reklama

Studie potvrdila evoluční teorii. Muži si věří podle toho, kolik měli partnerek

Muži si sami sebe váží více než ženy a tento pocit oproti "něžnému pohlaví" vyvozují od počtu sexuálních zkušeností. S tímto závěrem přichází studie, která staví na evoluční teorii. Podle ní mají muži potřebu šířit svou genetickou informaci, zatímco ženy hledají nejvhodnějšího otce svých dětí. Podle odbornice má vliv také společnost, která vnímá sexualitu nerovnocenně.

Foto: iStock

Ve studii vycházející z Mezinárodního projektu popisu sexuality (International Sexuality Description Project) bylo zkoumáno 16 tisíc respondentů napříč 10 regiony - Severní a Jižní Amerika, východní, západní a jižní Evropa, Afrika, Oceánie, jižní Asie a jihovýchodní Asie a Střední východ. Výsledky ukázaly, že ve všech regionech kromě dvou, muži pociťovali vyšší sebehodnotu než ženy.

Pouze v Africe a východní Asii se jednalo o vyšší procento u opačného pohlaví. Podle výzkumníků Davida P. Schmitta a Petera K. Jonasona ale nebyl tento rozdíl "statisticky významný". V dotazníku respondenti odpovídali na otázky, v nichž posuzovali míru vlastní sebeúcty a uváděli počet sexuálních partnerů.  

Jedno ale pro všechny zkoumané regiony bylo společné - pozitivní vnímání své osobnosti muži spojovali s počtem sexuálních partnerek, zatímco u žen tomu tak nebylo. "Jedná se o korelační studii, jež uvádí, že jedinci vyznačující se vyšší sebeúctou měli také více sexuálních partnerů. Může se tak jednat o obousměrný vztah - čím vyšší mám sebevědomí, tím větší odvahu mám jít do interakcí, což může mít za následek větší počet sexuálních zkušeností. To zase ovlivní pocit vlastní sebehodnoty. V realitě je to vzájemně propojené," komentuje výsledky psychoterapeutka a členka České asociace pro psychoterapii Iva Rolederová.

Muži chtějí rozsévat, ženy rodit potomky

Autoři studie stavěli svůj průzkum na evoluční teorii, která říká, že zatímco je pro evoluční úspěšnost mužů důležitý počet partnerek (tedy schopnost rozesít svou genetickou informaci v co největším množství), ženy usilují o nalezení nejlepší genetické výbavy pro nastávající potomky. Schmitt a Jonason píší, že výsledky tuto hypotézu potvrzují.  

Podle Rolederové mají na výstup studie vliv také přetrvávající genderové stereotypy. U mužů se více cení schopnost získat si přízeň žen, u žen je to naopak zdrženlivost. "Je přirozené, že pocit sebeúcty získáváme také z vnějšího prostředí. Pokud mi v rodině či ve škole říkají, že nejsem dost dobrá, toto hodnocení přijmu za své a začnu se tak vnímat," říká odbornice a vysvětluje, že nám společnost nastavuje zrcadlo.

"Pokud daná kultura oceňuje mnohačetný úspěch u opačného pohlaví, mohu si toto vnímání zakódovat jako znak toho, že jsem hodnotný a úspěšný. Z toho pak bude plynout mé sebevědomí a pocit sebehodnoty. To je ale většinou vnímáno jinak u mužů a u žen," míní odbornice a naráží tím na přetrvávají společenskou optiku, v níž jsou muži s více partnerkami vnímáni jako "borci" a ženy spíše jako lehce přístupné.

Na závěr zdůrazňuje, že určitě neplatí, že čím více sexuálních partnerů, tím více si bude jedinec sám sebe vážit. "Jedná se vždy o více aspektů dohromady," uzavírá Rolederová. 

Mohlo by vás zajímat: Vojtko: Mám klienty závislé na pornu i seznamování. Karanténa párům ale i prospěla

Někdo touhu nevydržel a porušil karanténu. Bez fyzična na internetu vztah neuděláte, partnera si musíte očichat, říká párový terapeut Jan Vojtko. | Video: DVTV, Emma Smetana

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!

reklama
reklama
reklama