reklama

Ukazujme dětem, jak řešit problémy bez stresů z následků, říká koučka

Rodiče, kteří dovolí svému dítěti růst, ale způsobem, aby je coby autoritu nepřeválcoval, jsou rodiči osvícenými. Ne každý ale tyto vlohy ovládá přirozeně. Jak se tedy naučit ke svým dětem přistupovat?

Foto: iStock

Jak v běžné každodenní praxi docílit toho, abychom děti nepřepínali svými příkazy a úkoly, a nechali jim trochu volného pole působnosti? A zároveň aby dostatečně cítily hranice, protože ty potřebují, kromě lásky a přijetí, ze všeho nejvíc?

"Dovolme dětem prožívat, zkoušet, chybovat a růst. Prostě jim ukažme, jaké podoby život má," říká koučka a lektorka v oblasti mezilidských vztahů, Lucie Mucalová. To pak znamená,že je také nesmíme donekonečna chránit a všechno za ně dělat, aby si náhodou neublížili. Naopak, je třeba je do života vpustit, ale krýt jim z povzdálí záda.

Dovolit dítěti opřít se o sebe

Rodič si musí uvědomit, že dítě nemusí chtít v životě úplně totéž, co rodič. Nemusí mít stejný způsob přemýšlení, může mít své vlastní postupy a potřeby. Přesto si zaslouží důvěru a podporu. Je třeba si uvědomit, že coby rodiče nebudeme moci po celý život řešit všechny problémy našeho dítěte. A je to tak dobře. "Začněte umožňovat dítěti, aby zkoušelo samo prolézat svými problémy, svým vlastním způsobem. Dovolte mu opřít se samo o sebe. Pracujte už s malými dětmi jako s dospělými. Umožňujte jim, aby za námi mohly přijít se svými problémy a návrhy řešení," doporučuje Lucie Mucalová.

Štěstí není muška jenom zlatá

"Učme děti, že k tomu, aby byly v životě šťastné, nepotřebují nic navíc: ani člověka, ani místo, ani nějakou věc. Štěstí mají v sobě, mají ho ve svém nitru. Naučme a dovolme jim prožít, že jsou soběstačné, že mnohé zvládnou.Díky učení můžeme vystoupat, kam chceme. S láskou k učení se posouváme. 

Lucie Mucalová

Lucie Mucalová

Terapeutka, koučka pro rodiny, děti a mezilidské vztahy. Vystudovala Pedagogickou fakultu UP v Olomouci, je absolventkou ročního koučovacího výcviku a frekventantkou dlouhodobého výcviku v komunikační a strategické psychoterapii a hypnoterapii. Přednáší a publikuje témata z oblasti partnerských vztahů, výchovy dětí a osobnostního rozvoje. Více na  www.koucink-vzdelavani.cz.

Dětskou touhu po učení zabíjí papouškování, jehož podstatě děti nerozumí. Dovolte dětem dělat i to, co samy chtějí, co je baví, neorganizujme jim každou vteřinu, to jejich mozek akorát tak ničí," říká Lucie Mucalová. Pamatujte, že po chybě musí přijít pochvala, ne trest. Dítě potřebuje vedět, že směřuje k pochvale, ocenění, úspěchu, obdivu. Nikoliv k trestu, výsměchu a ponížení.

K čemu je takový mentální trénink?

Mentální trénink dítěti pomůže dosáhnout lepšího výkonu, dokáže zlepšit psychickou odolnost, odbourává strach a trému, naučí získat zdravé sebevědomí, pomůže odstranit vnitřní bloky, nedůvěru k sobě, pomáhá ke zlepšení koncentrace, umožňuje maximální využití dětského potenciálu. "Mysleme neustále na to, že po dětech chceme, aby byly šťastné díky tomu, co samy dokážou - protože potom budeme šťastní společně s nimi. Učme tomu své děti nikoli slovy, ale vlastními skutky. Ne rozmluvou, ale předvedením. To, co budete dělat, budou vaše děti napodobovat," uzavírá Lucie Mucalová.

Může být první českou rabínkou: Bude trvat, než se společnost z antisemitismu vyléčí | Video: Daniela Drtinová
reklama
reklama
reklama