reklama

38 léčivých zázraků v jedné kapce aneb Elixír života?

Už přes 80 let máme k dispozici přírodní prostředek, který se získává jedinečným způsobem z květů rostlin. Bachova květová terapie je pojmenována podle svého zakladatele, uznávaného londýnského lékaře, bakteriologa a homeopata Dr. Edwarda Bacha.

Foto: Žena

Ať už vás trápí úzkosti, strachy, nízké sebevědomí anebo problém se sebeovládáním, je to jen zlomek negativních emocí, se kterými se dokážou vypořádat Bachovy květové esence.

Stačí vybrat tu pravou pro vaše potíže, pravidelně ji užívat a svět se vrátí do těch správných, harmonických kolejí. Lze tak účinně předcházet nemocem, které prokazatelně často pramení ze stavu mysli.

Již více než osmdesát let máme k dispozici tento přírodní prostředek, který se získává jedinečným způsobem z květů rostlin. Bachova květová terapie je pojmenována podle svého zakladatele uznávaného londýnského lékaře, bakteriologa a homeopata Dr. Edwarda Bacha, který zemřel roku 1936. Jeho osud byl poměrně pohnutý, jeho první manželka zemřela ještě mladá, s druhou ženou se po několikaletém manželství rozvedl. Sám byl sužován několika velmi vážnými chorobami včetně rakoviny.

Bach byl během své chirurgické praxe stále více a hlouběji usvědčován v myšlence, že osobnost a vnitřní postoj člověka mají vliv na jeho zdraví, takže brzy došel k závěru, že při onemocnění nestojí v popředí tělesné symptomy, ale osobnost pacienta, a ta by se měla brát při lékařském ošetření v potaz. Pro evropské myšlení tak tento uznávaný lékař znovuobjevil a na svých pacientech potvrdil dávné pravdy východních náboženství, která věří, že nemoc je výsledkem neharmonického duševního stavu, kdežto zdraví je výsledkem vnitřní harmonie.

Obraťte negativní list svého života

V roce 1930 Bach nalezl první základní rostliny, z jejichž výtažků připravil první tinktury k odstraňování negativních emocionálních stavů. Následovaly další květiny - dnes jeho květová terapie obsahuje 38 léčivých rostlin, stromů a keřů, jejichž esence „narovnávají" lidskou psychiku. Bach vytvořil komplexní systém, do kterého zahrnul všechny negativní emoce, které mohou člověka zasáhnout.

Bachova květová terapie radikálně změnila náš pohled na lidské choroby. Ačkoliv tento výborný lékař lidem nabídl řešení jejich problémů, sám vždy zdůrazňoval jejich odpovědnost za vlastní osud, což shrnuje následovně: "Žádný druh tělesného léčení ani perfektní strava nemohou člověka zcela uzdravit, nenaplní-li se jeho srdce láskou a nevyvine-li upřímnou snahu zbavit se svých negativních sklonů."

DR. EDWARD BACH (jeho práce/ získávání esencí/ určování léčby)

Narodil se 24. 9. 1886 ve vesničce nedaleko Birminghamu v Anglii. Už jako dítě toužil po tom, aby mohl být lékařem. Po studiích v Birminghamu pracoval jako chirurg a později jako bakteriolog v laboratoři homeopatické nemocnice v Londýně. Tam objevil 7 druhů střevních bakterií a vytvořil vakcíny, díky kterým se mu dařilo léčit i řadu dříve neléčitelných nemocí. V roce 1917 onemocněl břišní rakovinou a byl operován. Lékaři mu nedávali žádnou naději, on se však pomocí svých postupů uzdravil!

Své pacienty léčil nejprve klasickou medicínou, brzy ale zjistil, že symptomy nemocí pacientům sice rychle zmizely, ale po čase se s nimi pacienti vraceli v jiné podobě. Ověřil si, že chemické léky oslabovaly imunitu organismu tak, že bylo stále obtížnější se s chorobou vypořádat. Při své práci bakteriologa a homeopata si povšiml nápadné souvislosti mezi bakteriologickým nálezem a negativními emocemi daného pacienta.

Všiml si, jak určité charakterové vlastnosti ve své negativní podobě oslabují obranyschopnost jedince a jak vytvářejí předpoklady pro určité nemoci. Dr. Bach postupně rozdělil sedm negativních stavů mysli, které jsou pravými příčinami nemocí, následovně: strach, nejistota, nedostatečný zájem o přítomnost, osamělost, přecitlivělost na vlivy a myšlenky okolí, sklíčenost a ztráta odvahy, přehnaná starost o druhé. Na počátku nemoci stojí vždy jako jeden z hlavních projevů negativní nálada. Nemoc fyzického těla se objeví až v pozdější fázi a má funkci „poslední opravy rozbitého stroje".

Negativní duševní stavy se mohou projevovat různými způsoby: člověk se stává lakomým, bezohledným, sobeckým, nerozhodným, melancholickým, apatickým, zoufalým, má strach nebo pocit viny. Obyčejně si to sám neuvědomuje a vůbec to nedává do spojitosti s možným psychickým nebo fyzickým onemocněním a tak tyto varovné signály často ignoruje. Dokonce i přílišnou starost o blaho druhých viděl Bach negativně.

