reklama

Jako jediní v Česku vyrábí biohermelín. Jak vzniká, se dá vidět na vlastní oči

Ekofarma Javorník kombinuje rostlinnou a živočišnou produkci. Od 90. let je v systému ekologického zemědělství. Je jediným českým výrobcem biohermelínu.

Ekofarma Javorník | Video: My jsme bio

Ekofarma Javorník ve Štítné nad Vláří povýšila ekologické zemědělství na ekologické zpracování. Co vypěstuje, dokáže zároveň zpracovat. Z biošpaldy vyrábí chléb, který získal ocenění Perla Zlínska, z biomléka zase hermelín s titulem Česká biopotravina. V biokvalitě ho navíc vyrábí jako jediná v ČR. Kvalitu mléka zaručují nejen pastviny plné jetelů a lučních bylin, ale také vlastní krmné směsi.

Na krásném Valašsku, v podhůří Bílých Karpat, kde si příroda ještě zaslouží používat spojení panenská, se nachází Ekofarma Javorník. Ta ve Štítné nad Vláří, mezi loukami a poli, které si přímo říkají o pěstování plodin a chov hospodářských zvířat v souladu s přírodou, funguje v systému ekologického zemědělství se šetrným přístupem k přírodě již od roku 1996.  

Národní označení biopotravin

Národní označení biopotravin

Logo biozebry s nápisem "Produkt ekologického zemědělství" se využívá jako známka biopotravin a také všech bioproduktů vyprodukovaných v ČR. Logo je dále doplněno o číselný kód kontrolní organizace (CZ-BIO-xxx), která provedla certifikaci bioproduktu v ČR.

Farma kombinuje rostlinnou a živočišnou produkci. Zatímco na pastvinách se dá napočítat 250 kusů dojnic, stejný počet masného skotu a alespoň stovka býků, na orné půdě rostou biošpalda, ostropestřec mariánský a krmné plodiny jako vojtěška, jetel či luskoviny. To vše na výměře přes 1700 hektarů zemědělské půdy. 

Zvláště špalda je zde cennou surovinou. Na farmě se z ní vyrábějí pekařské výrobky, které sbírají jedno ocenění za druhým - Perla Zlínska či Regionální potravina. Přímo v areálu se tak dá ochutnat oceněný špaldový chléb či borůvkovo-tvarohový špaldový řez. V pěstování špaldy podnik navíc patří mezi významné producenty. Farmě náleží i celá řada dalších ocenění, například Zemědělec roku Zlínského kraje v letech 2011 a 2014, Nejlepší sedlák roku 2016 či Česká biopotravina roku 2016 za nejlepší mléčný výrobek. 

Proslulý biohermelín 

Pastevní odchov se zastoupením trav, jetelů a lučních bylin je ideálním zdrojem výživy pro hovězí plemena. Vlastní krmné směsi pak zaručují kvalitu biomléka. To se zpracovává šetrnou pasterizací bez homogenizace a následně putuje například k dětem v rámci projektu Mléko do škol. Vyrábějí se z něj také čerstvé a zrající sýry, včetně proslulého biohermelínu, tvaroh, máslo, jogurty a kysané jogurtové výrobky bez konzervačních látek. Farma je jediným výrobcem sýru s bílou plísní v biokvalitě v České republice.

Evropské označení biopotravin

Evropské označení biopotravin

Pokud výrobek pochází z Evropské unie, musí být označen biolistem, číselným kódem kontrolní organizace a také informací o původu surovin. Ten se obvykle uvádí ve formátu EU, nebo mimo EU společně s názvem země, ve které byly vyprodukovány všechny použité suroviny.

Ve snaze o zkulturnění a obnovení původního vzhledu krajiny došlo k založení a rozšíření 40 hektarů ovocných sadů. V režimu ekologického zemědělství, tedy bez chemie a jen s pomocí vody a slunce, tu rostou jabloně, hrušně a slivoně. Právě švestkám se ve zdejší oblasti velmi daří. Není se tak co divit, že kromě vlastní pekárny a mlékárny tu mají také svoji vlastní pálenici. V souvislosti s alkoholickými nápoji stojí za zmínku i další zdejší produkt, kterým jsou sirné svíce. Ty se používají k dezinfekci sklepů nebo sudů na víno.

Milovníci agroturistiky se mohou přímo v areálu farmy ubytovat v penzionu či rekreační chatě, vyzkoušet si péči o zvířata a nahlédnout do výroby mléka, sýrů a pekařských výrobků.

Co je bio?

Bio je certifikovaný systém hospodaření podložený národní i evropskou legislativou s vlastním kontrolním systémem garantovaným ze strany státu. Bio může být pouze ta potravina, která splňuje zákonem dané a státem kontrolované požadavky pro ekologické zemědělství. To je založeno na pestrém osevním postupu a péči o půdu. Pole jsou plná života, nepoužívají se na nich umělá hnojiva, pesticidy, geneticky modifikované organismy ani jiné chemické postřiky. Zvířata nejsou pouze využívána, ale je o ně s láskou pečováno. Produkce biopotravin v ekologickém zemědělství přírodu neničí. Naopak ji zlepšuje a uchovává pro příští generace.

Bioprodukty jsou vždy viditelně označené logy, která smějí používat pouze ti producenti, již dodržují přesné legislativní zásady ekologické produkce. Systém prověřování je nastaven tak, že minimálně jedenkrát za rok projde celý řetězec od prvovýroby až po distribuci kompletní speciální kontrolou.  

Více informací o biopotravinách a ekologickém zemědělství najdete na My jsme bio

Mohlo by vás zajímat: Před lety vysadili tři stovky slivoní, dnes jsou nejlepší ekofarmou roku

Slivoňové sady v Ekosadu Komňa | Video: myjsmebio.cz
reklama
reklama
reklama