reklama

Za službu zdarma chce zaplatit. Klame vás spořitelna?

Zprávy z Aktuálně.cz pro Insider

Praha - Spor o poplatky za vedení či správu úvěrového účtu dostává nové bitevní pole. Poté, co pražské obvodní soudy v drtivé většině rozsudků daly za pravdu bankám a říkají, že tento poplatek je v souladu s českým právem, přesouvá právník Petr Němec, který stál na začátku celého sporu, pozornost k České národní bance.

Ta bude v příštích dnech rozhodovat o Němcově podnětu, v němž regulátora trhu žádá o prošetření údajně nekalých obchodních praktik ze strany České spořitelny. Němec si stěžuje na jeden z argumentů, který největší tuzemská banka používá u soudu právě při poplatkovém sporu. Spořitelna tvrdí, že některé služby poskytuje právě v rámci paušálního poplatku za vedení a správu úvěrového účtu, avšak zároveň stejné služby uvádí v sazebníku jako samostatné položky s cenou "zdarma".

Němec konkrétně upozorňuje na dvě položky - „vystavení potvrzení o výši úroků z úvěru pro daňové účely" a „online ocenění bytové jednotky". Podle Němce nemohou být tyto služby poskytovány v rámci rozporovaného paušálního poplatku za vedení a správu úvěrového účtu, když jsou v sazebníku uvedeny samostatně a označeny jako bezpoplatkové.

Právník podal podnět České národní bance na konci listopadu a ta má 30 dnů na vyrozumění, jak s ním naloží. Pokud by podnět shledala jako oprávněný, může České spořitelně v krajním případě udělit pokutu až do výše pěti milionů korun.

Němec odkazuje na zákon o ochraně spotřebitele, podle něhož je považováno za klamavou obchodní praktiku, jestliže podnikatel uvádí u služby výrazy jako gratis, zdarma či bezplatně, pokud přitom spotřebitel musí za službu vynaložit jakékoli náklady (s výjimkou nezbytných nákladů spojených s reakcí na nabídku, s převzetím služby nebo jejím doručením).

Děsuplný Flegr a zlehčující Šmucler. Debatu o covidu je třeba změnit, říká psycholog | Video: Kristýna Pružinová, Martin Krepindl
reklama
reklama
reklama