluvit se s pacientem na provádění namátkového testování hladin substituční látky v krvi.

Jiný směr

V případě, že léčba neprobíhá podle plánu sestaveného na základě předchozí dohody lékaře s pacientem, je vždy potřeba změna. Tedy znovu zhodnotit, jestli byla vhodně zvolena substituční látka a zda je její dávkování optimální.

  • Dále je užitečné posílit péči o psychosociální zdraví pacienta - například navrhnout častější motivační schůzky s terapeutem nebo zajistit návštěvy vyškolených pracovníků v místě pacientova bydliště.
  • Vždy je potřeba s odvykajícím jedincem do detailů empaticky probrat, co může být důvodem pro nedodržování léčebného plánu a co vedlo ke snížení motivace v terapii pokračovat.
  • Je výhodné zjistit, za jakých okolností dotyčný nejčastěji vynechává lék. Pokud totiž látka tělu chybí po tři a více dní, hrozí riziko snížení tolerance organismu pro nastavenou dávku substituce a může snadno dojít k předávkování.

Objem látky je po přerušení léčby nutné vždy upravit. Vyřazení pacienta ze substitučního programu by mělo být až posledním a krajním řešením. Většinou naštěstí nebývá nutné.

(zzka)

Zdroj: www.patient.info

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

Nové drogy jsou vždycky legální

Vousy chrání před nemocemi, tvrdí vědci

Neuvěřitelné: Zhubnout se dá ve spánku. Jak?

Melanie slaví 50 let. Tady jsou její největší maléry v úřadu první dámy USA | Video: Reuters, Associated Press
reklama
reklama
reklama