reklama

Antikoncepce a játra: Jaká je pravda?

Možná vás zarazilo, že i když berete hormonální antikoncepci, z gynekologie vás neposílají na kontrolu jaterních testů tak často jako dřív. Jde o jeho nedbalost lékařů?

Foto: Profimedia.cz

Možná vás zarazilo, že i když berete hormonální antikoncepci, z gynekologie vás neposílají na kontrolu jaterních testů tak často jako dřív. Jde o jeho nedbalost lékařů?

Mnoho žen má v poslední době dojem, že se ve zdravotnictví šetří i tím, že se provádí méně vyšetření. Mají přitom obavy, jak se projeví užívání hormonální antikoncepce na jejich zdraví, především na játrech. V čem je problém? Zeptali jsme se odborného lékaře - hepatologa, zda je situace opravdu vážná.

Včera není dnes

U veřejnosti je představa o nežádoucích „jaterních" účincích těchto často předepisovaných preparátů poměrně hluboce zakořeněná. Do souvislosti s podáváním hormonální antikoncepce je tradičně dáván výskyt nezhoubných nádorů jater, především adenomů.

Při podrobné revizi odborné literatury ale bylo zjištěno, že klinické studie zabývající se problematikou příčinné souvislosti adenomů a antikoncepce pocházejí ze 70. a 80. let 20. století.

"Jedná se tudíž o období, kdy hormonální antikoncepce byla v počátcích svého vývoje a kdy jednotlivé preparáty obsahovaly až 10x vyšší dávky hormonů oproti současnosti. V těchto studiích byl navíc výskyt nádorů vázán na dlouhodobé podávání antikoncepce, nádory byly pozorovány až po více než 5 letech jejího podávání," upozorňuje doc. MUDr. Petr Urbánek, CSc. z Interní kliniky 1. LF UK a ÚVN Praha.

Jako jed?

Z období posledních cca 10 - 15 let nejsou dostupné žádné větší klinické studie, které by možnou souvislost výskytu jaterních nádorů s hormonální antikoncepcí prokázaly. Z moderního pohledu tzv. medicíny založené na důkazech je proto nutno považovat tuto souvislost za nepravděpodobnou.

Další otázkou, která se v souvislosti s hormonální antikoncepcí široce diskutuje, je možnost přímého poškození jaterní tkáně vlastní účinnou látkou obsaženou v konkrétním preparátu. "

"Jde vlastně o obecnou možnost toxického jaterního poškození těmito preparáty. I z tohoto pohledu je nutno podle současných znalostí považovat antikoncepci za velmi bezpečnou," potvrzuje docent Urbánek.

Podle literárních údajů nepatří dnes užívané preparáty HA mezi léky s vyšším počtem hlášených polékových poškození jater. Vše nasvědčuje tomu, že je tomu spíše naopak. Jde totiž  o látky strukturálně většinou velmi blízké tělu vlastním hormonům a opět v tom, že jsou podávány v dávkách v řádu mikrogramů.

Pozor na srážlivost

Třetím okruhem nežádoucích účinků, který bývá dáván do souvislosti s antikoncepcí, jsou onemocnění jater vyvolaná poruchami cévního zásobení. 

"Jde o jedinou skupinu nežádoucích účinků, u kterých se příčinná souvislost s hormonální léčbou považuje dnes za jistou. Je však třeba konstatovat, že k těmto onemocněním dochází v naprosté většině u žen, které jsou k cévním onemocněním predisponovány," vysvětluje hepatolog MUDr. Urbánek.

Obvykle se jedná o dispozici genetickou, kdy je v důsledku genetických změn narušena přirozená rovnováha mezi srážlivými a protisrážlivými mechanismy krve ve prospěch větší tendence ke srážení. Jde o tzv. hyperkoagulační stavy. V těchto případech může antikoncepce uspíšit manifestaci onemocnění a může dojít například k uzávěru žil vedoucích krev z jater do srdce. Tento problém by se však měl zjistit vyšetřením ještě před tím, než si žena HA pořídí.

Co když už nemoc máte?

Zcela specifickou hepatologickou otázkou je podávání antikoncepce ženám, které mají nějaké jaterní onemocnění. V naprosté většině případů lze v těchto indikacích považovat podání antikoncepce za bezpečné, nesoucí jen minimální či dokonce teoretické riziko.

"V řadě případů je podávání spolehlivé antikoncepce dokonce žádoucí, protože případná gravidita může být tím momentem, který vede ke zhoršení jaterního onemocnění. Zhoršení v těchto případech nemusí nastat přímo během gravidity, ale i v období po porodu," vysvětlil docent Urbánek.

--------------------------------------------------------------------------------

S antikoncepcí vám poradí v ordinaci gynekologie. 

Klusák: V Gottově příběhu je hodně nesrovnalostí. Výpovědi psychiatra jsou důležité | Video: Daniela Písařovicová

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!

reklama
reklama
reklama