reklama
 

Věděli jste, že existuje 8 typů inteligence? Zjistěte, který u vás převažuje

Lingvistická inteligence

Tento druh inteligence vypovídá - zjednodušeně řečeno - o vašich komunikačních schopnostech.

Umožňuje naučit se mluvit, psát a celkově používat slova. Určuje potenciál práce s jazykem, mluvení, psaní i chápání obsahu, stejně jako praktické využití těchto schopností v praxi, a to na nejrůznějších úrovních lidské komunikace.

Lidé s vysokým stupněm lingvistické inteligence se umí dobře vyjadřovat, mají bohatou slovní zásobu a snadno se učí cizí jazyky. Často jde o vysokoškolsky vzdělané jedince, pro jejichž práci je důležité mluvené či psané slovo, jako jsou spisovatelé, novináři, komentátoři, politici apod.

 

Další zajímavé články

reklama
reklama
reklama