reklama

Cytologie jako prevence před rakovinou: Chodíte na prohlídky pravidelně?

Chodit jednou ročně na preventivní gynekologickou prohlídku by mělo být samozřejmou součástí života každé ženy. Její součástí bývá tzv. cytologie.

Foto: iStock

Ženy, které pravidelně využívají gynekologickou prevenci, odchází z ordinace s vírou, že se s klidem budou moci vrátit až za další půlrok či rok. Prevence je pro zdraví důležitá, stále se najdou ženy, které ji podceňují.

Přestože je pravidelná preventivní prohlídka u gynekologa stejně důležitá jako pravidelná prohlídka u zubaře, polovina českých žen tuto skutečnost podceňuje a přichází do ordinací gynekologa s problémy, které zašly do pokročilého stadia.

Každá žena má v rámci preventivní gynekologické prohlídky hrazenu ze zdravotního pojištění i cervikální cytologii (stěr buněk z děložního hrdla), která dokáže včas odhalit změny buněk na děložním čípku a zabránit vzniku karcinomu. Díky tomu se od té doby snížil výskyt karcinomu děložního hrdla z 32 na 14 ze 100 000 žen. Ročně je zachyceno zhruba 1000 nových karcinomů hrdla děložního a 400 žen na tento nádor umírá.

Co vás čeká

Cytologie je ambulantní bezbolestné vyšetření, během něhož se odebírá stěr buněk odebraných při gynekologické prohlídce z děložního čípku, pochvy a zevních rodidel. Lékař stěr provádí pomocí vatové tyčinky a následně se vzorek tkáně odesílá na prozkoumání do laboratoře. Výsledky cytologického vyšetření může zkreslovat například používání vaginálních čípků a dalších druhů lokálních léčiv. Doporučuje se proto alespoň 5 dní před vyšetřením tyto prostředky včetně výplachů vysadit. Drobný vliv může mít i nechráněný sex během předešlých dvou dnů před kontrolou anebo právě skončená menstruace.

Kam míří vzorky

Cytologická laboratoř zkoumá buňky odebrané z děložního hrdla pod mikroskopem. Pokud je cytologie zcela v pořádku, je používána zkratka NILM. ASC-US je nejnižší stupeň změny. Následuje mezistupeň zvaný ASC-H, což jsou buněčné změny, které nemohou vyloučit vyšší stupeň postižení. Zde se kontrola doporučuje po léčbě zánětu nebo v odstupu 6 měsíců.

První přednádorový stupeň změn buněk je označován LSIL. Při tomto nálezu se čeká na vývoj a kontrola je prováděna za 6 měsíců. Zhruba v 8-10 % se nález zhorší do vyššího stupně, přibližně ve 40 % se zlepší - dojde ke zhojení a ve zbylých 50 % bude stejný.

HSIL je těžší stupeň přednádorových změn. Tento nález je vhodné vždy ověřit odběrem vzorku tkáně (drobný chirurgický zákrok), po jehož laboratorním prozkoumání se kategorizuje na lehčí CIN 2 a těžší CIN 3 závažnost. Zpravidla dochází u 30 % ke zhojení, ke zhoršení v 15 % a přetrvávání stavu v 55 %. Kontroly se zde provádí již za 3 měsíce.

Proč očkovat proti HPV viru

Karcinom děložního hrdla je úzce spjat s infekcí HPV (Human Papiloma Virus). Primární prevencí před HPV infekcí je očkování proti HPV, které využívá zhruba 60 % dívek a 25 % chlapců. S HPV se během života setká 70-80 % jedinců. Záleží pak na síle vlastní imunity, jak se s infekcí dokáže tělo vyrovnat.

Očkování je dostupné od roku 2006 a od roku 2012 je plně hrazeno dívkám a od roku 2018 i chlapcům ve věku 13 až 14 let. S malým příplatkem pak mohou získat i nejmodernější nonavalentní vakcínu (vakcína, která chrání před 9 typy HPV), která chrání před 90 % případů všech karcinomů i dalších změn (zejména genitálních bradavic) spojených s HPV infekcí.

Přestaňte kouřit a sáhněte po gelu

Víte, že zejména o kouření lze tvrdit, že prokazatelně ovlivňuje vznik onemocnění a podporuje rozvoj HPV infekce? V současné době se vývoj zaměřuje na přírodní prostředky, které by cíleně podpořily imunitu v oblasti děložního hrdla. Bylo zkoumáno mnoho látek podávaných celkově i lokálně. Poznatky z výzkumů byly využity k vývoji vaginálního gelu, který je používán lokálně a má prokazatelné pozitivní účinky.

V případě špatných výsledků cytologie (mírnější změny ve stadiu ASC-US nebo LSIL) lze během půl roku čekání na kontrolní cytologii aktivně podpořit lokální imunitu děložního hrdla v lékárně volně dostupným vaginálním gelem  Papilocare® s obsahem 7 účinných složek, jehož pozitivní účinky jsou podloženy klinickými studiemi. Výzkum dokazuje schopnost této lokální léčby zvýšit procento zhojených buněčných změn o 30 %.

Češi v Primarku: Výlet i zábava, lidi za udržitelnost platit nechtějí, říká Louženská | Video: Daniela Drtinová
reklama
reklama
reklama