Hlavní zásluhou Dr. Bacha bylo zjištění, že v přírodě lze nalézt léky, které s našimi negativními vlastnostmi korespondují - tj. mohou vyrovnat tyto negativní vlastnosti a že není třeba vycházet až z chorob, které jsou jen důsledky emoční nerovnováhy. A tak jednoho dne zavřel svoji prosperující praxi v Londýně v ulici Harley Street a odešel do Walesu, odkud pocházel jeho rod. Tam v přírodě začal hledat léky na negativní emoce.

Jak tedy vlastně léčil?

Pacienty pozoroval velice pečlivě svým rozumem a srdcem. S pacienty rozmlouval, protože pohovor před výběrem esencí považoval za nejdůležitější. Pak jim naordinoval své květové esence. Podařilo se mu vytvořit ucelený systém sestávající z esencí květů 38 rostlin, včetně květů stromů a keřů, které zahrnují základní negativní stavy mysli. Použitím jednotlivých esencí nebo jejich kombinací se mu podařilo navrátit lidské duši pocit jednoty s přírodou, naladit ji na stejné vibrace a tak zcela odstranit nebo zmírnit negativní symptomy psychiky a předejít tak pozdějšímu onemocnění těla. Po užití esencí se člověk dostane velmi jemně a nenásilně do nadhledu nad své bolesti a utrpení.

Jak vzniká esence?

Esence vyráběl Dr. Bach tak, aby byly co nejvíce dílem samotné přírody. Za krásného bezmračného dne naplnil misku z čirého křišťálového skla čerstvou vodou z čisté prosluněné studánky. Pak bez doteku ruky pokryl hladinu nejkrásnějšími květy určité rostliny (včetně květů stromů a keřů) a čekal, až květy povadnou a předají svoji léčivou sílu vodě v misce. Povadlé květy pak bez doteku rukou (např. pomocí větviček téže rostliny) vyňal, roztok přefiltroval a v poměru 1:1 dolil pro konzervaci dobrým koňakem. Takto se i dnes pod značkou Les Fleurs de Bach vyrábí matečná tinktura, ze které se teprve vytvoří esence pro terapeuta do zásobní lavičky - ty následně kombinoval na míru svým pacientům.

Jak se užívá esence?

Při určování kombinace postupoval následovně: nejdříve vybral esence speciálně pro daného pacienta, od každé vybrané esence po 2 kapkách nakapal do mixovací 30 ml lahvičky a obsah pak dolil kvalitní vodou a pro konzervaci přidal malé množství kvalitního koňaku nebo brandy. Takto připravenou lahvičku si pacient odnášel domů. Je doporučené kombinovat maximálně až 7 různých esencí.

Nejčastější způsob užívání je nakapání pod jazyk 4x 4 kapky denně. Esenci v ústech je třeba nechat chvíli vstřebat. Esence nepotlačují negativní postoje, ale proměňují je na pozitivní a tím se harmonizuje emoční rovnováha - člověk se tak obrací směrem k psychickému, fyzickému i duchovnímu uzdravení. Má-li někdo problém s aplikací alkoholu, může esence nakapat do horkého nápoje, odkud se alkohol následně vypaří.

Bachovy esence nemají žádné kontraindikace

Jsou zcela bez vedlejších účinků, mohou se užívat současně s léky alopatickými i homeopatickými. Mohou je užívat i děti, včetně kojenců. K tomu, aby člověk s těmito esencemi mohl pracovat, nemusí být lékařem nebo farmaceutem. Dr. Bachovi se podařilo objevit terapii dostupnou každému, kdo je ochoten převzít zodpovědnost za své zdraví a porozumět smyslu své choroby. Přál si, aby tyto esence mohli mít lidé v domácích lékárničkách, aby si mohli sami pomáhat a léčit se.

Dr. Bach zemřel v klidu, ve spánku 27. 11. 1936 ve svém malém domě. Zde strávil poslední roky svého plodného života, kdy se nechal vést intuicí, která ho dovedla k uskutečnění jeho snu a k objevení geniální jednoduché metody léčení. Je třeba zdůraznit, že esence nejsou určeny k nahrazení lékařské péče. Jestliže jste následkem psychické dysbalance (nebo emoční nerovnováhy) došli již do stádia vážnější fyzické nemoci, doporučujeme vám lékařské vyšetření. V tomto případě pomáhá Bachova terapie rychleji a snáze zvládnout problém a podporuje medicínskou léčbu.

Bachovy kapky se dají dnes běžně sehnat na internetu. Např. na stránce bachovky-obchod.cz naleztene seznam všech obtíží s konkrétním doporučením. Na stránce bachovaterapie.cz se dozvíte i o kurzech pořádaných v Čechách. A bio-bachovky.cz vám nabídnou skvělý parfém.

Unisexové parfémy jsou vyrobené v souladu s bachovými květy a hlavně - neomámí vás žádnými dráždily a toxickými látkami, protože jsou přírodního původu. HARMONIE - Présence(s) de Bach - jemná, mýdlově čistá vůně rozradostní a zklidní Vaše uhánějící srdce i těkající mysl. ENERGIE - Vivacité(s) de Bach - silnější, více kořeněná a výraznější vůně otevře Vaše oči a "nakopne" Vás podobně jako šálek kávy nebo energy drink. Parfémy zakoupíte v lékárnách a na www.bio-bachovky.cz. Doporučená cena 1198 Kč/ 50 ml.

Lockdown je jediná šance. To, k čemu směřujeme, je smutné a tragické, říká Levínský | Video: Martin Veselovský
reklama
reklama
reklama