reklama
 

Jak se vyhnout mrtvici?

Mozková mrtvice je nejčastější příčinou nemocnosti a invalidity a zároveň jednou z nejčastějších příčin úmrtí v rozvinutých zemích.  Málokdo ví, že se dá proti ní bojovat preventivní léčbou!  

ČR - Království mrtvice

V ČR postihne mozková mrtvice až 40 tisíc lidí ročně. Každých šest vteřin zemře na toto onemocnění jeden člověk. Mozkové mrtvici lze předcházet léčbou, ví to ale jen málokdo.  Z výzkumu společnosti Factum Invenio vyplynulo, že Češi sice vědí, jak se mrtvice projevuje, ale jen každý třetí člověk ví, že proti mozkové mrtvici lze bojovat preventivní léčbou.

Mozková mrtvice je nejčastější příčinou nemocnosti a invalidity a zároveň jednou z nejčastějších příčin úmrtí v rozvinutých zemích.  Málokdo ví, že se dá proti ní bojovat preventivní léčbou! 

 „Cévní mozkové příhody vznikají většinou na podkladě uzávěru mozkové tepny krevní sraženinou (trombem).  Ta může vzniknout přímo v tepně zásobující mozek, nebo je zanesena odjinud, většinou ze srdce (embolizace). Kromě uzávěru mozkové tepny trombem (tzv. ischemické CMP) mohou mozkové příhody vznikat také na podkladě krvácení do mozku (krvácivé CMP)," vysvětluje MUDr. Robert Čihák, vedoucí lékař oddělení arytmologie z kliniky kardiologie v IKEM.

Ovlivněte, co můžete

Mezi ovlivnitelné rizikové faktory vzniku mrtvice patří vysoký krevní tlak, kouření, obezita a vysoká hladina cholesterolu či cukrovka.

Riziko onemocnění dále zvyšuje vysoký věk, ale také některá srdeční onemocnění, hlavně porucha srdečního rytmu a její nejběžnější typ - fibrilace síní. Ta zvyšuje riziko mozkové mrtvice pětinásobně.

Cévní mozkové příhodě však lze předejít, například ovlivněním rizikových faktorů.

Důležité je zhubnout

Patří sem například včasná diagnostika a léčba vysokého krevního tlaku, vyloučení kouření (i pasivního), zlepšení dietního režimu, léčba případné vysoké hladiny cholesterolu, prevence nadváhy (obezita vede k vysokému krevnímu tlaku a dalším srdečním chorobám), pravidelné cvičení a správná léčba cukrovky.

„Vznik CMP při fibrilaci síní je možné ovlivnit jednak samotnou léčbou této arytmie, jednak prevencí vzniku tromboembolických komplikací," vysvětluje doktor Čihák.

Připravit se předem

„Vzhledem k závažnosti klinického průběhu cévní mozkové příhody a ke stále omezeným možnostem příčinné léčby, která zatím nedokáže zajistit úplné vyléčení u většiny pacientů, je nutno klást velký důraz na primární prevenci vzniku cévních mozkových příhod," upozorňuje MUDr. Ondřej Škoda, primář neurologického oddělení Nemocnice Jihlava.

Tady vám pomohou

V souvislosti s vysokým počtem pacientů po mozkové mrtvici v Česku a jejich každoročnímu nárůstu vznikla před čtyřmi roky pacientská organizace ICTUS, která jim pomáhá s návratem do plnohodnotného života.

„Organizaci ICTUS jsme založili, protože máme vlastní zkušenosti s cévní mozkovou příhodou. Prošli jsme si celým léčebným a následným rehabilitačním procesem a dokážeme tak objektivně posoudit, co v České republice chybí a co je potřeba postiženým nabídnout," říká zakladatel organizace a webových stránek www.ictus.cz Jan Dohnálek.
 

 

Náprsenka dokonale kopírující každou křivku. Zendaya ohromila na cenách kritiků | Video: Reuters
reklama
reklama
reklama