reklama
 

10 prvních signálů, jimiž se hlásí Alzheimer

"Zase jsem zapomněla klíče, já mám snad Alzheimera," vtipkujeme, i když se skrytou obavou. Běžné zapomínání předmětů, slov, jmen i povinností, však odborníci připisují spíš stresu a vysoké zátěži. Obávaná nemoc se ale projevuje jinak - obzvlášť v mladším věku.

Foto: Thinkstock

Popisu pacienta s Alzheimerovou chorobou už dávno neodpovídá jen vetchá zmatená stařenka. Nejde totiž o problém jen těch nejstarších. Stále častěji postihuje i mladší ročníky - a právě přetěžování považují odborníci za hlavní důvod.

Nemají však na mysli jen pracovní vypětí. Varovný je podle nich spíš fakt, že své mozky neustále vystavujeme nepřetržitému sledu podnětů. Jsme přece neustále on-line, ze všech stran útočí vizuální i sluchové stimuly, často  dokonce i při spaní s kulisou televize nebo hudby. Děláme spoustu věcí najednou a hlava už nestíhá. Tím spíš, že na klid a ticho, odpočinek a regeneraci, vlastně nikdy není čas. Zapomínání a občasné potíže s pamětítedy můžeme brát jako daň moderní době. Jaké příznaky ale tedy už teď napovídají, že za deset, dvacet či třicet let budete mít opravdu problém? 

1. Nešikovnost

Podle výzkumu vědců z Bostonu je předzvěstí zvýšené hrozby Alzheimera už dokonce pomalá chůze. Zpozornět byste měli i tehdy, když se proti dřívějšku začnete pohybovat neobratněji nebo dokonce často upadnete. Varovná je i změna jemné motoriky - dokážete třeba navléknout nit do jehly? Doslova vražedné mohou být potíže s odhadem vzdálenosti. Pokud také najednou nevíte, jak se dělá něco, co jste předtím dělali už stokrát, jde o další varovný ukazatel.

2. Nesmyslné činnosti

Příznačný může být také neklid a neustálé pohyby včetně těch neuvědomělých - třeba vytrvalé poklepávání nohou pod stolem, nervózní pochodování sem a tam, trhání hlavou nebo rozhazování rukama. Ohrožený člověk také často nesmyslně opakuje činnost - přendává věci, 'čaruje' s brýlemi či mobilem, bezmyšlenkovitě si hraje s něčím na stole.

Co je vlastně "Alzheimer"?

Degenerativní onemocnění nervové soustavy, které mění látkovou činnost mozku.  V různé míře způsobuje ztrátu paměti a návyků, vyhasínání osobnosti, neschopnost komunikovat a vyjádřit své potřeby a svalovou atrofií s patologickým hubnutím. V poslední fázi se projevuje také ztrátou schopnosti pohybů a jejich koordinace nebo ztrátou časové a místní orientace. V ČR touto nemocí v různém stádiu - od nejlehčího po nejtěžší - trpí až 100 tisíc lidí.

3. Potíže se spánkem 

Neklidný a přerušovaný spánek vede často k tomu, že se často stírají hranice mezi snem a realitou.  Neuropsycholožka Katherine Rankinová z Univerzity v San Francisku dokonce zjistila, že tak člověk.nedokáže odlišit pravdu od fikce, a může si pěstovat bludy. Ztratí orientaci v čase a nedokáže správně vyhodnocovat situace. Tyto provází i chybné vnímání času, zmatek a úzkosti.

4. Podivná pasivita

Ztrácíte zájem o okolí? Jít na úřad nebo na nákup, objednat se do autoservisu je najednou neřešitelná překážka, kterou člověk neustále odkládá. Hlavně při únavě se projevuje jako obavy a strach z normálních činností, nejistota, nesamostatnost a psychická závislost na druhých. Postižení často upnou na jiného člověka a bez něj nedají ránu.

5. Nutkavé chování 

Všichni si rádi děláme věci po svém, ale může to být problém. Hranicí je, zda člověk dokáže své rituály změnit  - a samozřejmě zda jde o zvyky nenormální či přímo nebezpečné. Patří k nim i nutkavé nakupování, ať už jde o knihy, telefony, boty nebo kabelky. Puzení hromadit věci může v pozdějším věku skončit příjezdem deratizátorů…

6. Problémy s druhými

Předzvěstí Alzheimerovy choroby může být i ztráta schopnosti porozumět mezilidské komunikaci. Postižení nechápou svou nezdvořilost nebo nevhodnost svého chování.

Nevnímají, co už je 'za čárou' a ztrácí kontrolu nad situací. V mnoha případech neznají ani pocit studu nebo trapnosti za urážlivé poznámky a projevy neslušnosti. Postupná či náhlá změna vyjadřování a celkového chování k druhým by měla také varovat. 

7. Podivné vyjadřování

Důležitou stopou je také chudší slovník - třeba používání zájmen 'to, tohle, tamto' místo konkrétních pojmů, případně záměna názvů věcí a používání slov se špatným významem.  Pozor také na neustálé opakování stejných vět, vycpávkových slov (prostě, prosím tě, víš jak a podobně), omílání názorů či neustálé vyptávání na tutéž věc.

8. Výstřední chování

K typické příznakům u mladších ročníků patří ztráta smyslu pro společenské normy včetně patřičného oblékání, tvrdí studie švédské medicínské univerzity Karolinska Institut . Nevhodné chování k druhým, impulzívnost, vulgarita nebo dokonce kriminální chování (krádeže v obchodech, napadání ostatních jak slovně, tak i fyzicky) a také agresivita za volantem.patří k dalším překvapivým známkám. A to klidně už po třicítce, kdy je okolí považuje za něco úplně jiného a demence vůbec nepřijde na mysl.

9. Podrážděnost a změny nálad

Propady nálad se pohybují mezi plačtivostí a vztekem bez viditelného důvodu. Chodí obvykle ruku v ruce s podezíravostí a  konfliktností. Podráždění bývá důsledkem strachu, zmatku a vyčerpání, jimiž člověk reaguje nejčastěji na změny prostředí. Signálem budoucích potíží může být také úporné lpění na detailech svých vlastních pořádků. 

10. Špatný úsudek 

Zneklidnění by mělo přinést i zjištění, že se hodně mýlíte a děláte časté chyby. Impulzívní rozhodování bez rozumného zvážení okolností nasvědčuje problémům. První známkou obvykle bývá špatný úsudek ohledně finančních záležitostí. Může se projevit jako lakomost a škudlení, ale častěji jako utrácení. Děláte bezhlavě dluhy? I to může být jedním z příznaků Alzheimerovy choroby. Právě proto, že degraduje rozumové schopnosti a možnost logického úsudku.

reklama

Komerční tip

reklama