reklama

Chcete být šťastní? Tady je návod, jak se to dělá!

Svět kolem nás je tak drsný, že nás občas přemáhají pocity zmaru, smutku a deprese. Jak se naučit býát zase šťastný? Víme, jak na to!

Foto: Profimedia.cz

Ze zpravodajství se na nás denně valí proud děsivých zpráv: někdo uhořel, dům vyletěl do povětří, mrtví a zranění jsou oběťmi přírody i teroristických útoků. I nás v relativně klidném Česku dohánějí deprese a pocity zmaru. Má smysl snažit se o cokoliv?    

Kladným stránkám lidské osobnosti a společnosti se věnuje pozitivní psychologie. Jde o aktuální proud psychologie, v jehož rámci se předmětem studia stávají pozitivní individuální vlastnosti a rysy.

Sledujte své okolí

Jde především o optimismus, nezdolnost, svědomitost, smysl pro humor atd. Počítá se v ní s  pozitivním prožíváním, což se projevuje emocemi, jako je radost, naděje, plynutí „flow", emoční inteligence atd.), ale i s pozitivně fungujícími společenstvími a institucemi, jimiž se rozumějí rodina, škola, společenské organizace.

Pozitivní psychologie se snaží doplnit celkový obraz psychiky o dosud zanedbávaná pozitivní témata, jakými jsou pocity spokojenosti a štěstí. Oblasti jejího výzkumu spočívají v minulosti, přítomnosti i v budoucnosti.

Jak změřit štěstí?

Těžko. Ptá se však někdo, lze-li měřit depresi? 

Co radí pozitivní psychologie? Buďme ve svém každodenním konání i životě optimističtí a plní naděje i touhy po poznání. Souciťme s bližními, odpouštějme jim a vnímejme smysl i naplnění života. Stejné cíle je třeba si klást pro zítřek, pozítří, následující týden i měsíce - zkrátka pro budoucnost. Především budoucnost musíme vidět pozitivně. 

Zakladatel směru pozitivní psychologie profesor Martin Seligman říká doslova:
„Buďme optimističtí, naučmě se vědomě pozitivnímu přístupu k realitě kolem sebe, ovlivněme tím kladně své myšlení, své chování a potom - i celý svůj život".

Líbí se vám toto téma? Diskutujte s námi!

Naučený optimismus

Pozitivní psychologie stojí na třech základních pilířích:

* pozitivní emoce

* pozitivní vlastnosti (jimiž se rozumějí silné stránky osobnosti a ctnosti, inteligence, talenty)

* pozitivní instituce (demokracie, silné rodiny a svobodné bádání podporují ctnosti, které následně produkují silné emoce).

Tento směr nazývaný také „naučený optimismus" je stále populárnější - jeho tvůrce je spoluautorem klasifikace silných stránek charakteru a ctností i autorem praktických dovedností pozitivní psychologie. Má šest dětí.

Máme vůbec šanci?

Česky vyšla jeho kniha Opravdové štěstí s podtitulem Pozitivní psychologie v praxi. Je však beznadějně rozebraná.
 
Výzkum štěstí není ničím novým, avšak aktuální výsledky poukazují na široké možnosti praktického uplatnění smysluplných cílů a spokojených mezilidských vztahů.

Je ovšem otázkou, jak se uplatní právě pozitivní přístup k životu ve společnosti, která si libuje v sarkasmu, pesimismu, mravním i společenském marasmu a balastu masové kultury i spotřeby.  

Jak dojít ke štěstí?

Tady je pár rad, jak zlepšit své psychické rozpoložení i zdraví:

* Ve vztahu k sobě i okolí se orientujte na vše, co vede k naplněnému životu a zvyšuje míru osobní pohody

* Mírněte a odstraňujte patologické projevy. Podporujte silné stránky osobností včetně své, nevrtejte se jen v problémech a nedostatcích

* Snažte se napravovat negativní důsledky a jevy, které záporně zasahují do kvality života.
 

>

Prof. Dr. Martin Seligman (*1942)

 patří k nejcitovanějším psychologům na světě. Na univerzitě v americké Pensylvánii se proslavil teorií o naučené bezmocnosti. Jako prezident Americké psychologické asociace překvapil odbornou veřejnost, když se v rámci inauguračního projevu rozhodl psychologii jakožto „vědu o nemoci"  proměnit ve "vědu o zdraví". Založil hnutí pozitivní psychologie a Centra pozitivní psychologie v USA.

 

Nakazí jeden člověk celou tramvaj? Epidemiolog vysvětluje šíření viru aerosolem | Video: Kristýna Pružinová, Blahoslav Baťa, Martin Krepindl
reklama
reklama
reklama